Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Συνεχείς δράσεις από το Σωματείο της Αθήνας


Με το παρών έγγραφο ζητάμε αναστολή της Υπουργικής απόφασης 552/88.
Το έγγραφο προσκομίστηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 18/01/2013. 
Πρωτοκολλήθηκε στο γραφείο του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Γενικου Γραμματέα, Διευθυντή Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας κ. Ιωάννη Λαζαρίδη και Γενικού Διευθυντή Μεταφορών Περιφέρειας Αττικής κ. Ηλία Δόλγυρα.


Υπάρχουν μιμητές...;Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Ερωτήματα και απορίες απο το Σ.Ε.Ε.Ο.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Σ.Ε.Ε.Ο.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κώστα  Βάρναλη 95, Περιστέρι
Τηλ./Φαξ 210.4520035
Πληροφορίες : Χαρμπής Παναγιώτης
Τηλ. 6932118408
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ :
28 Ιανουαρίου 2013


ΘΕΜΑ :
Παρατηρήσεις για 552/88/7-1-2013

Διαβάζοντας τη νέα Υ.Α. 552 προβληματιστήκαμε σε τι ποσοστό συμβάλουν οι 50 σελίδες της ως προς την οδική ασφάλεια και υπέρ ενός κακού γραφειοκρατικού δημόσιου συστήματος υποτιθέμενου ελέγχου και εξυγίανσης  των σχολών οδηγών και της σωστής λειτουργίας τους, σε τι διαφέρει τόσο πολύ από την προϋπάρχουσα Υ.Α. 58930 ως προς το καλύτερο που θα μας έδινε ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο στην κοινωνία της κυκλοφορίας, σε μία πιο ολοκληρωμένη και σωστή εκπαίδευση. Μήπως αλλάζει το σύστημα των εξετάσεων και γίνεται  αδιάβλητο, ή μήπως η πολιτεία θέλει να βγάλει κάποιες ευθύνες από επάνω της φορτώνοντας τες σε εμάς;
Παρακάτω σας αναφέρουμε διαπιστώσεις μας, που προέρχονται πιθανόν από λάθη και παραλήψεις των υπευθύνων ή αβασάνιστες σκέψεις τους (αν όχι κάτι άλλο) που αποδεικνύουν ότι ενώ υπήρχαν 6 χρόνια για την ήπια εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 126/2006 της Ε.Ε. και παρά της εκλύσεις της Ομοσπονδίας μας, φτάσανε στο και 5, τρέχοντας τώρα για να μαζέψουνε τα ασυμμάζευτα, βγάζοντας άλλη μια απόφαση στο πόδι, χωρίς να υπάρχουν καν οι υποδομές  για να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων στα δίκυκλα.

 1. Πολύ γραφειοκρατία και έλεγχος για το τίποτα.
 2. Ελάχιστη ως μηδενική προσφορά στην οδική ασφάλεια.
 3. Αντιπαιδαγωγικός και λανθασμένος τρόπος εκπαίδευσης. Το να τελειώσεις όλη την θεωρητική εκπαίδευση, να δώσεις θεωρητικές εξετάσεις, να περάσεις για να έχεις το δικαίωμα να κάνεις πρακτική εκπαίδευση είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης η θεωρία συμβαδίζει με τα εργαστήρια (πρακτική εκπαίδευση). Ο εκπαιδευόμενος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης   έχει το δικαίωμα κάποιου ποσοστού απουσιών, στη περίπτωση της εκπαίδευσης για απόκτηση άδειας οδήγησης στην Ελλάδα αυτό θεωρείται αδιανόητο,  αφού ο εκπαιδευόμενος και η σχολή έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι ο εκπαιδευόμενος παρακολούθησε όλα τα μαθήματα. Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται με αναλυτική κατάσταση της εκπαιδευομένης ύλης που πρέπει να φαίνεται σε ποια σελίδα και σε ποια γραμμή του μαθητολογίου ή του παρουσιολογίου είναι γραμμένο το μάθημα για τον συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο.
 4. Στη θεωρητική εκπαίδευση για τα ΠΕΙ, οι ώρες που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος εκπαιδευόμενος είναι μέχρι επτά την ημέρα, όπως σχεδόν σε όλες τις σχολές, στην θεωρητική εκπαίδευση για απόκτηση άδειας οδήγησης μέχρι τέσσερεις, αν κάνεις παραπάνω είναι θανάσιμο αμάρτημα. (μπορεί να χάσεις και την άδεια σου)
 5. Στη περίπτωση που κάποιος αλλοδαπός η αγράμματος ζητήσει να εξετασθεί με το σύστημα των ακουστικών, υποχρεώνεται να παρακολουθήσει περισσότερες ώρες θεωρίας, ενώ κάποιος με μαθησιακές δυσκολίες που θα έπρεπε λόγω του προβλήματος του να παρακολουθήσει περισσότερες ώρες αυτός εξαιρείται.
 6. Αν αλλοδαπός δεν ζητήσει με την αρχική έκδοση του Δ.Ε.Ε. να εξετασθεί με ακουστικά μετά δεν έχει αυτό το δικαίωμα;
 7. Δεν μας εξηγούν αν κάποιος που έχει περιορισμό με κωδικό 78 σε μία εκ των κατηγοριών  ΑΜ, Α1, Α2 δώσει εξετάσεις για μεγαλύτερη κατηγορία με όχημα με χειρομοχλό συμπλέκτη, αφαιρείται ο κωδικός από τις μικρότερες κατηγορίες; Αν ο υποψήφιος έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1 χωρίς κωδικό 78 και δώσει εξετάσεις για μεγαλύτερη κατηγορία με όχημα χωρίς χειρομοχλό συμπλέκτη θα μπει ο κωδικός 78 ή όχι αφού ο υποψήφιος είναι εκπαιδευμένος στην χρήση του συμπλέκτη στην μικρότερη κατηγορία, όπως συνέβαινε μέχρι τις 18/1/2013 για τις κατηγορίες των οχημάτων Γ και Δ. Στις κατηγορίες Γ και Δ τι θα ισχύει αν το όχημα φέρει αυτόματο ή ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
 8. Όποτε η Εθνική Τράπεζα έχει απεργία, δεν θα μπορούν να προγραμματισθούν εξετάσεις αφού το παράβολο των 10 € για τον προγραμματισμό των  εξετάσεων είναι προσωπικό.
 9. Για την πρακτική εξέταση ο προγραμματισμός πρέπει να πραγματοποιηθεί το πολύ εντός 15 ημερών, ο υποψήφιος σε περίπτωση αδυναμίας του έχει το δικαίωμα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων με υπεύθυνη δήλωση του να αναβάλει την εξέταση του και να την ξανά  προγραμματίσει  χωρίς να επιβαρυνθεί εκ νέου το παράβολο των 10 €, για τις θεωρητικές εξετάσεις τι ισχύει;
 10. Να μας εξηγήσουν τι σημαίνει η φράση: <Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς  η ευθύνη βαρύνει τον εκπαιδευτή, χωρίς να αποκλείεται η συνυπαιτιότητα του υποψηφίου οδηγού, εφόσον υφίσταται τέτοια >..      
 11. Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.  Στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του ΚΟΚ αναφέρεται: << Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος και μοτοποδηλάτου επιβάλλεται να έχει κατά τις σχετικές διατάξεις, αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα για να οδηγεί. Τις αυτές αναγκαίες γνώσεις πρέπει να έχει και ο εκπαιδευόμενος οδηγός, όταν οδηγεί >>. Σαφώς ο νομοθέτης ξεχωρίζει τις γνώσεις και την επιδεξιότητα και κάνει αναφορά μόνο για γνώσεις στον εκπαιδευόμενο οδηγό, γιατί την επάρκεια του και την επιδεξιότητα θα την κρίνει αυτός που θα τον εξετάσει και θα του δώσει την άδεια οδήγησης. Ας μας δώσει η πολιτεία αυτή την ευθύνη, που με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνουμε το επάγγελμα μας και τότε θα συμφωνήσω με το κείμενο της Υ.Α 552/88/7-1-2013 και θα επωμιστώ την ευθύνη για τις ικανότητες και επιδεξιότητες του οδηγού που θα βγει στην κοινωνία της κυκλοφορίας.
 12. Ας αποφασίσουν οι αρμόδιοι του Υπουργείου, αν ή ποινή του μη προσελθόντος υποψηφίου στις πρακτικές εξετάσεις θα είναι 30 ή 60 ημέρες και που αποσκοπεί η ποινή αυτή;
 13. Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β μετά από ατύχημα επανεξετασθεί για απόκτηση άδειας οδήγησης σε όχημα με διασκευή πόσα μαθήματα θα κάνει;
 14. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα παράβολα των 90 € με τη γνωμάτευση των γιατρών λήγουν σε 6 μήνες, αν εκδοθεί το Δ.Ε.Ε. η γνωμάτευση των γιατρών ισχύει για 3 χρόνια, αν εκδοθεί δίπλωμα αναθεωρείται μετά από 15 χρόνια άρα η παραπάνω γνωμάτευση ισχύει για 15 χρόνια και αν δεν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση ενός υποψηφίου μέσα σε 3 χρόνια και ακυρωθεί το Δ.Ε.Ε. πρέπει να ξανά αγοραστούν παράβολα και να ξανά εξεταστεί από γιατρούς γιατί η παραπάνω γνωμάτευση έπαψε να ισχύει.  
 15. Τι επιπτώσεις έχει ο εκπαιδευτής στην περίπτωση που ο εξεταστής σημειώσει στην ομάδα Γ <<Αδικαιολόγητη παρέμβαση παριστάμενου εκπαιδευτή>>;
 16. Αλλοδαπός εξεταζόμενος στις γραπτές εξετάσεις σε Αγγλικά, Αλβανικά ή Ρώσικα, αν δεν καταλαβαίνει τα Ελληνικά παραγγέλματα των εξεταστών στις πρακτικές δοκιμασίες κόβεται. Δεν θα μπορούσε τουλάχιστον να εξετασθεί με την διαδικασία που εξετάζονται οι κωφάλαλοι αντί να είναι βορά στις προθέσεις των εξεταστών;
 17. Η οδηγία δίνει γενικά μία κατεύθυνση στην χρήση προστατευτικών εφοδίων για την προστασία του αναβάτη χωρίς να εξειδικεύει ποια είναι ακριβώς αυτά, χρησιμοποιώντας την λέξη ΟΠΩΣ. Πιστεύουμε ότι αντί μπουφάν με εσωτερικά προστατευτικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εξωτερικά πρόσθετα προστατευτικά. Το κράνος γιατί να είναι απαραίτητα κλειστού τύπου; Η οδηγία 126/2006  αναφέρει κράνος.
 18. Η οδηγία δεν αναφέρει στις δοκιμασίες των μηχανών την απόσταση που πρέπει να διανύσει η μηχανή για να αναπτύξει την απαιτούμενη ταχύτητα, αναφέρει απλώς την ταχύτητα που πρέπει να αναπτυχθεί για να πραγματοποιηθεί η άσκηση από τον εξεταζόμενο. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο αναβάτης είναι εκπαιδευόμενος και όχι έμπειρος οδηγός, ίσως θα έπρεπε να μεγαλώσει η απόσταση της δοκιμασίας για να υπάρξει ομαλότερη επιτάχυνση.
 19. Ασφάλεια εκπαιδευομένου. Η Ομοσπονδία μας χρόνια φωνάζει, οι υπεύθυνοι τώρα ξυπνούν.
 20. Πίστες με προδιαγραφές ασφαλείας. Η Ομοσπονδία μας χρόνια φωνάζει, οι υπεύθυνοι αδιαφορούν. Ας ενδιαφερθούν τώρα πριν θρηνήσουμε θύματα.
 21. Πώς είναι δυνατόν κατά την οπισθοπορεία να κοιτάς υποχρεωτικά προς τα πίσω και ταυτόχρονα να ελέγχεις οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις  μέσω των καθρεφτών του οχήματος;
 22. Οι πινακίδες των εκπαιδευτικών οχημάτων συμβάλουν στην άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων και γι’ αυτό έχουν τόσο αυστηρές προδιαγραφές ως προς το χρώμα και το μέγεθος και το σχήμα!!!
 23. Στο παράρτημα V το παράβολο της επέκτασης της κατηγορίας ΒΕ γιατί να είναι 108,15 €;  

