Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Συνεχείς δράσεις από το Σωματείο της Αθήνας


Με το παρών έγγραφο ζητάμε αναστολή της Υπουργικής απόφασης 552/88.
Το έγγραφο προσκομίστηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 18/01/2013. 
Πρωτοκολλήθηκε στο γραφείο του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Γενικου Γραμματέα, Διευθυντή Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας κ. Ιωάννη Λαζαρίδη και Γενικού Διευθυντή Μεταφορών Περιφέρειας Αττικής κ. Ηλία Δόλγυρα.


Υπάρχουν μιμητές...;Δεν υπάρχουν σχόλια: