Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Eπιθετική οδήγηση και Oδική Oργή.

Οι όροι: Επιθετική οδήγηση και  Οδική οργή, χρησιμοποιούνται  αδιακρίτως, αλλά δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο...
Over the past several years, there appears to have been an increase in rude, obnoxious, self-centered drivers on our roadways.
The media has dubbed this behavior "road rage."
Read more articles about road rage and about aggressive driving.

Reader's comments below
Naturally this quickly grabs the public's attention. The terms aggressive driving and road rage are often used interchangeably, but they are not the same. There is a major difference between the two.

Aggressive driving

Aggressive driving is a traffic offense or combination of offenses such as following too closely, speeding, unsafe lane changes, failing to signal intent to change lanes, and other forms of negligent or inconsiderate driving. The trigger for the aggressive driver is usually traffic congestion coupled with a schedule that is almost impossible to meet. As a result, the aggressive driver generally commits multiple violations in an attempt to make up time. Unfortunately, these actions put the rest of us at risk. For example, an aggressive driver who resorts to using a roadway shoulder to pass may startle other drivers and cause them to take an evasive action that results in more risk or even a crash. Meanwhile, the offending aggressive driver continues on his or her way, perhaps oblivious of what he or she has caused. Rush hour crashes, which are frequently caused by aggressive drivers, are a major contributor to congestion and 10 percent of these rush hour crashes contribute to a second crash.

Road rage

Road rage, on the other hand, is a criminal offense. This occurs when a traffic incident escalates into a far more serious situation. For example, a person may become so angry over an aggressive driving incident that he or she overreacts and retaliates with some type of violence. These violent acts may range from a physical confrontation to an assault with a motor vehicle or possibly a weapon. Often, the roadway incident that caused the person to become enraged may have been something quite simple and even trivial. Some incidents, by their very nature, are intentional acts, such as when a motorist switches from lane to lane in an effort to go around other vehicles. But others may have been committed unintentionally, such as when a motorist makes an abrupt exit from a roadway without properly signaling his or her intent. Perhaps you have seen this maneuver or even done it yourself when you suddenly realized you were at your exit.

Public's concern

Throughout the country, the public's concern over aggressive driving continues to grow. Some studies indicate the public is actually more fearful of aggressive drivers than it is of impaired drivers. Aggressive driving is truly dangerous and cannot be tolerated. Several states are considering legislation to deal specifically with the aggressive driving issue.

The media should make a conscious effort to report traffic incidents as aggressive driving and not attempt to sensationalize them as road rage. Law enforcement officers also have a responsibility to educate the media on the differences in these two terms. The public will then begin to understand that the majority of reported road rage incidents are really examples of careless, negligent, or impudent vehicle operation and not violent criminal acts.
The public also plays a role in making roadways safer. The public should report aggressive driving incidents to the appropriate law enforcement authorities. In many parts of the country, motorists can easily report aggressive drivers, impaired drivers, or other unsafe highway incidents over their cellular telephone by using simple numbers, such as #77. If this is the case in your community, remind motorists that they should use their cellular phone safely and let a passenger make the call, use hands-free operation, or pull off the road when making the call. They should not be distracted from the task of driving.
Many road rage incidents have resulted from drivers overreacting and allowing their egos to stand in the way of common sense and good judgment rather than safely reporting aggressive driving incidents. A simple display of common courtesy will often be appreciated and may even become contagious. Try it! It might work.
 
Sgt. Robert L. Hohn,
Arizona Department of Public Safety

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Ηλικιωμένοι Οδηγοί.

