Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Π.Σ.Ε.Ο. | Επανεκκίνηση Epiloges 10.5.2020


ΠΣΕΟ | Παρέμβαση στην ΕΡΤ για την επανεκκίνηση!

Δευτέρα 11.5.2020 Επανεκκίνηση και των Σχολών Οδήγησης. Προσδοκίες και αμηχανία
για την επόμενη μετά-covid-19 εποχή και για τον πολύπαθο κλάδο μας..!

Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Επανεκκίνηση για τις Σχολές Οδηγών.

Επανεκκίνηση για τις Σχολές Οδηγών. Θέλουμε πρωτόκολλα ενεργειών για να  παραμείνουμε ασφαλείς εμείς και οι μαθητές μας!
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης (ΠΣΕΟ) Προτεραιότητα έχει η Δημόσια Υγεία και προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να είναι και η επόμενη μέρα που θα επανεκκινήσουμε τις δραστηριότητές μας..!
Ζητάμε όμως, ως ένας από τους πλέον και κατ΄ εξακολούθηση πληττόμενους κλάδους, επιδότηση από την πολιτεία ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην κοινωνία...

https://youtu.be/LCT_jWE9RVs

ΕΡΤ 2.5.2020


Σάββατο 25 Απριλίου 2020

1ο Διαδικτυακό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο

Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας


1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο


1ο  Διεθνές Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο
Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας
Μια ολοκληρωμένη θεώρηση παραμέτρων για την αυριανή κινητικότητα
29 και 30 Μαΐου 2020
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ), θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς, υγιούς και ανθρώπινου, βιώσιμου και δίκαιου αστικού περιβάλλοντος και να υπερασπιστεί για όλους το “δικαίωμα στον δρόμο”, συνεχίζει τις δράσεις του μέσα από παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν την οργάνωση των μετακινήσεων και την οδική ασφάλεια και στην ενεργοποίηση των αρμόδιων θεσμών της πολιτείας.
Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.)  Διοργανώνουν το 1ο Διαδικτυακό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας με θέμα: Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας. Μια ολοκληρωμένη θεώρηση παραμέτρων για την αυριανή κινητικότητα
Το συνέδριο θα διεξαχθεί με τη βοήθεια ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, στις 29 και 30 Μαΐου 2020.
Στόχοι του συνεδρίου:
1.        Αξιολόγηση της κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας
2.        Εντοπισμός υπαρχόντων και η ανίχνευση ενδεχομένων μελλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα της διεύρυνσης της χρήσης νέων τεχνολογιών
3.        Μεταφορά αρνητικής και θετικής εμπειρίας από επιστημονικές μελέτες, δράσεις και πρακτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
4.        Διαμόρφωση Οράματος, Στόχων και Προτάσεων Πολιτικών και Μέτρων προς την Πολιτεία και άλλους φορείς που σχετίζονται με την κινητικότητα και την οδική ασφάλεια
5.        Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ένταξη σχετικών εφαρμογών στην καθημερινότητα και την εκπαίδευση των πολιτών
6.        Υποστήριξη, Προώθηση και Αξιοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Κινητικότητας
Οι κύριες θεματικές ενότητες του συνεδρίου:
Α.       Αστικά δίκτυα, πολεοδομική οργάνωση και σύγχρονη κινητικότητα.
Β.       Θεσμικό πλαίσιο, Διαχείριση, και Πολιτική οδικής ασφάλειας.
Γ.       Οδικό περιβάλλον, υποδομές και χρήστες. Συμπεριφορές, αλληλεπιδράσεις, επιλογές, μεταφορικές οντότητες και πρότυπα της “Οικονομίας Κοινής Χρήσης”
Δ.       Πρόβλεψη, ανάλυση και αντιμετώπιση τροχαίων συμβάντων.
Ε.       Νέες τεχνολογίες και προδιαγραφές για ασφαλέστερα οχήματα, για μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου
ΣΤ.     Δια βίου εκπαίδευση και πολιτικές για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου

Κοινός παρονομαστής “ο Δρόμος” ως τόπος αναφοράς και αλληλεπίδρασης ανθρώπων και οχημάτων, κινητικότητας, εκπαίδευσης και διαμόρφωσης συμπεριφορών.
Σε ποιους απευθύνεται το συνέδριο:
Καλύπτοντας μια ποικίλη θεματολογία, το συνέδριο ενδιαφέρει ερευνητές, επιστήμονες, εκπαιδευτές οδήγησης & κυκλοφοριακής αγωγής, επαγγελματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή µε την κυκλοφορία οχημάτων και την οδική ασφάλεια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα το Συνέδριο απευθύνεται σε:
·         Αρμόδια Υπουργεία (Υποδομών, Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, Υγείας, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη)τλ
·         Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
·         Εκπαιδευτές Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής
·         Οργανισμούς, φορείς και επιστήμονες του χώρου της υγείας
·         Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
·         Οργανώσεις και φορείς γονέων
·         Βιομηχανίες οχημάτων (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών) και τις αντιπροσωπείες τους
·         Κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων
·         Ασφαλιστικές εταιρείες, ΚΤΕΟ – ΙΚΤΕΟ και Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
·         Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Λέσχες Αυτοκινήτου
·         Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Κατάθεση Εργασιών
Οι εργασίες μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση congress@driving.org.gr, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα έως και την Τετάρτη 20  Μαΐου.   Σε αυτές θα πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος, ο συγγραφέας και η ιδιότητά του, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και η θεματική ενότητα στην οποία ανήκει η εργασία, ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη έως 200 λέξεων.
Εκτός της δημοσίευσης όλων των εγκεκριμένων εργασιών σε πρακτικά με ISBN/ISSN, επιλεγμένα (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) άρθρα από το συνέδριο, θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση  επιστημονικών περιοδικών.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στο info@driving.org.gr και στα τηλέφωνα: 6975902800 | 2107770007Οργανωτική Επιτροπή      

Άρης Ζωγράφος, Πρόεδρος
Αναγνωστόπουλος Απόστολος
Αντώνης Μαραμπότης
Βλάσης Κουτσούκος
Ελένη Μαυροπούλου
Ζωή Ολυμπίσιου 
Ηρώ Τζαμάκου
Θοδωρής Ζαφείρης
Κατερίνα Θεοδοσέλη
Κηπουρού Ευαγγελία
Λευτέρης Μιχελάκης
Λυδία Ζωγράφου
Μαργαρίτα Κάρκα
Νίκος Λουπάκης
Παναγιώτης Μοσχόπουλος
Πάρις Ζωγράφος
Πόπη Βιτζηλαίου
Σπύρος Παπαγεωργίου
Σκανδάμη Μαρία - Ουρανία
Χρήστος Αργυριάδης

Επιστημονική Επιτροπή      

Θάνος Βλαστός, Πρόεδρος
Άγγελος Μπεκιάρης
Αθανάσιος Δρίγκας
Αλεξάνδρα Σολδάτου
Γεώργιος Γρούϊος
Γεώργιος Μίντσης
Γιώργος Γιαννής
Γιώργος Κανελλαΐδης
Δημήτριος Κολοκοτρώνης
Δημήτριος Λιόβας
Ελευθερία Τσάλτα
Εύα Γιαννούλη
Ευάγγελος Ματσούκης
Ευθύμιος Μπακογιάννης
Ζωή Χριστοφόρου
Θεοχάρης Τσούτσος
Μαρία Πλατσίδου
Μαριάνθη Μπατσίλα
Νίκος Ηλιού
Σωκράτης Μπάσμπας
Χαρίλαος Τσιχουρίδης

Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

ΣΚΑΪ Συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης

Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε απαθείς!
Μετά την οικονομική τραγωδία που περάσαμε, ήρθε και η πανδημία να μας τελειώσει! Το κράτος πρέπει να δει την περίπτωση την δική μας με ένα άλλο μάτι, γιατί δεν προλάβαμε να βγούμε από μια ιδιότυπη ανεργία που μας είχε επιβάλει το ίδιο το κράτος...!
Εμείς όμως συνεχίζουμε να παραμένουμε στις επάλξεις! Προσφέρουμε Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για την Κοινωνία της Κυκλοφορίας, σε όλους όσους χρησιμοποιούν τον δρόμο, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα... :) Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

Μένουμε σπίτι αλλά μένουμε ενεργοί!

Μένουμε σπίτι λοιπόν!
Μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε “μόνοι”: με τη συντροφιά του διαδικτυακού μας δασκάλου, μαθαίνουμε για την Κοινωνία της Κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια!

  


Εγγραφές εδώ: https://forms.gle/VKSCDq4PiW2YxGVaAΤρίτη 24 Μαρτίου 2020

Ο δρόμος είναι δάσκαλος - και αυτές τις μέρες θα βρίσκεται on-line..!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ο δρόμος είναι δάσκαλος - και αυτές τις μέρες θα βρίσκεται on-line..! 😊

Δωρεάν Μαθήματα e-learning από τους Εκπαιδευτές Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε "μόνοι": με τη συντροφιά του διαδικτυακού μας δασκάλου, μαθαίνουμε για την Κοινωνία της Κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια!

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ), στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλει για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με ζητήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια και την βιώσιμη κινητικότητα, αποφάσισε - εν όψει της νέας καθημερινότητας που μας επέβαλε η πανδημία του κορονοϊού - να προχωρήσει στη δημιουργία ενός δωρεάν διαδικτυακού κύκλου μαθημάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, για όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν τον δρόμο!


Το πρόγραμμα του ΠΣΕΟ περιλαμβάνει πέντε κύκλους μαθημάτων:
·         Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
·         Ποδηλατώντας
·         Μοτοσικλέτα και Αναβάτης
·         Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική ασφάλεια
·         Κοινωνία της Κυκλοφορίας
Οι οποίοι πλαισιώνονται με μελέτες περιπτώσεων (key studies)  ανά θεματική ενότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους on-line και να επιλέξουν τον κύκλο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο:


Με τιμή για το Δ.ΣΠΣΕΟ | E-Learning

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Οδηγίες από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Την ανάγκη λήψης μέτρων από όλους τους πολίτες, αλλά και από τις επιχειρήσεις, για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με αφορμή την εξέλιξη που υπάρχει στην κοινότητα με κρούσματα.
Ο ΙΣΑ διαπιστώνει ότι πολλοί ασθενείς δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο αυτοπεριορισμού και ότι υπάρχει έλλειψη στην αγορά σε μάσκες και απολυμαντικά.

Οδηγίες:

1. Σε κάθε επιχείρηση θα πρέπει στην είσοδο να υπάρχει συσκευασία απολυμαντικού.

2. Κάθε άτομο που μετακινείται εκτός σπιτιού πρέπει να φέρει μαζί του απολυμαντικό ή απολυμαντικά μαντιλάκια. Τα δοχεία απορριμμάτων που ρίχνονται, τα απολυμαντικά μαντιλάκια, που χρησιμοποίησε ο ασθενής θα πρέπει να φέρουν εσωτερική πλαστική σακούλα με ενοποιημένο σχοινί κλεισίματος.

3. Ο χώρος αναμονής(σαλόνι) θα πρέπει πριν το άνοιγμα ή μετά το πέρας της προηγούμενης χρήσης να απολυμαίνεται (δάπεδο, καρέκλες, τραπέζια). Στα τραπέζια δεν πρέπει αυτήν την περίοδο να υπάρχουν περιοδικά, και διαφημιστικά φυλλάδια.