Πιστεύουμε ότι η Ομοσπονδία μας πρέπει να αντιπαρατεθεί απέναντι στο Υπουργείο για την 552 Υ.Α. μέχρις ότου διασφαλιστεί η ασφάλεια των εκπαιδευομένων, τα συμφέροντα των συναδέλφων, αδιάβλητες εξετάσεις αλλάζοντας τον τρόπο των εξετάσεων, για περισσότερη οδική ασφάλεια.
Τώρα είναι η ευκαιρία ειδάλλως θα περιμένουμε άλλα 14 χρόνια μέχρι την νέα αλλαγή της Υ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Χαρμπής Παναγιώτης


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΟΓΙΩΡΓΑΣ

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Αίτηση αναστολής της 552-88/2013

Σε συνέχεια της αίτησης αναστολής της 552-88 - 2013 και των νέων μέτρων για τις άδειες οδήγησης.
Το σωματείο της Αθήνας συνεχίζει τις διαβουλεύσεις και ενημερώσεις των συναδέλφων...
Την Πέμπτη στις 24-1-2013 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Σωματείου θα γίνει ανοιχτή συζήτηση και με τα άλλα σωματεία της Αθήνας για κλιμάκωση των δράσεων!


Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Hellenic driving Instructors: Εξετάσεις Υποψηφίων Οδηγών και Διαφάνεια!

Hellenic driving Instructors: Εξετάσεις Υποψηφίων Οδηγών και Διαφάνεια!:

Επιτέλους το αυτονόητο βρίσκει συμμάχους...! Αδιάβλητες εξετάσεις και εξεταστές, ή ακούνε τις καμπάνες, αλλά κάνουν πως δεν ξέρουν που βρίσκεται το καμπαναριό...!

Μία ακόμη προσπάθεια των "υπευθύνων" για τον εξωραϊσμό ενός σάπιου συστήματος που το μόνο που παράγει είναι ΟΔΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ...!


"... Ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να πιστοποιήσει με ακρίβεια το αν ένας υποψήφιος οδηγός μπορεί ή όχι να οδηγήσει με ασφάλεια είναι ο εκπαιδευτής του. Και όχι μόνον αυτό αλλά γνωρίζει και το προσδόκιμο του ατυχήματος του νέου   οδηγού. Και για να σας εκπλήξω, υπάρχουν προγράμματα σπουδών και θεματικής αξιολόγησης μέσω των οποίων πολλοί «ψαγμένοι» εκπαιδευτές μπορούν να υπολογίσουν ακόμη και το ποιοι παράμετροι μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα τον εκπαιδευόμενο τους...! "     

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Αλλαγές στην 552/88

Ξεκίνησαν οι διευκρινήσεις, οι αλλαγές και οι Παρατηρήσεις επί της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013 (Β’ 4) "Εκπαίδευση και Εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων"

Αθήνα, 18 /1/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013 (Β’ 4) «Εκπαίδευση και
Εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων»
Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. Β΄4/7.1.2013 δημοσιεύθηκε η Απόφαση 552/88/4.1.2013
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκπαίδευση και Εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».
Ενόψει εφαρμογής των νέων διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και δοκιμασίας προσόντων
και συμπεριφοράς, που εισήχθησαν με την ως άνω απόφαση, μετά από σχετικά ερωτήματα και
παρατηρήσεις, θέτουμε υπόψη σας για την άμεση ενημέρωση εκ μέρους σας όλων των
υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες σας, τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Η καταλληλότητα των εκπαιδευτικών οχημάτων και οι προδιαγραφές που αυτά πρέπει να πληρούν, όπως ορίζει το άρθρο 14 «Προδιαγραφές Εκπαιδευτικών Οχημάτων» (σελ. 22 ΦΕΚ), αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο από το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ή από το Δελτίο Καταλληλότητας, με τα οποία θα πρέπει κάθε εκπαιδευτικό όχημα να είναι εφοδιασμένο. Η καταλληλότητα πιστοποιείται από τα ΚΤΕΟ εκτός των οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ για τα οποία η καταλληλότητα πιστοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