Ενώ η συμβατική άποψη λέει ότι οι ηλικιωμένοι οδηγοί αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τους άλλους οδηγούς, η αλήθεια μπορεί να είναι ότι αντιπροσωπεύουν μια μεγαλύτερη απειλή για τον εαυτό τους...!
While the conventional wisdom is that older drivers represent a substantial threat to other drivers, the truth of the matter may be that they represent a bigger threat to themselves. A new study released by the AAA Foundation for Traffic Safety found drivers over the age of 65 are almost twice (1.78 times) as likely to die in car crashes as drivers age 55 to 64.
Sadly, as drivers age things rapidly go from bad to worse. The report also revealed that drivers over 75 were over two-and-a-half times (2.59) as likely to die in a car crash and drivers over 85 were almost four times (3.72) as likely to die when compared to drivers aged 55 to 64. As if you didn't know it before, bad things happen to drivers when they age. When drivers get older, the likelihood of death or injury in car crashes increases, as does the likelihood that an older driver will be involved in a left-turn crash, be affected by illness or suffer from lapses in perception that could contribute to a crash. About the only thing older drivers seem destined to avoid is a bad case of acne, which affects the other big crash-injury group, teens and young adults.
"As we age, our reaction time and other cognitive skills can diminish," said Peter Kissinger, President of the AAA Foundation for Traffic Safety. "For instance, our eyesight deteriorates to such an extent that by age 60 we require 10 times the amount of light necessary to see an object as when we were 16."
These statistics culled from the Texas Transportation Institute study for the AAA Foundation are all the more troubling since the population of seniors is increasing substantially. By 2030 one in five Americans will be 65 or older.
"Second only to teen drivers, older drivers are the second most likely group to sustain injuries or death in traffic crashes," said Kissinger. "It is vital that seniors periodically and honestly review their driving performance."Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Τι είναι το tailgating;

Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση! (Από τον Dr. Dan Keegan)

Tailgating is not just a safety problem. It’s also a social problem.

Αλλά tailgating δεν σημαίνει το ίδιο για όλους, και ίσως αυτό είναι πλέον το πρόβλημα.
We human drivers are very social critters, and along with that goes a territorial element of our makeup that makes us respond to space around us in ways that vary from individual to individual and from culture to culture.
That means that when you or I look in the rear view mirror and see that car behind looming large, our reactions can vary depending on individual psychology, circumstances, and what we perceive to be accepted norms and rules. In other words, when it comes to tailgating and whether other vehicles are too close or too aggressive, there are no absolute fixed rules, at least not as far as individual perceptions are concerned.
That could explain why those two police highway patrol cars zoomed out on to the New York State Thruway recently and headed for the fast lane, where they ‘tailgated’ one another, and cars in front, for a mile or two. Mind you, they might have had a motive - a police car in your mirror is a pretty good reason to move over, even if their lights are not flashingAll that aside, “following too close,” in addition to being a social problem, is regarded as a major traffic safety issue.
Consequently, over the years, safety experts and driver educators have worked out rules. The first of these was the car length rule.
This was a rule of thumb decreeing that for every 10 mph of speed the following distance should be one car length. At 20 mph, following distance would be two car lengths, and at 60 mph six car lengths.

Later this gave way to the more scientific 2-second rule. This means being two seconds behind the car ahead, and it was applicable to any speed. Two seconds in stop and go traffic might be a car length or two but at highway speeds it would be much more.
The 2-second rule is loosely based on perception and reaction time. If the driver ahead slams on the brakes it will take a certain amount of time to see it’s happening, and then some more time to react (foot from gas pedal to brake). If you don’t begin braking before you reach the point as which the driver in front began (assuming both sets of brakes are equally powerful) then, in theory at least, you hit the car ahead. Driver education textbooks used to estimate perception and reaction time as about half to three quarters of a second each. The rest might be described as ‘safety margin.’
As simple as it sounded, principles of the 2-second rule were not always clear to either student drivers or their instructors. As a case in point, some years back chevrons were painted on a very busy motorway near Toronto, Canada, as a way to demonstrate how far cars should be apart at the 100 km/hr speed limit of the highway. They received much criticism as a “distraction” to drivers.
Drivers, the critics said, should not be looking down at the pavement when moving in busy traffic, but rather eyes up and far ahead. The critics missed the point. the 2-second rule is not something to be counted out frequently as you drive but rather a way to gain a sense of what two seconds looks like at different speeds. Better is to have a passenger check the following time and tell the driver.
Some driving instructors say they will test a student by asking them how many seconds following distance they have, but they want the answer immediately. In other words, the student should not start counting but make a practiced guess, based on previous counting. “If the student starts counting I tell them to forget it,” says one long-time instructor. “I tell them to practice it on the bus or while a passenger with their parents.”

