Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020

Π.Σ.Ε.Ο. | Επανεκκίνηση Epiloges 10.5.2020


ΠΣΕΟ | Παρέμβαση στην ΕΡΤ για την επανεκκίνηση!

Δευτέρα 11.5.2020 Επανεκκίνηση και των Σχολών Οδήγησης. Προσδοκίες και αμηχανία
για την επόμενη μετά-covid-19 εποχή και για τον πολύπαθο κλάδο μας..!

Κυριακή, 3 Μαΐου 2020

Επανεκκίνηση για τις Σχολές Οδηγών.

Επανεκκίνηση για τις Σχολές Οδηγών. Θέλουμε πρωτόκολλα ενεργειών για να  παραμείνουμε ασφαλείς εμείς και οι μαθητές μας!
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης (ΠΣΕΟ) Προτεραιότητα έχει η Δημόσια Υγεία και προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να είναι και η επόμενη μέρα που θα επανεκκινήσουμε τις δραστηριότητές μας..!
Ζητάμε όμως, ως ένας από τους πλέον και κατ΄ εξακολούθηση πληττόμενους κλάδους, επιδότηση από την πολιτεία ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην κοινωνία...

https://youtu.be/LCT_jWE9RVs

ΕΡΤ 2.5.2020


Σάββατο, 25 Απριλίου 2020

1ο Διαδικτυακό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο

Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας


1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο


1ο  Διεθνές Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο
Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας
Μια ολοκληρωμένη θεώρηση παραμέτρων για την αυριανή κινητικότητα
29 και 30 Μαΐου 2020
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ), θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς, υγιούς και ανθρώπινου, βιώσιμου και δίκαιου αστικού περιβάλλοντος και να υπερασπιστεί για όλους το “δικαίωμα στον δρόμο”, συνεχίζει τις δράσεις του μέσα από παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν την οργάνωση των μετακινήσεων και την οδική ασφάλεια και στην ενεργοποίηση των αρμόδιων θεσμών της πολιτείας.
Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.)  Διοργανώνουν το 1ο Διαδικτυακό Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας με θέμα: Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας. Μια ολοκληρωμένη θεώρηση παραμέτρων για την αυριανή κινητικότητα
Το συνέδριο θα διεξαχθεί με τη βοήθεια ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, στις 29 και 30 Μαΐου 2020.
Στόχοι του συνεδρίου:
1.        Αξιολόγηση της κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας
2.        Εντοπισμός υπαρχόντων και η ανίχνευση ενδεχομένων μελλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα της διεύρυνσης της χρήσης νέων τεχνολογιών
3.        Μεταφορά αρνητικής και θετικής εμπειρίας από επιστημονικές μελέτες, δράσεις και πρακτικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
4.        Διαμόρφωση Οράματος, Στόχων και Προτάσεων Πολιτικών και Μέτρων προς την Πολιτεία και άλλους φορείς που σχετίζονται με την κινητικότητα και την οδική ασφάλεια
5.        Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ένταξη σχετικών εφαρμογών στην καθημερινότητα και την εκπαίδευση των πολιτών
6.        Υποστήριξη, Προώθηση και Αξιοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Κινητικότητας
Οι κύριες θεματικές ενότητες του συνεδρίου:
Α.       Αστικά δίκτυα, πολεοδομική οργάνωση και σύγχρονη κινητικότητα.
Β.       Θεσμικό πλαίσιο, Διαχείριση, και Πολιτική οδικής ασφάλειας.
Γ.       Οδικό περιβάλλον, υποδομές και χρήστες. Συμπεριφορές, αλληλεπιδράσεις, επιλογές, μεταφορικές οντότητες και πρότυπα της “Οικονομίας Κοινής Χρήσης”
Δ.       Πρόβλεψη, ανάλυση και αντιμετώπιση τροχαίων συμβάντων.
Ε.       Νέες τεχνολογίες και προδιαγραφές για ασφαλέστερα οχήματα, για μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου
ΣΤ.     Δια βίου εκπαίδευση και πολιτικές για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου

Κοινός παρονομαστής “ο Δρόμος” ως τόπος αναφοράς και αλληλεπίδρασης ανθρώπων και οχημάτων, κινητικότητας, εκπαίδευσης και διαμόρφωσης συμπεριφορών.
Σε ποιους απευθύνεται το συνέδριο:
Καλύπτοντας μια ποικίλη θεματολογία, το συνέδριο ενδιαφέρει ερευνητές, επιστήμονες, εκπαιδευτές οδήγησης & κυκλοφοριακής αγωγής, επαγγελματίες και φορείς που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή µε την κυκλοφορία οχημάτων και την οδική ασφάλεια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συγκεκριμένα το Συνέδριο απευθύνεται σε:
·         Αρμόδια Υπουργεία (Υποδομών, Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, Υγείας, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη)τλ
·         Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
·         Εκπαιδευτές Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής
·         Οργανισμούς, φορείς και επιστήμονες του χώρου της υγείας
·         Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
·         Οργανώσεις και φορείς γονέων
·         Βιομηχανίες οχημάτων (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών) και τις αντιπροσωπείες τους
·         Κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων
·         Ασφαλιστικές εταιρείες, ΚΤΕΟ – ΙΚΤΕΟ και Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
·         Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Λέσχες Αυτοκινήτου
·         Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Κατάθεση Εργασιών
Οι εργασίες μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση congress@driving.org.gr, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα έως και την Τετάρτη 20  Μαΐου.   Σε αυτές θα πρέπει να αναγράφονται ο τίτλος, ο συγγραφέας και η ιδιότητά του, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και η θεματική ενότητα στην οποία ανήκει η εργασία, ενώ θα πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη έως 200 λέξεων.
Εκτός της δημοσίευσης όλων των εγκεκριμένων εργασιών σε πρακτικά με ISBN/ISSN, επιλεγμένα (με βάση τη βαθμολογία των κριτών) άρθρα από το συνέδριο, θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση  επιστημονικών περιοδικών.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στο info@driving.org.gr και στα τηλέφωνα: 6975902800 | 2107770007Οργανωτική Επιτροπή      