2. Κατά τη δοκιμασία «Κίνηση με αποφυγή εμποδίου» της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 24 ΦΕΚ) επιτρέπεται δεύτερη προσπάθεια και ως εκ τούτου η διαδικασία επαναλαμβάνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης προσπάθειας, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ο απαιτούμενος χρόνος και δεν υπάρχει απόρριψη για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

3. Ομοίως κατά τη δοκιμασία «Πέδηση εκτάκτου ανάγκης» της Ομάδας Α «Προετοιμασία
Οχήματος, Ειδικές Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 24 - 25 ΦΕΚ) επιτρέπεται δεύτερη προσπάθεια και ως εκ τούτου η διαδικασία επαναλαμβάνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης προσπάθειας, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ο απαιτούμενος χρόνος και δεν υπάρχει απόρριψη για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

4. Κατά τη δοκιμασία «Πέδηση εκτάκτου ανάγκης» της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος,
Ειδικές Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την
απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 24 – 25 ΦΕΚ) η ακινητοποίηση του δικύκλου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των 18 ή των 15 μέτρων για τις κατηγορίες Α1 και Α2 και Α αντίστοιχα.

5. Από τη διατύπωση της δοκιμασίας «Στάθμευση δεξιά ή αριστερά» της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Διαδικασίες» του παραρτήματος II «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE» (σελ. 30 ΦΕΚ) δεν λαμβάνεται υπόψη το εδάφιο: «Κατά την πραγματοποίηση του ελιγμού της οπισθοπορείας με συρμό ή αρθρωτό όχημα, επιτρέπεται ο έλεγχος της θέσης του οχήματος μέσα από το παράθυρο της καμπίνας οδήγησης, μόνο κατά τη διάρκεια των δύο επιτρεπόμενων στάσεων του οχήματος».
6. Λόγος απόρριψης κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας «Στάθμευση δεξιά ή αριστερά» της Ομάδας Α
«Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Διαδικασίες» του παραρτήματος II «Πρακτική Εξέταση
Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE» (σελ. 30 – 31 ΦΕΚ) είναι η απομάκρυνση από το πεζοδρόμιο του τροχού έστω και του ενός άξονα, σε απόσταση μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη για την κάθε κατηγορία οχήματος.

7. Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων
Οδηγών (Δ.Ε.Ε.) που κάθε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών διαθέτει, θα γίνεται χρήση, κατά τη διενέργεια των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, της εμπρόσθιας όψης των ήδη υπαρχόντων Δ.Ε.Ε., συμπληρωμένων με τα στοιχεία που η νέα απόφαση 552/88/4.1.2013 θέτει ως απαιτούμενα, ενώ στην οπίσθια όψη θα επικολλάται ή θα συρράπτεται φωτοαντίγραφο της οπίσθιας όψης των Μνημονίων Δοκιμασιών Προσόντων και Συμπεριφοράς, Τμήμα III, όπως αυτά ορίζονται στην εν λόγω απόφαση (σελ. 46 και 48 ΦΕΚ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος).

8. Εάν υποψήφιος οδηγός έχει εκδώσει Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Δ.Ε.Ε.) για τις κατηγορίες Α σταδιακή και Α και δεν έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του, οφείλει να αιτηθεί για νέα κατηγορία, ανάλογα με την ηλικία του και να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) και της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013.

9. Υποψήφιοι όλων των κατηγοριών οχημάτων που έχουν μεν λάβει μέρος, έως και την 18/1/2013, στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, έχουν όμως αποτύχει σε αυτή,
επαναπρογραμματίζονται για νέα εξέταση, εφόσον η πρακτική εκπαίδευσή τους πληροί τις
προϋποθέσεις της νέας απόφασης 552/88/4.1.2013 (π.χ. ώρες εκπαίδευσης). Σε κάθε άλλη
περίπτωση και από την 19/1/2013 απαιτείται η πραγματοποίηση του ελάχιστου αριθμού ωρών πρακτικής εκπαίδευσης ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 552/88/4.1.2013.

10. Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Ε.Υ.Ο.) και οι Σχολές Οδηγών υποχρεούνται να τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 9 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194) ως έχουν έως σήμερα μέχρι εξαντλήσεως των καταγραφών τους. 
Σε περίπτωση αντικατάστασής τους υποχρεούνται να τα θεωρήσουν στις οικείες Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος της λειτουργίας των ΚΕ.ΘΕ.Ε.Υ.Ο. και των Σχολών Οδηγών από τα αρμόδια όργανα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Οι διατάξεις του νόμου 4093/2012 (Α’222) του Υπουργείου Οικονομικών που επιφέρει τροποποιήσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν επηρεάζει την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων από τους υπόχρεους προς αυτό.

11. Αναφορικά με τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών μοτοσικλετών του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και στον συνημμένο Πίνακα 1 «Τεχνικές απαιτήσεις εκπαιδευτικών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» γίνεται στον κυβισμό τους αποδεκτή ανοχή της τάξης του ενός κυβικού (πχ. για την Α2 κατηγορία γίνονται αποδεκτά αναφορικά με τον κυβισμό τους τα 399 cm3 αντί των 400 cm3).

12. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμασιών της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές
Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 23 - 25 ΦΕΚ) η ανατροπή του οχήματος θεωρείται λόγος απόρριψης και σημειώνεται στο Σημείο Α1 του Μνημονίου (σελ. 46 ΦΕΚ). Σε περίπτωση που η ανατροπή του οχήματος σημειωθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας της πορείας θεωρείται πρόκληση ατυχήματος και σημειώνεται στο σημείο Β4 του Μνημονίου.

13. Η ικανότητα του υποψηφίου οδηγού που η κάθε Σχολή Οδηγών οφείλει να βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013, αναφέρεται στην επάρκεια του υποψηφίου οδηγού για συμμετοχή στις εξετάσεις.

14. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, είτε αρχικά είτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η μη λειτουργία της ηχητικής προειδοποίησης, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 15 – 16 ΦΕΚ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η έλλειψη του προβλεπόμενου εξοπλισμού (πχ. προσκέφαλα, ενδεικτική λυχνία, βομβητής κλπ) σύμφωνα με τον οποίο το όχημα χαρακτηρίστηκε ως κατάλληλο για εκπαιδευτικό εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ.15 ΦΕΚ).

15. Ο κάθε εξεταστής για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α οφείλει, κατά τον αρχικό έλεγχο, να ελέγξει εάν ο υποψήφιος οδηγός φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 19 ΦΕΚ). Ειδικά για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α ο εξεταστής οφείλει να διενεργήσει οπτικό έλεγχο (εξωτερικά) στο ρουχισμό που φέρει ο υποψήφιος και συγκεκριμένα εάν φέρει προστατευτικά στους αγκώνες, στους ώμους, στα γόνατα και στους βραχίονες.

16. Από την 19/01/2013 και έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82) περί του καθορισμού του είδους των εξετάσεων και των αντίστοιχων πιστοποιητικών αναφορικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘiΣΗΣ), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν τα ιατρικά πιστοποιητικά όπως αυτά απαιτούνταν για την καταχώρηση του κωδικού «113» στην άδεια οδήγησης, ήτοι εξέταση για ΟΜΑΔΑ 2 από την αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή (παθολόγος και οφθαλμίατρος) χωρίς, ωστόσο, να εισάγεται ο κωδικός «113» στις άδειες οδήγησης.

17. Συνημμένα δίνονται ενδεικτικές αναλυτικές καταστάσεις που συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 12 ΦΕΚ). Αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις θα συνοδεύουν και τις υπεύθυνες δηλώσεις (χωρίς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 15 ΦΕΚ).

18. Τέλος αποστέλλονται συνημμένα τα παρακάτω:

α. Πίνακας 1 – Τεχνικές απαιτήσεις εκπαιδευτικών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
β. Σχέδιο 1 – Απεικόνιση χώρου δοκιμασίας κίνησης με αποφυγή εμποδίου και
γ. Σχέδιο 2 – Απεικόνιση χώρου πέδησης εκτάκτου ανάγκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΕκπαιδευτικές Μοτοσικλέτες


Ενδεικτικές αναλυτικές καταστάσεις που συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 12 ΦΕΚ). Αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις θα συνοδεύουν και τις υπεύθυνες δηλώσεις (χωρίς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 15 ΦΕΚ).


Ενημέρωση για το θεσμικό(;) πλαίσιο...

Δευτέρα 21-1-2013 στις 16:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Παπάγου (Κύπρου και Ιωνίας) θα γίνει  ενημέρωση συνάντηση για την αλλαγή του θεσμικού, όπως βαυκαλίζονται οι συγγραφείς,  πλαισίου εκπαίδευσης εξέτασης υποψηφίων οδηγών...!
Για να δούμε τι θα ακούσουμε...!
..................

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Εξετάσεις Υποψηφίων Οδηγών και Διαφάνεια!

Επιτέλους το αυτονόητο βρίσκει συμμάχους...!

Αδιάβλητες εξετάσεις και εξεταστές, ή ακούνε τις καμπάνες, αλλά κάνουν πως δεν ξέρουν που βρίσκεται το καμπαναριό(;)…!  

Μία ακόμη προσπάθεια των "υπευθύνων" για τον εξωραϊσμό ενός σάπιου συστήματος που το μόνο που παράγει είναι ΟΔΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ...!


Επιτέλους ας απαντήσουμε:
 • Γιατί γίνονται   εξετάσεις;
 • Αποτελούν οι εξετάσεις προϋπόθεση για όποια αντικειμενική και  αξιόπιστη αξιολόγηση;
 • Πότε είναι παιδαγωγικά αποδεκτές (ως χρήσιμες ή ευεργετικές) οι εξετάσεις;
 • Πώς είναι παιδαγωγικά σωστό και κοινωνικά δίκαιο να γίνονται εξετάσεις;

 • Ποιοι πιστοποιούνται να είναι εξεταστές;
 • Γιατί έχουμε τόση σύγχυση και ίσως νιώθουμε αποστροφή για ένα τόσο αναγκαίο και χρήσιμο(...) από παιδαγωγική και κοινωνική άποψη θεσμό;  
 • Πόσο μας κοστίζει αυτή   η σύγχυση; 
 • Γιατί συντηρείται; 
 • Σε τι οφείλεται και ποιος τροφοδοτεί την σύγχυση;

Μια εκπομπή με διαφορετική άποψη...!  Μπορεί και να συμφωνείς...!
..............