Tailgating motivations

You’re in the ‘passing’ lane and you’re passing, but the driver behind wants you to pass faster, so you’ve got a tailgater on your rear bumper.
Well OK, so now you’re in the middle lane with space on both sides and still you’ve got a tailgater. This one is probably just absent-minded, or just lazily following your rear fender.
Later, you’re in busy multi-lane traffic and everybody is tailgating, but maybe in this case they’re just defending their territory, not wanting anyone to get into the lane ahead of them.

One of the most foolish and extreme reasons for tailgating is the “slipstreaming” argument. Somehow the driver behind thinks it’s worth the extra risk of tailgating to save a little fuel.
Car drivers have been known to do this behind large trucks. The problem is, apart from the risk of collision, reduced visual field for the car driver normally means far less ability to anticipate. At the funny end of the tailgating spectrum is a case of parking lot cheating from Singapore In this case, the first car pays for the parking while the “buddy” car sneaks in so close behind that the gate system can’t catch it. Probably not too many crashes with this one, unless it’s the parking gate coming down on the roof of the second car.

However, these examples just offer a sense of the scope of the problem. The reality of driving is that the full range of human emotions and rationalizations is involved. you could have an enraged maniac on your tail, a psychopath, a calculating bully, an overly intimate fellow traveller, or evan a doctor on the way to an emergency.

It may even be simply someone who doesn’t understand the dynamics of following closely.

The physics of tailgating

Car lengths and 2-second rules are useful tools but basically they are minimum safety margin rules.

In later manifestations the 2-second rule became the 3-second, then the 4-second, even the 5 second rule. But what really counts in following distance is what kind of a driver you want to be. In terms of driving dynamics anything less than 3 - 4- seconds means that the vehicle ahead occupies so much of your visual time that your driving tactics and strategy will be dramatically effected.

The physics of tailgating is closely related to the physiology and psychology of vision and perception. It takes time to see what you need to see, and if you need to see more, then you need more time, and that means more space.

There’s been much research over the years into how drivers see. We know now that drivers are not looking where they are going all the time. In fact that’s just not possible. Instead, our eyes dart about to wherever we think is most important in our visual field, pulling in bits of information, evaluating them, darting about again.

We know also that there’s a huge psychological element to this, based on each driver’s experience and abilities. We know, as well, not every driver’s eyes are the same physically. Individuals have to deal with everything from shortsightedness to color blindness, and even visual styles that determine what we are likely to see and what we are not.

In short, it’s a complicated world!

In the real world of following distance, the farther back you are determines how much your eyes can move around, how much information you can pull in, what level of driving tactics you can achieve.

Situational awareness

‘Situational awareness’ has become a hot term in driving circles in recent years. You could say that in driving there are three levels of situational awareness.

At the most immediate level, the driver is aware of little more than those objects or events that directly affect them - the car they’re following, for example.

At the next level, the driver has awareness of what’s affecting those objects or events that are most immediate - for example, what problems are affecting the driver ahead.

At the top level, a level of very expanded awareness akin to aspects of zen, the driver is sensitive to what’s affecting the first two levels.

The third level of driver, or zen driver, if we want to call it that, is a super sensitive, super skilled, very relaxed and controlled state in which the driver is using high levels of techniques, tactics, strategies. It’s probably not a state that can be achieved by very many drivers for anything more than short periods.

In fact, it’s likely that the vast majority of drivers oscillate between levels one and two and never, despite years of experience, reach level three. One important reason for that is that level three requires intellectual ability, combined with education and training at a level which is rarely available.

Combating tailgating

Laws against tailgating are easy to pass but not easy to enforce.

It’s not just the distance between vehicles that’s the issue. There’s also the length of time, and the circumstances. A driver slides into the lane ahead of you. Now you’re tailgating. Should you try to get away, slow down, disrupt the flow of traffic? If a patrol cop spots you should you get a ticket if you linger too long?