Άρης Ζωγράφος, Πρόεδρος
Αναγνωστόπουλος Απόστολος
Αντώνης Μαραμπότης
Βλάσης Κουτσούκος
Ελένη Μαυροπούλου
Ζωή Ολυμπίσιου 
Ηρώ Τζαμάκου
Θοδωρής Ζαφείρης
Κατερίνα Θεοδοσέλη
Κηπουρού Ευαγγελία
Λευτέρης Μιχελάκης
Λυδία Ζωγράφου
Μαργαρίτα Κάρκα
Νίκος Λουπάκης
Παναγιώτης Μοσχόπουλος
Πάρις Ζωγράφος
Πόπη Βιτζηλαίου
Σπύρος Παπαγεωργίου
Σκανδάμη Μαρία - Ουρανία
Χρήστος Αργυριάδης

Επιστημονική Επιτροπή      

Θάνος Βλαστός, Πρόεδρος
Άγγελος Μπεκιάρης
Αθανάσιος Δρίγκας
Αλεξάνδρα Σολδάτου
Γεώργιος Γρούϊος
Γεώργιος Μίντσης
Γιώργος Γιαννής
Γιώργος Κανελλαΐδης
Δημήτριος Κολοκοτρώνης
Δημήτριος Λιόβας
Ελευθερία Τσάλτα
Εύα Γιαννούλη
Ευάγγελος Ματσούκης
Ευθύμιος Μπακογιάννης
Ζωή Χριστοφόρου
Θεοχάρης Τσούτσος
Μαρία Πλατσίδου
Μαριάνθη Μπατσίλα
Νίκος Ηλιού
Σωκράτης Μπάσμπας
Χαρίλαος Τσιχουρίδης

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

ΣΚΑΪ Συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης

Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε απαθείς!
Μετά την οικονομική τραγωδία που περάσαμε, ήρθε και η πανδημία να μας τελειώσει! Το κράτος πρέπει να δει την περίπτωση την δική μας με ένα άλλο μάτι, γιατί δεν προλάβαμε να βγούμε από μια ιδιότυπη ανεργία που μας είχε επιβάλει το ίδιο το κράτος...!
Εμείς όμως συνεχίζουμε να παραμένουμε στις επάλξεις! Προσφέρουμε Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για την Κοινωνία της Κυκλοφορίας, σε όλους όσους χρησιμοποιούν τον δρόμο, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα... :) Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Μένουμε σπίτι αλλά μένουμε ενεργοί!

Μένουμε σπίτι λοιπόν!
Μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε “μόνοι”: με τη συντροφιά του διαδικτυακού μας δασκάλου, μαθαίνουμε για την Κοινωνία της Κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια!

  


Εγγραφές εδώ: https://forms.gle/VKSCDq4PiW2YxGVaAΤρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Ο δρόμος είναι δάσκαλος - και αυτές τις μέρες θα βρίσκεται on-line..!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ο δρόμος είναι δάσκαλος - και αυτές τις μέρες θα βρίσκεται on-line..! 😊

Δωρεάν Μαθήματα e-learning από τους Εκπαιδευτές Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε "μόνοι": με τη συντροφιά του διαδικτυακού μας δασκάλου, μαθαίνουμε για την Κοινωνία της Κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια!

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ), στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλει για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με ζητήματα που αφορούν την οδική ασφάλεια και την βιώσιμη κινητικότητα, αποφάσισε - εν όψει της νέας καθημερινότητας που μας επέβαλε η πανδημία του κορονοϊού - να προχωρήσει στη δημιουργία ενός δωρεάν διαδικτυακού κύκλου μαθημάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, για όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν τον δρόμο!