"...Ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να πιστοποιήσει με ακρίβεια το αν ένας υποψήφιος οδηγός μπορεί ή όχι να οδηγήσει με ασφάλεια είναι ο εκπαιδευτής του. Και όχι μόνον αυτό αλλά γνωρίζει και το προσδόκιμο του ατυχήματος του νέου   οδηγού. ...και για να σας εκπλήξω, υπάρχουν προγράμματα σπουδών και θεματικής αξιολόγησης μέσω των οποίων πολλοί "ψαγμένοι" εκπαιδευτές μπορούν να υπολογίσουν ακόμη και το ποιοι παράμετροι μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα τον εκπαιδευόμενο τους...! "     

Συγκέντρωση Εκπαιδευτών

Την Τρίτη 22-1-2013 στις 17:00 θα γίνει η  Συγκέντρωση Εκπαιδευτών στην αίθουσα του ΣΕΟΝΑ Καπετανάκη 57 & Λήμνου στον Αγ. Δημήτριο  Τ.Κ. 173 42 | Τηλ. & Fax : 2109408104
με θέμα:

Υ.Α. 552-88 - 2013 η επόμενη μέρα!

Όλοι μας έχουμε έναν λόγο να είμαστε εκεί...!

Χάρτης:
552-88 | Μία ουσιαστική παρέμβαση από την Κρήτη!
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρχιμήδους 1 & Ικάρου                                            18/01/2013
Ν. Αλικαρνασσός
Πληρ. Λευτέρης Μιχελάκης
Τηλ.6977904780
Μιχάλης Στρατηγάκης
Τηλ.6945493003
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για άλλη μια φορά η εκπαίδευση – εξέταση των υποψηφίων οδηγών μένει στο περιθώριο και τοποθετείται στις διεκπεραιωτικές διαδικασίες της έκδοσης διπλώματος.
Η νέα Υ.Α 552/88 η οποία αντικατέστησε την Υ.Α 58930 και έχει ισχύ από τις 19/1/2013 ουδόλως αναβαθμίζει την εκπαίδευση - εξέταση των υποψηφίων οδηγών καθώς παραμένουν τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης το ίδιο δηλαδή εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα που χρόνια τώρα ταλαιπωρεί εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές χωρίς να προσφέρει στην οδική ασφάλεια.
Ως κλάδος εκπαιδευτών οδήγησης έχουμε επισημάνει κατά καιρούς ότι το υπάρχον σύστημα εκπαίδευσης - εξέτασης ότι είχε να προσφέρει το προσέφερε και είναι καιρός να αλλάξει ριζικά ούτως ώστε  να προσφέρει πραγματικές γνώσεις και ικανότητες που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην άνοδο της οδικής ασφάλειας.
Το γεγονός ότι δοκιμασίες  του τύπου στάθμευση δεξιά ή αριστερά, oπισθοπορεία με στροφή κ.τ.λ. καθορίζουν εν πολλοίς την οδηγητική ικανότητα και το αποτέλεσμα της εξέτασης ενός υποψηφίου οδηγού, αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν μπορούμε να περιμένουμε που πραγματικά θα συμβάλει στην άνοδο της οδικής ασφάλειας. Χαρακτηριστικό των προαναφερόμενων και της ασχετοσύνης των συντακτών της νέας Υ.Α 552/88 είναι η παράγραφος 1 του άρθρου 3 (πρακτική εκπαίδευση) που επιβάλει ότι: η έναρξη πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης πραγματοποιείται μετά από επιτυχή θεωρητική εξέταση. Στερεί δηλαδή την παράλληλη εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική).
Το γεγονός αυτό καθ΄αυτό δεν μας ξενίζει, γιατί γνωρίζουμε ότι οι συντάκτες της εν λόγω απόφασης δεν είναι εκπαιδευτές και ουδέποτε είχαν ή θα έχουν σχέση με την εκπαίδευση.
Έτσι αφού δεν γνωρίζουν από εκπαίδευση, αφού δεν είδαν ούτε θα δουν ποτέ πως συμπεριφέρεται ένας αρχάριος υποψήφιος οδηγός, πως αφομοιώνει την γνώση και τις πληροφορίες για την οδική συμπεριφορά - οδική ασφάλεια και τον ιδιαίτερο ρόλο του εκπαιδευτή σε ένα πολυπαραγοντικό  σύστημα εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε κάτι ουσιαστικά νέο και δημιουργικό κοντά έστω στις ανάγκες της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών.
Πάμπολλα είναι τα σημεία που χαρακτηρίζουν την προχειρότητα και την αγνωσία γύρω από τα θέματα της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών , κατ΄ επέκταση της παρέμβασης που οφείλει η πολιτεία μέσω των θεσμών της στην οδική ασφάλεια, παρεμβαίνοντας πρωτίστως στην οδηγητική συμπεριφορά του οδηγού μέσω της εκπαίδευσης. 
Στην παρ.3 του άρθρου 7 αναφέρονται μεταξύ άλλων:
Η σχολή οδηγών κατά τον προγραμματισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, θα πρέπει να προσκομίζει στην οικία υπηρεσία Μ.Ε. μαζί με το Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου και διαφόρων άλλων δικαιολογητικών και υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος οδηγός είναι ικανός για την οδήγηση και έχει τις αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα της αιτούμενης κατηγορίας.
Απορία: αφού υπεύθυνα δηλώνω ως εκπαιδευτής, με ότι αυτό συνεπάγεται, ότι ο υποψήφιος είναι ικανός για οδήγηση και έχει τις αναγκαίες γνώσεις, τι τις θέλουμε τις εξετάσεις; Και εάν απορριφθεί για (χ) λόγους δεν πρέπει να μου αφαιρεθεί η άδεια του  εκπαιδευτή για πάντα για ψευδή δήλωση;
Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι οι εξεταστές ουδεμία σχέση είχαν, έχουν και θα έχουν με την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.
Από την εν λόγω Υ.Α. 552/88 δεν λείπουν και τα ρατσιστικά στοιχεία για να συμβαδίζουμε ίσως με το κλίμα της εποχής.
Στην παρ.11 του άρθρου 7 αναφέρονται τα εξής:
Οι ξενόγλωσσοι υποψήφιοι οδηγοί, ανεξαρτήτως σε ποια γλώσσα εξετάστηκαν θεωρητικά, θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις των εξεταστών στην ελληνική γλώσσα, κατά την διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (όπως, κατανόηση παραγγελμάτων). Ο εξεταστής μπορεί να διακόψει την εξέταση και σημειώνει στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό εξέτασης «Απόρριψη λόγω αδυναμίας εξέτασης του υποψηφίου στην ελληνική γλώσσα».
Χρειάζονται σχόλια;….