Obviously it’s the more aggressive tailgaters that are the real issue. Establishing a case against a tailgater would require observation over time and establishing that the tailgater has shown a pattern of tailgating behavior.

Undoubtedly the latest technologies will make this not only feasible but easy. Traffic tracking technologies already enable the tracking of speed and traffic flow, so why not following distance?

There could be all kinds of objections to using technologies in this way. However,privacy concerns notwithstanding, undoubtedly technology will play a serious role in the future of tailgating as a driving style.

The zen driver

Imagine you’re the quintessential ‘zen driver.’ You know what’s in front of the car ahead of you, and ahead of the one in front of that. You’ve taken note of the number of cars and amount of space in each lane. You’re aware of that car coming up behind, and you know the driver will probably want to get in front of you (past behavior predicts future behavior).
You’re also aware of a myriad of other details, such as the bus that may stop, the truck that may turn into the warehouse (it’s got the name on the side), and the timing of lights, road construction, etc. You’re checking two or three traffic lights ahead and noted when they turned green or red.

Can you keep that up? Probably not, at least not continuously. But with training, this level of driving can be achieved to an increasing degree. With training and practice,your human brain can handle much more than you think.

Will it be very intense, destroying your enjoyment of that pleasant commute to work with the radio as company? No reason why it should be. In fact the high level of driving skill described above should be far more relaxing, not to mention safer.

The technological zen driver

As you scan through the various articles on Drivers.com, particularly the sections on technology and the intelligent highway system, you will find the bits and pieces of the technological world that will bring to us, at some time in the future, the driverless car.

In that, perhaps not too distant future, here’s how things might work.

Your car will know the speed and direction of nearby vehicles because vehicles will exchange information. It will know the location of stop signs and traffic lights because it will also be exchanging information with those. It will know when the traffic lights changed color, how long the red will last, if there’s a red-light-runner coming through. It will also know about traffic patterns, congestion, road construction, surface conditions.

This technological Zen Driverless vehicle will, in theory at any rate, always operate in level three. Information will stream at it from sensors in road surfaces, mobile phones, traffic managers, satellites, other vehicles, and from roadway features such as signs, signals and markings that are also equipped to communicate.

It will know how to get to its destination - by the fastest route, the most eco-friendly route, the most scenic route. It may even be able to decide whether the trip is a good idea or not.

However, a driverless car world does not necessarily mean a driverless world. We humans like our driving too much for that.

Dr. Dan Keegan

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Οδική ασφάλεια και η φθορά των Οδικών Πινακίδων.

ΤΕΕ - Επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια η φθορά των Οδικών Πινακίδων!

Φαινόμενο νοσηρό και επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια έχει λάβει στη χώρα μας η εκτεταμένη καταστροφή των πινακίδων οδικής κυκλοφορίας, δίχως αυτό να έχει προκαλέσει κάποια εμφανή αντίδραση των αρμόδιων φορέων. Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ, διαπιστώνοντας ότι οι βανδαλισμοί αυτού του είδους (grafiti, αυτοκόλλητα, στρεβλώσεις κ.α.) συνεχίζονται και προστίθενται αρνητικά στην ήδη προβληματική Οδική μας Ασφάλεια, καλεί το Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. να αναλάβει συντονισμένη πρωτοβουλία ενεργοποίησης όλων των αρμόδιων φορέων
- Τροχαία, Δήμους, Περιφέρειες
- τον καθένα στον τομέα της ευθύνης τους για την άρση του σοβαρού προβλήματος.
Ειδικότερα να:
· συνδιαμορφώσει με όλους τους φορείς ένα οργανωμένο σχέδιο με σαφείς προτεραιότητες και χρονικές δεσμεύσεις για την αποκατάσταση των φθαρμένων πινακίδων.
· εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εξασφάλισης των απαραίτητων πιστώσεων στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία.
· πραγματοποιήσει ενημερωτική εκστρατεία (καμπάνια) για τις επικίνδυνες συνέπειες που μπορεί να έχει η καταστροφή των πινακίδων σήμανσης, υπενθυμίζοντας, παράλληλα, ότι το νοσηρό αυτό φαινόμενο αποτελεί παράβαση του ΚΟΚ η οποία επισύρει ποινικές κυρώσεις. Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ προτείνει στους υποψήφιους των προσεχών εκλογών για την Αυτοδιοίκηση, να αυτοδεσμευτούν στην κατεύθυνση της επίλυσης του σοβαρού προβλήματος και από τους πολίτες-ψηφοφόρους να το απαιτήσουν. Θεωρεί, μάλιστα, ότι η προσπάθεια θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με την πρόσφατη πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για τις διαφημιστικές πινακίδες, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, αίροντας ένα χρόνιο ενδημικό φαινόμενο, εξίσου επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια στη χώρα μας.

Νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια.(;)

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια.(;)

Η θέσπιση ελεγκτικού μηχανισμού για τη σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ, η καθιέρωση Κάρτας Ελέγχου Θορύβου για τα δίκυκλα, η σύνδεση της ανανέωσης του ασφαλιστηρίου με την επίδειξη της κάρτας του ΚΤΕΟ, αλλά και το σαφάρι της τροχαίας για τον εντοπισμό των οχημάτων που δεν έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο, είναι ορισμένα από τα μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Ρέππας, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, περίπου το 40% των οχημάτων, δηλαδή 2,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων το δημόσιο να ζημιώνεται περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ, αν υπολογίσει κανείς το παράβολο των 40 ευρώ για τον έλεγχο και των 9 ευρώ για την κάρτα καυσαερίου. Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει ότι :
- Για την ανανέωση ή έκδοση του ασφαλιστηρίου ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει την κάρτα Ελέγχου ΚΤΕΟ.
- Επίσης, για να περάσει ένα όχημα από ΚΤΕΟ, ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιδείξει το ασφαλιστήριο.
- Για τα περίπου 1,4 εκατομμύρια δίκυκλα και τρίκυκλα θεσπίζεται Κάρτα Ελέγχου Θορύβου ΚΕΘ.
- Το πρόστιμο για όσους δεν έχουν ΚΕΘ ορίζεται στα 150 ευρώ.
- Μειώνεται από 400 σε 50 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, στην περίπτωση που ο οδηγός εντός δεκαημέρου προσκομίσει δελτίο τεχνικού ελέγχου.
- θεσπίζεται ελεγκτικός μηχανισμός που θα διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ με στόχο την τεχνική αρτιότητα των οχημάτων που κυκλοφορούν και τον καθορισμό κυρώσεων. Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης την απελευθέρωση της αγοράς των αερίων καυσίμων και απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων και συνεργείων υγραερίου και φυσικού αερίου και την μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μεταξύ των πρατηρίων υγρών καυσίμων από τα 200 στα 50 μέτρα, απόσταση που ενδέχεται όμως να αυξηθεί στα 70 μέτρα. Διατηρείται, ωστόσο η απόσταση των 50 μέτρων λειτουργίας τους από χώρους μαζικής προσέλευσης και συνάθροισης.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2010 ΚΑΙ 2009 (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)


N.O.E.

Συλλογική προσπάθεια ζητά η Ε.Ε. για την οδική ασφάλεια.

Συλλογική προσπάθεια ζητά η Ε.Ε. για την οδική ασφάλεια!


Ο πρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, Γέρζι Μπούζεκ ζήτησε σήμερα από τους Ευρωπαίους να κάνουν «μια συλλογική προσπάθεια» για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια με αφορμή δύο πολύ σοβαρά τροχαία δυστυχήματα που έγιναν στην Ουκρανία και την Πολωνία.
«Η οδική ασφάλεια δεν είναι λεπτομέρεια και χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια από την πλευρά όλου του κόσμου: πολίτες, κυβερνήσεις και ευρωπαϊκοί θεσμοί», τόνισε ο κ. Μπούζεκ σε σχετική του ανακοίνωση.
Μεταξύ του 2002 και του 2009 ο αριθμός των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα από 64 χιλιάδες μειώθηκε σε 34 χιλιάδες τόνισε ο κ. Μπούζεκ κρίνοντας ότι αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο αλλά, πρόσθεσε, «πολλοί ακόμα Ευρωπαίοι σκοτώνονται στους δρόμους μας».