Το πρόγραμμα του ΠΣΕΟ περιλαμβάνει πέντε κύκλους μαθημάτων:
·         Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
·         Ποδηλατώντας
·         Μοτοσικλέτα και Αναβάτης
·         Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική ασφάλεια
·         Κοινωνία της Κυκλοφορίας
Οι οποίοι πλαισιώνονται με μελέτες περιπτώσεων (key studies)  ανά θεματική ενότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους on-line και να επιλέξουν τον κύκλο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο:


Με τιμή για το Δ.ΣΠΣΕΟ | E-Learning

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020

Οδηγίες από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Την ανάγκη λήψης μέτρων από όλους τους πολίτες, αλλά και από τις επιχειρήσεις, για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με αφορμή την εξέλιξη που υπάρχει στην κοινότητα με κρούσματα.
Ο ΙΣΑ διαπιστώνει ότι πολλοί ασθενείς δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο αυτοπεριορισμού και ότι υπάρχει έλλειψη στην αγορά σε μάσκες και απολυμαντικά.

Οδηγίες:

1. Σε κάθε επιχείρηση θα πρέπει στην είσοδο να υπάρχει συσκευασία απολυμαντικού.

2. Κάθε άτομο που μετακινείται εκτός σπιτιού πρέπει να φέρει μαζί του απολυμαντικό ή απολυμαντικά μαντιλάκια. Τα δοχεία απορριμμάτων που ρίχνονται, τα απολυμαντικά μαντιλάκια, που χρησιμοποίησε ο ασθενής θα πρέπει να φέρουν εσωτερική πλαστική σακούλα με ενοποιημένο σχοινί κλεισίματος.

3. Ο χώρος αναμονής(σαλόνι) θα πρέπει πριν το άνοιγμα ή μετά το πέρας της προηγούμενης χρήσης να απολυμαίνεται (δάπεδο, καρέκλες, τραπέζια). Στα τραπέζια δεν πρέπει αυτήν την περίοδο να υπάρχουν περιοδικά, και διαφημιστικά φυλλάδια.

4. Εάν έχει συσκευασία παροχής πόσιμου νερού να χρησιμοποιούνται πλαστικά κύπελλα σε θήκη και όχι χύμα.

5. Εάν η επίσκεψη στο γραφείο γίνεται με τηλεφωνικό ραντεβού καλό είναι να ενημερώνεται ο πελάτης ότι εάν έχει βήχα να μην προσέλθει ή εάν είναι επιτακτική ανάγκη να προσέλθει με μάσκα.

6. Χαιρετάμε με άγγιγμα των αγκώνων και κρατάμε απόσταση δύο μέτρων από τον συνομιλητή μας.

7. Πλένουμε τα χέρια μας μετά την χρήση της τουαλέτας και όταν πιάνουμε ακάθαρτα αντικείμενα.

8. Στις μετακινήσεις με μέσα ΜΜ μετά την αποβίβαση απολυμαίνουμε τα χέρια μας. Εάν το λεωφορείο έχει πολλούς επιβάτες αποφεύγουμε το πρόσωπο του συνεπιβάτη στρέφοντας το πρόσωπο μας σε λοξή θέση αριστερά η δεξιά Μόλις φθάσουμε στην εργασία μας πλένουμε τα χέρια μας ή τα απολυμαίνουμε.

9. Εάν χρησιμοποιούμε δικό μας όχημα στις μετακινήσεις που όμως γίνεται χρήση και από άλλα άτομα θα πρέπει με ένα απολυμαντικό μαντιλάκι να απολυμάνουμε τις χειρολαβές στις πόρτες το τιμόνι και τους λεβιέδες ταχύτητας και χειρόφρενου.

10. Στις οικονομικές συναλλαγές χρησιμοποιούμε την κάρτα την οποία απολυμαίνουμε μετά την χρησιμοποίηση της και όχι νομίσματα.

11. Γυρίζοντας σπίτι απολυμαίνουμε τα χέρια μας πριν μπούμε με απολυμαντικό χαρτομάντιλο ή υγρό απολυμαντικό. Βγάζουμε τα παπούτσια και τα εσώρουχα και τα βάζουμε στο μπαλκόνι να αερισθούν, πλένουμε τα χέρια μας και το πρόσωπο και αλλάζουμε εσώρουχα. Τα ρούχα αφήνονται να αερισθούν για μισή τουλάχιστον ώρα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται σε κάθε πολύωρη έξοδο από το σπίτι.

12. Δεν πηγαίνουμε γυμναστήριο και σε άλλες κλειστές εκδηλώσεις η συναντήσεις. Εφόσον έχουμε βήχα δεν πηγαίνουμε στο γιατρό χωρίς μάσκα. Δεν πρέπει να εκτιθέμεθα σε ψυχρό περιβάλλον.

13. Ανοίγετε την πόρτα με την μύτη του παπουτσιού η τον αγκώνα, εάν η πόρτα έχει χειρολαβή με το χέρι σας και αφού μπείτε στην αίθουσα απολυμάνετε τα χέρια σας με απολυμαντικό η ένα απολυμαντικό μαντιλάκι. Δεν αγγίζουμε καταλόγους ή διαφημιστικά έντυπα

14. Εάν ο σύντροφο σας έχει συμπτώματα γρίπης θα πρέπει να φοράτε και οι δύο μάσκα. Όσοι τον φροντίζουν θα φορούν μάσκα και γάντια και την μεν μάσκα θα την αντικαθιστούν κάθε τρεις ώρες τα γάντια αμέσως μετά το τέλος της φροντίδας. Αερίζουμε συχνά το δωμάτιο του δίνουμε υγρά αποφεύγοντας τα ξινά τα αλμυρά και τα γλυκά. Σε περίπτωση που δεν έχετε απολυμαντικό ούτε χαρτομάντιλα πλύνετε τα χέρια με σαπούνι.

ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ..!
................................

Καταπολέμηση Κορονοϊού

Από την ομάδα εργασίας για την καταπολέμηση της επιδημίας κορονoϊού:

Στέλνουμε σαφείς, απλές και προσιτές πληροφορίες σε όλους, οι οποίες περιγράφουν ακριβώς τι είναι ο ιός Covid-19 (Coronavirus), πώς μεταδίδεται από άτομο σε άτομο και πώς μπορεί να εξουδετερωθεί .

Η μόλυνση από τον ιό δεν προκαλεί ένα κρυολόγημα με ρινική καταρροή ή με παραγωγικό βήχα, αλλά προκαλεί ένα ξηρό βήχα αρχικά.

Ο ιός δεν αντέχει στη θερμότητα και πεθαίνει αν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες : 26-27 βαθμους. Ζεστά ροφήματα όπως τσάι, τσάι από βότανα ή σούπα θα πρέπει να καταναλώνονται συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας ή απλά  ζεστό νερό: τα ζεστά υγρά εξουδετερώνουν τον ιό, οπότε αποφύγετε να πιείτε παγωμένο νερό.

Και για όσους μπορούν να το κάνουν, εκτεθείτε τον στον ήλιο!

1. Το μέγεθος του ιού είναι αρκετά μεγάλο (διάμετρος περίπου 400-500 νανόμετρα), οπότε κάθε τύπος μάσκας μπορεί να το σταματήσει: στην καθημερινή ζωή, δεν χρειάζονται ειδικές μάσκες, αρκούν οι απλές μάσκες  .

Από την άλλη πλευρά, η κατάσταση είναι διαφορετική για τους γιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας που εκτίθενται σε υψηλά ιικά φορτία και πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό.

2. Όταν ο ιός βρίσκεται σε μεταλλικές επιφάνειες, επιβιώνει για περίπου 12 ώρες.  Έτσι, όταν αγγίζετε μεταλλικές επιφάνειες, όπως ντουλάπια, οικιακές συσκευές, μπάρες λεωφορείων κ.λπ., πλένετε τα χέρια σας καλά και τα απολυμαίνετε προσεκτικά.

3. Ο ιός μπορεί να επιβιώσει στα ρούχα και υφάσματα για περίπου 6/12 ώρες: τα κανονικά απορρυπαντικά μπορούν να τα σκοτώσουν.  Για τα ρούχα που δεν μπορούν να πλυθούν καθημερινά, μπορείτε να τα αφήσετε στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, το Covid 19 δεν θα αντισταθεί.Πώς εκδηλώνεται το Covid 19:

1. Ο ιός μένει πρώτα στον λαιμό, προκαλώντας φλεγμονή και αίσθημα ξηρού λαιμού: αυτό το σύμπτωμα μπορεί να διαρκέσει 3/4 ημέρες.

2. Ο ιός μετά ταξιδεύει μέσω της υγρασίας που υπάρχει στην αναπνευστική οδό, κατεβαίνει στην τραχεία και στη συνέχεια εγκαθίσταται στους πνεύμονες προκαλώντας πνευμονία.  Αυτό το στάδιο διαρκεί περίπου 5/6 ημέρες.

3. Η πνευμονία εμφανίζεται με υψηλό πυρετό και δυσκολία στην αναπνοή, αλλά δεν συνοδεύεται από συμβατικό ρίγος.  Εάν αισθάνεστε σαν να πνίγεστε, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.

  Πώς μπορείτε να το αποφύγετε;

1. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως με άμεση επαφή, αγγίζοντας τα υφάσματα ή τα υλικά στα οποία υπάρχει ο ιός: είναι σημαντικό να πλένετε συχνά τα χέρια σας.

Ο ιός επιβιώνει μόνο στα χέρια σας για δέκα λεπτά, αλλά σε δέκα λεπτά, μπορεί να συμβούν πολλά: να τρίψτε τα μάτια σας ή γρατσουνίστε τη μύτη σας για παράδειγμα και αφήστε τον ιό να εισέλθει στον λαιμό σας ...

Έτσι, για το δικό σας καλό και των άλλων, πλύνετε τα χέρια σας πολύ συχνά και τα απολυμαίνετε!

2. Μπορείτε να κάνετε γαργαρισμούς με μια απολυμαντικό στοματικό διάλυμα που εξαλείφει ή ελαχιστοποιεί την ποσότητα του ιού που μπορεί να εισέλθει στον λαιμό σας, έτσι ώστε να την εξουδετερώσετε προτού να πέσει κάτω στην τραχεία και στη συνέχεια στους πνεύμονες.

3. Απολυμάνετε το πληκτρολόγιο των υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων.

Επιπλέον, το Covid19 μπορεί να μην εμφανίζει σημάδια μόλυνσης για πολλές ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν είναι γνωστό αν ένα άτομο είναι μολυσμένο ή όχι.
Αλλά όταν έχετε πυρετό ή / και βήχα, οι πνεύμονές σας είναι συνήθως ήδη κατά 50% επιμολυσμένοι.
Οι ειδικοί προτείνουν λοιπόν να κάνετε έναν απλό έλεγχο κάθε πρωί:
Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και κρατήστε την αναπνοή σας για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.  Εάν το κάνετε αυτό χωρίς να βήξετε, να έχετε αίσθημα πίεσης στο θώρακα, κλπ., Δείχνει ότι δεν υπάρχει ίνωση στους πνεύμονες. Το τεστ αυτό υποδεικνύει την απουσία μόλυνσης.

 Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, ελέγξτε αυτό κάθε πρωί σε περιβάλλον καθαρού αέρα.

 Αυτές είναι απλές πληροφορίες και συμβουλές από γιατρούς που χειρίζονται περιπτώσεις COVID-19.

 Μια άλλη απλή συμβουλή, πρέπει να φροντίσουμε να κρατήσουμε το λαιμό υγρό, τουλάχιστον όσο το δυνατόν πιο στεγνό.  Πιείτε λίγες γουλιές νερό τουλάχιστον κάθε 15 με 20 λεπτά.

 ΓΙΑΤΙ;  Ακόμα κι αν ο ιός εισέλθει στο στόμα σας ... νερό ή άλλα υγρά θα το μεταφέρουν μέσω του οισοφάγου στο στομάχι.

 Μόλις μπει στο στομάχι, τα οξέα του στομάχου θα σκοτώσουν τον ιό.  Εάν δεν πίνετε αρκετό νερό τακτικά, ο ιός θα μπορεί να μπει πιο εύκολα στους πνεύμονές σας.

 Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με την οικογένειά σας, τους φίλους και τους γνωστούς σας, την αλληλεγγύη και τον πολίτη.

................................Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

ΠΣΕΟ | Ο δρόμος είναι δάσκαλος!

Το ταξίδι με τα παιδιά συνεχίζεται: - "Ο δρόμος είναι δάσκαλος"
Η σκυτάλη στην Εύβοια. Οι συνάδελφοι μέλη του Π.Σ.Ε.Ο. @Παναγιώτης Αλεξίου και @Γιώργος Χαρμαντάς επί το έργω..!


5ο και 6ο Δημοτικό σχολείο Κονιστρών
"...Υπερασπίσου το παιδί / Γιατί αν γλιτώσει το παιδί  Υπάρχει ελπίδα.." :)


Να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στην πόλη!

Θα εξακολουθούμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας και τους πολίτες στον φόβο, ή στο να διεκδικούν το δικαίωμα στην πόλη;
Με αφορμή το ολιστικό πρόγραμμα για την σύγχρονη κινητικότητα του ΠΣΕΟ:
“Ο δρόμος είναι δάσκαλος!”
Η απρόσκοπτη μετακίνηση είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και στοιχειώδης ατομική ελευθερία, ειδικά στις σύγχρονες πόλεις στις οποίες οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Η κινητικότητα δεν είναι μόνο επιλογή, αλλά και ανάγκη. Ανάγκη για να πας στη δουλειά, στο σχολείο, στην αγορά, να συναναστραφείς με κόσμο… Κάθε περιορισμός του δικαιώματος στη μετακίνηση, αποτελεί μορφή κοινωνικού αποκλεισμού, με όλες τις παρελκόμενες συνέπειες! 
Το δικαίωμα στην πόλη είναι μια ιδέα και ένα σύνθημα, που ειπώθηκε αρχικά από τον Ανρί Λεφέβρ το 1968 στο βιβλίο Le Droit à la ville (Το Δικαίωμα στην πόλη).
Ζούμε και κινούμαστε σε πόλεις που κατασκεύασε μια κυρίαρχη ιδεολογία με γνώμονα την ιδιοκτησία και το κέρδος! Είναι ο σύγχρονος κόσμος που κατασκεύασε ο άνθρωπος,  στον οποίο είναι καταδικασμένος να ζει! Είναι ο κόσμος που σήμερα (με την καταστροφή του περιβάλλοντος)  μας κλείνει με αυθάδεια το μάτι, λέγοντάς μας ότι τα κάναμε όλα λάθος..!


Το ερώτημα του ποια πόλη θέλουμε, δεν μπορεί να διαχωριστεί από το ερώτημα του τι είδους άνθρωποι θέλουμε να είμαστε, τι είδους κοινωνικές σχέσεις αναζητούμε, τι σχέσεις με τη φύση φροντίζουμε να έχουμε, τι τρόπο καθημερινής ζωής επιθυμούμε, τι είδους τεχνολογίες κρίνουμε κατάλληλες, τι αισθητικές αξίες έχουμε.
Το δικαίωμα στην πόλη είναι κάτι περισσότερο από την ελευθερία πρόσβασης του ατόμου στους αστικούς πόρους: Είναι το δικαίωμα να αλλάζουμε τους εαυτούς μας μέσω των αλλαγών στην πόλη. (H. Lefebvre)
Σύμφωνα με τον ίδιο μάλιστα, το δικαίωμα αυτό απευθύνεται όχι μόνο στο ατομικό αλλά και στο συλλογικό επίπεδο, καθώς για το μετασχηματισμό της αστικοποίησης είναι απαραίτητη μια δυναμική μαζική διεκδίκηση! 