Η γραφειοκρατία εμφανέστατη παντού περισσεύει και καθορίζει τελικά την λειτουργία των σχολών οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. όχι προς το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης - γνώσης αλλά στο πως θα είναι τυπικά εντάξει ώστε σε ενδεχόμενο έλεγχο να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Η σχολαστικότητα, η ακρίβεια της τήρησης των βιβλίων και οι δήθεν ασφαλιστικές δικλίδες που θέτει η νέα Υ.Α. με την προσκόμιση αναλυτικών ημερολογίων όπως Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόμενες από την παρούσα απόφαση ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης και υποβληθούν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου και της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες ώρες θεωρητικών μαθημάτων.
Συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου θα αναγράφεται το σύνολο των πραγματοποιημένων μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης, ενώ η υπεύθυνη δήλωση της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. θα συνοδεύεται από αναλυτική ωριαία κατάσταση της θεωρητικής εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται το σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και ανά ώρα εκπαίδευσης τα εξής:
α) Ημερομηνία και ώρα εκπαίδευσης,
β) Περιεχόμενο εκπαίδευσης,
γ) Εκπαιδευτής,
δ) Αριθμός σελίδας και γραμμής από μητρώο υποψηφίου,
Είναι απορίας άξιον πως οι συντάκτες της Υ.Α.552/88 δεν γνωρίζουν ότι με μια απλή εφαρμογή στον Η/Υ έχεις πλήρη έλεγχο της συμπλήρωσης των βιβλίων (μητρώο μαθητών κτ.λ) έτσι ώστε να μην συμπίπτει η μια ώρα με την άλλη και να φαίνονται τελικά  όλα σύννομα.
Η νέα Υ.Α.552/88 φέρνει και νέους εξεταστές από κλάδους που μέχρι σήμερα δεν συμμετείχαν σε αυτό το έργο, αγνοούμε προσωπικά την αναγκαιότητα νέων εξεταστών ωστόσο είμαστε σίγουροι ότι ούτε αυτοί θα προσφέρουν κάτι περισσότερο από τους υπάρχοντες.
Το μόνο καινούργιο είναι ότι θα έχουν μερίδιο και αυτοί στο πενιχρό εκείνο επίδομα εξετάσεων.
Με αφορμή αυτό το γεγονός επισημαίνουμε ότι πρέπει να λάβει τέλος αυτό το παιχνίδι με τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών.
Η εκπαίδευση και η εξέταση είναι το ένα συνέχεια του άλλου και ως εκ τούτου είναι αδιανόητο οι εξεταστές να μην προέρχονται από τον κλάδο των εκπαιδευτών. Είναι αδιανόητο οι εξετάσεις να μην αποτελούν κύριο έργο, ενός κλάδου αλλά δευτερεύον και προαιρετικό για τους υπάλληλους εξεταστές!!.
Και μόνο αυτή η αλήθεια καταδεικνύει το ενδιαφέρον της πολιτείας για την εκπαίδευση - εξέταση των υποψηφίων οδηγών.
Στην χώρα μας που το κορυφαίο εθνικό ζήτημα είναι η οδική ασφάλεια και που παραδεχόμαστε τον σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα, εμείς αφήνουμε την εξέταση των υποψηφίων οδηγών στα χέρια κάποιων υπαλλήλων με απεριόριστη διάθεση ίσως για το καλύτερο, αλλά χωρίς γνώσεις και εξειδίκευση, περιορίζοντάς την στην καλή γνώση του μνημονίου εξέτασης, του ΚΟΚ, την οδηγητική τους ικανότητα και σε ένα σεμινάριο που θα παρακολουθήσουν.
Επειδή πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών συμβάλει τα μέγιστα στην οδική ασφάλεια, ζητάμε να σταματήσουν άμεσα αυτά τα παιχνίδια με τις εξετάσεις και να αποτελούν οι εξετάσεις μέρος της εκπαίδευσης ως φυσική συνέχεια της.
Η εκπαίδευση - εξέταση των οδηγών ανήκει στην ιδιωτική εκπαίδευση και πρέπει να συμβαδίζει με τις αρχές και τους κανόνες της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Η αποφοίτηση από μια σχολή οδήγησης με ευθύνη της σχολής θα συνεπάγεται και την χορήγηση άδειας οδήγησης από την ίδια την σχολή. Οι υπάρχουσες σχολές οδήγησης, το πρόγραμμα εκπαίδευσης (όπου υπάρχει) και οι εκπαιδευτές χρειάζονται αναβάθμιση μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης - πιστοποίησης, που θα ξεκαθαρίσει και θα καταδείξει ποιες σχολές και ποιοι εκπαιδευτές μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση ανάλογη των απαιτήσεων τις οδικής ασφάλειας.
Αυτονόητο είναι ότι η αναβάθμιση αυτή της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών αλλά και η μετεκπαίδευση των οδηγών, ή νέα πρόταση εκπαίδευσης, δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με την υπάρχουσα και δεν μπορεί να είναι υπό την ευθύνη του Υ.Μ.Ε. αλλά του καθ’ ύλη και καθ’ έργο Υπουργείου Παιδείας.
Τέλος επί όλων των προαναφερομένων και την προοπτική της οδικής ασφάλειας μέσω της γνώσης, η στόχευση για ελαχιστοποίηση των τροχαίων συγκρούσεων με ευθύνη του ανθρώπου, είναι μέγιστο έλλειμμα να μην παρεμβαίνει άμεσα και να καθοδηγεί η Βουλή των Ελλήνων, αλλά με υπουργικές αποφάσεις που συντάσσουν κάποιοι «αυτόχρηστοι σοφοί» να καθορίζονται τόσο σοβαρά θέματα.
Ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα και τις κυρίες και κυρίους βουλευτές να φέρουν άμεσα το θέμα στη βουλή και να παρέμβουν  στον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την ανάκληση της Υ.Α.552/88.
Η οδική ασφάλεια στην Χώρα μας χρειάζεται δυναμικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι ανούσια σοφίσματα της στιγμής.
Το σωματείο Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Νομού Ηρακλείου αλλά και η πλειοψηφία του κλάδου είναι στη διάθεση της πολιτείας με ιδέες και προτάσεις   για το ξεκίνημα μιας νέας αρχής για την εκπαίδευση - εξέταση των υποψηφίων οδηγών, για την οδική ασφάλεια.
Το επαγγελματικό περίγραμμα του κλάδου είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσει μια νέα πορεία.     