«Ο στόχος της ΕΕ να μειωθεί στο μισό ο αριθμός των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους δεν επετεύχθη», εξέφρασε τη λύπη του ο κ. Μπούζεκ που ανακοίνωσε ότι αύριο Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνέλθει με θέμα τα οδικά δυστυχήματα.

Στην Ουκρανία, 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση ενός τρένου με λεωφορείο στο κέντρο της χώρας σε ένα από τα χειρότερα τροχαία που σημειώθηκαν το τελευταίο χρόνο στην Ουκρανία. Ενώ στην Πολωνία, 19 πολίτες σκοτώθηκαν και ένας χαροπαλεύει όταν λεωφορείο που μετέφερε εποχιακούς εργάτες έπεσε σε χαράδρα νοτίως της πρωτεύουσας, Βαρσοβίας.

N.O.E.

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Aύξηση των τροχαίων ατυχημάτων - Μείωση αριθμού νεκρών από τροχαία

Aύξηση των τροχαίων ατυχημάτων - Μείωση αριθμού νεκρών από τροχαία

Μικρή αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά αισθητή μείωση του αριθμού των νεκρών, καταγράφουν τα στοιχεία της Τροχαίας για το 9μηνο Ιανουρίου-Σεπτεμβρίου 2010, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στη διάρκεια του 3ου Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, που είχε θέμα "Η Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Ιστό" και συνέπεσε σήμερα με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας, ο αριθμός των νεκρών στο συγκεκριμένο διάστημα έφτασε τους 959, έναντι 1.119 το 2009, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση της τάξης του 14,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 3,2%, ενώ αύξηση κατά 1,8% παρουσιάζουν οι βαριά τραυματισθέντες και κατά 4,1% οι ελαφρά τραυματισθέντες.
Η μεγαλύτερη αριθμητική μείωση των νεκρών σημειώθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (-37) και ακολουθούν η Αττική (-26), η Στερεά Ελλάδα (-23), η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (-20) και η Πελοπόννησος (-16). Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα σημειώθηκαν στο Λοιπό Οδικό Δίκτυο (41,8%)· ακολουθούν οι κατοικημένες περιοχές (28,2%) και το Λοιπό Εθνικό Δίκτυο (21,9%). Τα λιγότερα θανατηφόρα σημειώθηκαν στην Αττική Οδό (0,6%) και ακολουθούν η Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων (1,1%) και η Εγνατία Οδός (1,4%), ενώ στο σύνολο των ατυχημάτων σημειώθηκε τεράστια αύξηση (72%) σε κατοικημένες περιοχές.
Ως πιο επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά για την πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος καταγράφεται η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή (επιθετική οδήγηση), ενώ υψηλό είναι το ποσοστό εμπλοκής των δικύκλων (36%) σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Από το σύνολο των ατυχημάτων την πρωτεύουσα θέση κατέχει η απόσπαση της προσοχής του οδηγού (1.502) (ενοχοποιείται η χρήση του κινητού και η ύπαρξη άλλων στοιχείων-παραστάσεων κατά μήκος των δρόμων) και ακολουθούν η οδήγηση σε κατάσταση μέθης (1.148) και η παραβίαση της προτεραιότητας (1.319). Στο σύνολο των ατυχημάτων, τα περισσότερα συνέβησαν σε μη κατοικημένη περιοχή (5.704), την ημέρα (5.721), το Σάββατο (2.353) και μεταξύ των ωρών 24.00' - 04.00' (1.968). Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, που συμπίπτει και με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή που αναφέρεται στις πολιτικές της Κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας, ανέπτυξε τέσσερις στοχευμένους τομείς πολιτικής που είναι:
- Διαχείριση αστικής κυκλοφορίας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και της σοβαρότητάς τους
- Ασφάλεια οδικού περιβάλλοντος
- Εκστρατείες ενημέρωσης κοινού και
- Δημιουργία Master Plan Αστικής Οδικής Ασφάλειας. Κατά τη συνεδρίαση, ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Σπύρος Βούγιας έκανε σχετική εισήγηση με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναλαμβάνει το υπουργείο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
-  Διαχείριση αστικής κυκλοφορίας.
- Φωτεινοί σηματοδότες, τροχονόμοι, εκπαίδευση τροχονόμων.
- Κάμερες κυκλοφορίας και αστυνόμευσης, χρήση φορητών ραντάρ.
- Εντατικοποίηση των ελέγχων για ζώνες ασφαλείας, ορίων ταχύτητας, χρήση κινητού και αλκοτέστ.
- Συντήρηση οδών και παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις.
- Εκστρατείες ενημέρωσης κοινού. Και
- Δημιουργία Master Plan Αστικής Οδικής Ασφάλειας
Για την Εκπαίδευση των χρηστών των οδοστρωμάτων, ούτε λόγος...!