4. Εάν έχει συσκευασία παροχής πόσιμου νερού να χρησιμοποιούνται πλαστικά κύπελλα σε θήκη και όχι χύμα.

5. Εάν η επίσκεψη στο γραφείο γίνεται με τηλεφωνικό ραντεβού καλό είναι να ενημερώνεται ο πελάτης ότι εάν έχει βήχα να μην προσέλθει ή εάν είναι επιτακτική ανάγκη να προσέλθει με μάσκα.

6. Χαιρετάμε με άγγιγμα των αγκώνων και κρατάμε απόσταση δύο μέτρων από τον συνομιλητή μας.

7. Πλένουμε τα χέρια μας μετά την χρήση της τουαλέτας και όταν πιάνουμε ακάθαρτα αντικείμενα.

8. Στις μετακινήσεις με μέσα ΜΜ μετά την αποβίβαση απολυμαίνουμε τα χέρια μας. Εάν το λεωφορείο έχει πολλούς επιβάτες αποφεύγουμε το πρόσωπο του συνεπιβάτη στρέφοντας το πρόσωπο μας σε λοξή θέση αριστερά η δεξιά Μόλις φθάσουμε στην εργασία μας πλένουμε τα χέρια μας ή τα απολυμαίνουμε.

9. Εάν χρησιμοποιούμε δικό μας όχημα στις μετακινήσεις που όμως γίνεται χρήση και από άλλα άτομα θα πρέπει με ένα απολυμαντικό μαντιλάκι να απολυμάνουμε τις χειρολαβές στις πόρτες το τιμόνι και τους λεβιέδες ταχύτητας και χειρόφρενου.

10. Στις οικονομικές συναλλαγές χρησιμοποιούμε την κάρτα την οποία απολυμαίνουμε μετά την χρησιμοποίηση της και όχι νομίσματα.

11. Γυρίζοντας σπίτι απολυμαίνουμε τα χέρια μας πριν μπούμε με απολυμαντικό χαρτομάντιλο ή υγρό απολυμαντικό. Βγάζουμε τα παπούτσια και τα εσώρουχα και τα βάζουμε στο μπαλκόνι να αερισθούν, πλένουμε τα χέρια μας και το πρόσωπο και αλλάζουμε εσώρουχα. Τα ρούχα αφήνονται να αερισθούν για μισή τουλάχιστον ώρα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται σε κάθε πολύωρη έξοδο από το σπίτι.

12. Δεν πηγαίνουμε γυμναστήριο και σε άλλες κλειστές εκδηλώσεις η συναντήσεις. Εφόσον έχουμε βήχα δεν πηγαίνουμε στο γιατρό χωρίς μάσκα. Δεν πρέπει να εκτιθέμεθα σε ψυχρό περιβάλλον.

13. Ανοίγετε την πόρτα με την μύτη του παπουτσιού η τον αγκώνα, εάν η πόρτα έχει χειρολαβή με το χέρι σας και αφού μπείτε στην αίθουσα απολυμάνετε τα χέρια σας με απολυμαντικό η ένα απολυμαντικό μαντιλάκι. Δεν αγγίζουμε καταλόγους ή διαφημιστικά έντυπα

14. Εάν ο σύντροφο σας έχει συμπτώματα γρίπης θα πρέπει να φοράτε και οι δύο μάσκα. Όσοι τον φροντίζουν θα φορούν μάσκα και γάντια και την μεν μάσκα θα την αντικαθιστούν κάθε τρεις ώρες τα γάντια αμέσως μετά το τέλος της φροντίδας. Αερίζουμε συχνά το δωμάτιο του δίνουμε υγρά αποφεύγοντας τα ξινά τα αλμυρά και τα γλυκά. Σε περίπτωση που δεν έχετε απολυμαντικό ούτε χαρτομάντιλα πλύνετε τα χέρια με σαπούνι.

ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ..!
................................