Σήμερα όλοι σχεδόν (και αυτοί που κατέστρεψαν το περιβάλλον) συμφωνούν με τον Λεφέβρ στο ότι, η ελευθερία να σχηματίζουμε και να ανασχηματίζουμε τις πόλεις και τους εαυτούς μας,  είναι ένα από τα πιο σημαντικά αλλά και παραμελημένα ανθρώπινα δικαιώματα!
Γνωρίζουμε όλοι ότι οι πόλεις που φτιάξαμε (με ένα συγκεκριμένο μοντέλο)  δεν είναι βιώσιμες!

Οι σύγχρονες πόλεις αν και έχουν εξελιχθεί σε βασικά κέντρα υποδομών, αγορών, πολιτισμού και αναψυχής, δεν μπόρεσαν να  αντιμετωπίσουν τη συνεχή υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων τους. Ουσιαστικά  (και ίσως δομικά)  προβλήματα, όπως  η κακή ποιότητα του αέρα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και ο όγκος της κυκλοφορίας, η επιθετικότητα, τα υψηλά επίπεδα θορύβου, η κατάληψη των 2/3 σχεδόν των δρόμων και των (όσων) δημόσιων χώρων, από οχήματα, σκουπιδοτενεκέδες και απορρίμματα, η έλλειψη χώρων παιχνιδιού, αναψυχής και αθλητισμού, η άναρχη δόμηση πνίγουν όλο και πιο πολύ τους κατοίκους!
Υποχρεωνόμαστε από την ίδια την κατασκευή της πόλης να μη ζούμε στο δημόσιο χώρο!
Υπάρχει, λοιπόν, για να χρησιμοποιήσουμε και μια έκφραση της εποχής, ένα είδος “bullying” από την πόλη προς τους πολίτες, προς τους κατοίκους που έχει δημιουργήσει η ίδια η φιλοσοφία κατασκευής της πόλης..!
Παράλληλα το πρόβλημα των τροχαίων συγκρούσεων (σταθερά πακτωμένο με την κατασκευή της πόλης)  είναι μια γάγγραινα! Για να εξαλειφθεί  απαιτείται μόνιμη, μακροπρόθεσμη και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση η οποία δεν πρέπει να αφήνει στο απυρόβλητο κανέναν παράγοντα: Από τις πολεοδομικές αναφορές, τις απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας, τους απαιτητούς ελεύθερους χώρους, μέχρι και την κουλτούρα των μετακινήσεων..!
Αν και στη χώρα μας σήμερα, σχεδόν κάθε μέρα γίνονται εκδηλώσεις με επίκεντρο την Οδική Ασφάλεια (έκφραση που πουλάει πολύ και έχουν στηθεί πίσω της καριέρες και περιουσίες), η επίδραση αυτών δεν άπτεται (και είναι λογικό) των προσδοκιών. Η πληθώρα πληροφοριών και όχι πάντοτε έγκυρων, δημιουργεί έναν “ιδιότυπο κορέσμο” ο οποίος τελικώς περισσότερο μπερδεύει, παρά εκπαιδεύει τον πολίτη.
Στον αντίποδα αυτής της λογικής ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.)  προτείνει μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, με συνεχείς πολυεπίπεδες δράσεις για την πόλη, διεκδικώντας το δικαίωμα της συμμετοχής στην πόλη!
Κοινός παρονομαστής ο δρόμος, και όλα τα θαυμαστά που συμβαίνουν σε αυτόν!
Ο 1ος άξονας: Ιστορίες που λέει ο δρόμος φιλοδοξεί να μοχλεύσει στην δημιουργία μιας νέας αισθητικής του δρόμου, φιλικής, πολύχρωμης, ανθρωποκεντρικής και  προσβάσιμης σε όλους τους πολίτες!
Ο 2ος άξονας: Ο πολίτης ως υποκείμενο στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας, τοποθετεί τον άνθρωπο στο κάδρο των συμπεριφορών, προτείνοντας και εκπαιδεύοντάς τον στην υιοθέτηση ενεργητικών τρόπων μετακίνησης φιλικών προς το περιβάλλον, ως επένδυση και πολλαπλασιαστή για όλη την κοινωνία.
Ο 3ος  άξονας: Η βιώσιμη αστική κινητικότητα ως κραυγή και συγχρόνως εφαλτήριο για το σημείο μηδέν που βρισκόμαστε, να αδράξουμε έστω και αυτή την κουτσή ευκαιρία, για να αντιστρέψουμε την σημερινή κατάσταση!
Κάθε πόλη καλλιεργεί συμπεριφορές, όχι μόνο για τους κατοίκους της αλλά και για κάθε επισκέπτη που περνά από αυτή!
Ήρθε η ώρα να αποκτήσουν οι πόλεις ένα δικό τους καταστατικό, ένα δικό τους μανιφέστο, το οποίο θα απαντά στην επιτακτική ανάγκη/απαίτηση για συλλογική αλλαγή!
Η πρόταση του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ) με τους τρεις άξονες προσεγγίσεων και δράσεων είναι ουσιαστική, μια και όλες οι δράσεις των αξόνων, θα λειτουργήσουν ως καρτεσιανό γινόμενο για την Κοινωνία της Κυκλοφορίας (ΚτΚ)!