Ν.Ο.Ε.


Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Άλλη μια φορά...!

SMS
Προς τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕΟ
Στο πλαίσιο της πορείας για το συνέδριο, υπάρχουν 3 προγραμματισμένες εκδηλώσεις που τρέχουν. Θα μας απαντήσει κανείς αν η επίσημη ΠΟΕΟ  θα συμμετάσχει;
Να ακυρώσουμε την συμμετοχή σας;
Πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε μιά απάντηση.

Η χώρα των Κενταύρων

SMS

ΠΡΟΣ Όλα τα μέλη του Δ.Σ.
Καλημέρα και καλή βδομάδα! Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν! Θα μας ενημερώσει κανείς τι αποφασίστηκε στην χώρα των Κενταύρων από την Γενική Συνέλευση;

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Δελτία Τύπου

SMS
ΠΡΟΣ Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας και admin:
Απεστάλθηκαν εκ νέου τα Δελτία Τύπου, τα Contact Report, και οι δράσεις της Οργανωτικής Επιτροπής για το Συνέδριο.

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά των χρηστών του Οδοστρώματος.

On Line Αξιολόγηση
Αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά των χρηστών του Οδοστρώματος.
  • Πόσους αλήθεια από τους κανόνες κυκλοφορίας γνωρίζετε;
  • Θέλετε να δείτε σε ποιά κατάσταση βρίσκονται οι γνώσεις σας;
  • Σίγουρα δεν αποτελείτε δημόσιο κίνδυνο για την κυκλοφορία;
  • Kάντε το παρακάτω τεστ για να το διαπιστώσετε και να ενημερωθείτε...!

Κλικάρετε εδώ: http://learn.zografos.com/s
Γραφείο Τύπου

Στην εκστρατεία για την Οδική Ασφάλεια, δεν περισσεύει κανείς…!

Στην εκστρατεία για την Οδική Ασφάλεια, δεν περισσεύει κανείς…!

Εκδηλώσεις δραστηριότητες και δράσεις για την ασφάλεια στους δρόμους γίνονται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα…

Προσυπογράψαμε την χάρτα Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ε.

Προσυπογράψαμε την χάρτα Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ε. και δεσμευτήκαμε για δράσεις και εκδηλώσεις για την Κυκλοφοριακή Αγωγή σε όλη την Ελλάδα!

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας είναι μια Ευρωπαϊκή συμμετοχική πλατφόρμα αποτελούμενη από εταιρίες, συλλόγους, ερευνητικούς οργανισμούς και δημόσιες αρχές. Αυτοί οι παίκτες αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις και μοιράζονται τις ορθές πρακτικές τους με στόχο να επιλύσουν τα προβλήματα οδικής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν στο καθημερινό τους περιβάλλον. Στόχος της Χάρτας είναι να βοηθήσει στη μείωση των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων.