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Στρατηγάκης 

.................................................................

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξεταστών(;)

Μία από τα ίδια...!


    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,              Παπάγου    11/01/2013
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ                               
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                    Αριθ. Πρωτ.: Α3/οικ.1684/231      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                                    ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                                                                                  
                                                                                                               
Θέμα: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξεταστών

Σχετ.:     α) π.δ.51/2012 (Α΄101)
               β) υ.α.552/88 /2013 (4Β΄/7-1-2013)
               γ) εγκύκλιος 54077/8008/20-12-2012

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη νέα απόφαση που αφορά στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών για ενημέρωσή σας, στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφωσης που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.2.1.α του Παραρτήματος IV του π.δ.51/2012 (Α΄101).
Πέραν της ενδελεχούς μελέτης, διάρκειας τεσσάρων ημερών τουλάχιστον, από τον κάθε εξεταστή της προαναφερόμενης απόφασης, στο χρονικό διάστημα από 10 έως 18 Ιανουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και στο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τομέας Μεταφορών και Επικοινωνιών), τετράωρο επιμορφωτικό σεμινάριο.   
Η ενδελεχής μελέτη διάρκειας τεσσάρων ημερών  (ενημέρωση) και η παρακολούθηση του προαναφερόμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι εξεταστές να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους μετά τις 19 Ιανουαρίου 2013.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω σημεία:
·         Θεσμοθέτηση νέων κατηγοριών αδειών οδήγησης (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β με κωδικό 96, C1 και D1)
·         Τεχνικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών οχημάτων (Δελτίο Καταλληλότητας)
·         Υποχρεώσεις Β εξεταστή
·         Υποχρεώσεις Α εξεταστή
·         Συμπλήρωση ΔΕΕ
·         Συμπλήρωση Πρακτικού Εξέτασης
·         Ανάλυση όλων των σημείων της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία με ιδιαίτερη προσοχή στις δύο νέες δοκιμασίες των κατηγοριών Α1, Α2 και Α, καθώς και στους λόγους απόρριψης για κάθε περίπτωση.

                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


ΧΡΥΣΑ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Πίνακας Αποδεκτών προς Ενέργεια
      1. Όλες τις Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα του Υπουργείου (ενημέρωση εξεταστών)
      2. Όλους του Γεν. Δ/ντες Μ.Ε. των Περιφερειών της χώρας (ενημέρωση των Δ/νσεων
          Μ.Ε. των  Περ. Ενοτήτων.


Πίνακας Αποδεκτών προς κοινοποίηση:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γεν. Δ/ντή Οδικής Ασφάλειας
4. Γεν. Δ/ντρια Διοικ. Υπηρεσιών
5. Γεν. Δ/ντή Μεταφορών
6. Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών
7. ΠΟΕΟ (Καποδιστρίου 24, 106 82 , Αθήνα)
8. Ο.Ε.Υ.Ο.Α.Μ.Ε. (Θεσ/κης 9, 211 00 Ναύπλιο)
9. Σ.Ε.Ε.Ο.Α.Δ.Α. (Κων/λεως 176, 121 33  Περιστέρι)
     10. Ένωση Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων – Μοτοσικλετών Ελλάδας(Μακεδονίας 5 Καλλιθέα)

     Εσωτερική Διανομή
      ΔΟΚ
      Τμήμα Β΄ (2)

...............................................