Άρης Ζωγράφος
Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης (ΠΣΕΟ)

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020

0% Αλκοόλ 0% Ψυχοτρόπες ουσίες

Επιτέλους ας τελειώνουμε με τις αγκυλώσεις και τα ημίμετρα. Η οδήγηση είναι η πιο επικίνδυνη πράξη που κάνουμε καθημερινά και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε..!
Καμιά ποσότητα οινοπνεύματος στο αίμα δεν είναι ακίνδυνη κατά την οδήγηση. Η καθιέρωση μηδενικού ορίου είναι επιβεβλημένη!
0% Αλκοόλ 0% Ψυχοτρόπες ουσίες
Στάση ζωής για όλη την Κοινωνία της Κυκλοφορίας η απόφαση: Δεν οδηγώ, όταν δεν είμαι σε θέση να οδηγώ..!
https://zografos.com/nea/0-alcohol/ 

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020

Ο δρόμος είναι δάσκαλος..! | Θεσσαλονίκη 2020

Μεγαλειώδης η σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης με όλους τους φορείς της πόλης να υπερακοντίζουν για το πρωτοποριακό εγχείρημα!Ο δρόμος είναι ένα μεγάλο σχολείο, ένας δάσκαλος!


Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Παιδιά στον δρόμο

Το παιδί ως υποκείμενο στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας!

Το παιδί ως υποκείμενο στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας!
"...Στον δρόμο βρίσκετε το μέλλον της χώρας, τα παιδιά μας! Τα παιδιά μας, ως επιβάτες, ως πεζοί, ως ποδηλάτες. Είναι άμεση και επιτακτική η ριζική αλλαγή του ΚΟΚ με γνώμονα μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία είναι μονόδρομος για την Κοινωνία της Κυκλοφορίας (ΚτΚ)..."
"...Η Ομαλότητα και η Κανονικότητα, βρίσκονται στην φαντασία κάποιων... Αλλά απέχουν πολύ από την πραγματικότητα..!"
Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στον ΣΚΑΪ 100,3

https://youtu.be/nUL1GQrIhNk

Ο δρόμος είναι δάσκαλος

Ιστορίες που λέει ο δρόμος..!


Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2020

Παιδιά πάνω σε μοτοσικλέτα; Μόνο υπό προπροϋποθέσεις!

Οι παλινωδίες ενός απαρχαιωμένου Κ.Ο.Κ.  και οι απαιτήσεις της Κοινωνίας της Κυκλοφορίας (ΚτΚ)

Μια από τις ειδήσεις που πρωταγωνιστούν αυτήν την περίοδο στα ΜΜΕ είναι η ερμηνεία ενός άρθρου του ΚΟΚ, σύμφωνα με το οποίο θα οδηγούνται στο αυτόφωρο οι γονείς που μεταφέρουν ανηλίκους πάνω σε δίκυκλο χωρίς κράνος και χωρίς τις προφυλάξεις που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Μάλιστα, οι εν λόγω γονείς παραπέμπονται κατόπιν εντολής του εισαγγελέα με την κατηγορία της “έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο”.

 

Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι, κάποιος γονέας που μεταφέρει το παιδί του με μοτοσυκλέτα χωρίς κράνος, εμπλέκεται σε μια σύγκρουση, ακόμη και χωρίς να φταίει ο ίδιος, θα βρεθεί κατηγορούμενος, γιατί δεν είχε προφυλάξει το παιδί του όπως θα έπρεπε. Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση στην οποία μεταφέρει περισσότερα από δύο παιδιά (ή και ολόκληρη την οικογένεια, όπως έχουμε δει να συμβαίνει), ακόμη κι αν όλοι τους φορούν κράνος, γιατί τότε παραβαίνει το άρθρο του ΚΟΚ για μεταφορά επιβατών.
Οι διατάξεις του ΚΟΚ για την μεταφορά επιβατών με οχήματα, περιγράφονται στο άρθρο 33:
1. Απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών με οδικά οχήματα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργείται κίνδυνος.
2. Ειδικότερα απαγορεύεται:
α) Η μεταφορά επιβατών περισσοτέρων των αναγραφομένων στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
β) Η κατάληψη θέσης παραπλεύρως του οδηγού, από παιδιά ηλικίας μικρότερης των δώδεκα (12) ετών, εφόσον δεν συγκροτούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκρότησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους, ως και από περισσότερα πρόσωπα από όσα επιτρέπεται στη θέση αυτή.
γ) Η μεταφορά ανηλίκων έως πέντε (5) ετών με μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο, εφόσον δε συγκρατούνται με εγκεκριμένο σύστημα συγκράτησης κατάλληλο για την ηλικία, το ύψος και το βάρος τους.
3. Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος και μοτοποδηλάτου επιβάλλεται να μεριμνά για την ασφάλεια των συνεπιβατών του και ειδικότερα να ελέγχει αν φορούν τις ζώνες ασφαλείας και το προστατευτικό κράνος κατά τη μεταφορά τους.

Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, συμπεραίνουμε ότι δεν είναι σήμερα παράνομο να έχεις ένα βρέφος επάνω στην μοτοσικλέτα, εφόσον αυτή διαθέτει το κατάλληλο σύστημα συγκράτησης (sic!) ή καλύπτεσαι από το νόμο αν δε διαθέτεις σύστημα συγκράτησης, αλλά ο μικρός σου (ή η μικρή σου) συνεπιβάτης είναι, ας πούμε, 6 ετών..! :(
Σε αυτή την “αστοχία” του νόμου  ξεκινάνε οι ενστάσεις και διαφαίνεται η ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 33 (όπως και όλου του απαρχαιωμένου ΚΟΚ).

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Σ.Ε.Ο.), ζητάει άμεση τροποποίηση του νόμου για την μεταφορά επιβατών με οχήματα, προτείνοντας την απαγόρευση μεταφοράς παιδιών πάνω σε μοτοσικλέτα, με οιονδήποτε τρόπο, έως την ηλικία των 10 ετών!

Οι Έλληνες παιδίατροι αλλά και οι ανακοινώσεις της Αμερικάνικης Παιδιατρικής Ακαδημίας (https://www.aap.org/)  εκφράζουν τους εξής προβληματισμούς: διατυπώνεται η άποψη ότι τα παιδιά είναι πιθανό να έχουν εγγενή φυσικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά που μπορεί να περιορίσουν την ασφαλή μετακίνησή τους με μοτοσυκλέτες. Σε αυτά περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά όπως ανεπαρκή κινητικό συντονισμό, χαμηλό ανάστημα και / ή χαμηλό βάρος, γνωστική ανωριμότητα κ.α.

Ένας ακόμη παράγοντας που θα έπρεπε θεωρώ να λαμβάνουμε υπόψη μας σε σχέση με τα παιδιά και την κινητικότητα, είναι το περιβάλλον. Ο πλανήτης μας εκπέμπει σε όλους τους τόνους SOS..! Κι εμείς, αντί να ψάχνουμε πώς θα παροτρύνουμε τα παιδιά μας προς έναν τρόπο κινητικότητας που να σέβεται καί την προσωπική τους ασφάλεια καί το περιβάλλον (πεζή μετακίνηση,  MMM, ποδήλατο κ.λ.π.), προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τους ρυπογόνους παράγοντες στη ζωή μας, αποθεώνοντας την μηχανοκίνητη μετακίνηση ορίζοντας παράλληλα τυπικά και ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας.

Είναι νομίζω κοινή διαπίστωση ότι ο τρόπος που μετακινούμαστε είναι πολύ φτωχός, συγκρινόμενος με την πραγματική κινητικότητα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Είναι όμως στο χέρι μας να το αλλάξουμε αυτό, να κάνουμε την υπέρβαση για την επόμενη γενιά, προς μια νέα κουλτούρα βιώσιμης κινητικότητας. Γιατί η κινητικότητα είναι ένα καθοριστικό μέσο εξέλιξης και κοινωνικοποίησης και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη ενός παιδιού. Θυμηθείτε ότι ο δρόμος είναι δάσκαλος!

Να δηλώσω εξαρχής ότι είμαι ριζικά αντίθετος στην πρώτη περίπτωση (βρέφος σε μοτοσικλέτα) και θετικός στην δεύτερη περίπτωση, υπό όρους και τροποποιήσεις (γιατί ο συνεπιβάτης στο δίκυκλο δεν είναι μεταφερόμενο άτομο, αλλά συνοδηγός!):
  • Όριο ηλικίας 10 χρονών
  • Ωριμότητα ανταπόκρισης χειρισμών
  • Κατανόηση της συμπεριφοράς του συνεπιβάτη μοτοσικλέτας
  • Εξοπλισμός αποκλειστικά για την ηλικία του παιδιού
  • Ταχύτητα το πολύ 40 km/h
Σήμερα, βέβαια, και εφόσον ο παραπάνω νόμος είναι ακόμη σε ισχύ, γονείς και κηδεμόνες πρέπει να απαντήσουν ειλικρινά στον εαυτό τους  στο παρακάτω ερώτημα:
“ποιες ανάγκες εξυπηρετεί μια τέτοια μετακίνηση” και, αφού αναλάβουν την ευθύνη της απάντησης, να εξετάζουν προσεκτικά τους κινδύνους για το παιδί τους με βάση την ηλικία, το μέγεθος, τη φυσική του ικανότητα και την ωριμότητα του.
Πέρα από κάθε νομοθεσία, οι στάσεις ζωής και συμπεριφοράς ξεκινάνε από το σπίτι!
@ArisZografos

..........................
Πηγή:
https://zografos.com/nea/paidia-moto/