------------------------
Γραφείο Τύπου
+302107755530

PRESS RELEACE

Press Releace  International Conference on Traffic Education and Road Safety

The Panhellenic Federation of Driving Instructors and the University of Patras organize the first international conference of Traffic Education and Road Safety. The conference will take place in Athens, the forthcoming Spring.

The aim of the conference is to improve the education methods and the educator through specialization, certification and continuous engagement with issues related to road safety, as well as emphasizing on the importance of lifelong education.

We desire, however, to draw a "path to” the conference, a pre-conferential season full of events taking place in various places. This path shall be defined by the verbs “PROPOSE” and “ACT”, and will be based on the initiatives of all those involved in the “Road Society”.

A great part of the desirable success of the conference is based on its international nature, as we invite colleagues and domain experts from around the world to attend the conferential process and to -via their participation and experience- help achieving the objectives of the conference.

It is also important to mention the scientific nature of the conference, as the process, apart from the intellectual debates and scientific thinking, aims to produce tangible scientific findings and evidence, which could be used in the future as official scientific material.

In spring of 2011 we shall be ready to identify, discuss, recommend and assist in a comprehensive and productive conference, always aiming to the upgrade of road safety and traffic education.

------------------------
Γραφείο Τύπου
+302107755530

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Δελτίο Τύπου για το Συνέδριο στα ΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτών Οδήγησης για την Κυκλοφοριακή Αγωγή
και την Οδική Ασφάλεια.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης και το Πανεπιστήμιο Πατρών, διοργανώνουν το 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Κυκλοφοριακή Αγωγή και την Οδική Ασφάλεια, που θα γίνει στην Αθήνα την Άνοιξη του 2011.

Στόχος του συνεδρίου είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτή μέσα από την εξειδίκευση, την πιστοποίηση και την διαρκή ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν την Οδική Ασφάλεια, καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της δια βίου εκπαίδευσης στον τομέα αυτόν.

Επιθυμούμε, ωστόσο, να χαράξουμε μια "διαδρομή" προς το συνέδριο, μια προσυνεδριακή περίοδο με σχετικές εκδηλώσεις ανά νομό ή περιφέρεια. Μια πορεία καθορισμένη από προτάσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις όλων όσων συμμετέχουν στην "Κοινωνία της Κυκλοφορίας" με οποιονδήποτε τρόπο.

Μεγάλο μέρος της επιτυχίας του συνεδρίου βασίζεται στο διεθνή χαρακτήρα που σχεδιάζουμε να λάβει, καθώς έχουν κληθεί συνάδελφοι και ειδικοί του χώρου από όλον τον κόσμο να παρευρεθούν σε αυτό, και με τη συμμετοχή τους και την εμπειρία τους να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του συνεδρίου, στόχων που αφορούν στην Κυκλοφοριακή Αγωγή και την Οδική Ασφάλεια.

Αξίζει να σημειωθεί η επιστημονική διάσταση του Συνεδρίου, καθώς η διαδικασία, πέραν της συζήτησης και της επιστημονικής σκέψης που θα προάγει, στοχεύει στην παραγωγή απτών επιστημονικών ευρημάτων και τεκμηρίων, που ως τέτοια θα μπορούν επισήμως να χρησιμοποιούνται από τον χώρο.
Κι έτσι, την Άνοιξη του 2011, θα είμαστε έτοιμοι να αφουγκραστούμε αυτά που δε λέγονται - αλλά ψιθυρίζονται - και να τα αναδείξουμε, να τα συζητήσουμε, να προτείνουμε και να βοηθήσουμε σε ένα συνέδριο αναλυτικό, παραγωγικό και εξελισσόμενο πάντα στο φόντο της αναβάθμισης του κλάδου των εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο θα συμβάλει στην ανάταση της Κυκλοφοριακής Αγωγής και στην Οδική Ασφάλεια γενικότερα.

------------------------
Γραφείο Τύπου
+302107755530

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων οδηγών, που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες.

Ένα κεφαλαιώδες ζήτημα που ζητά (και αυτό) λύση:

Η εξέταση υποψηφίων οδηγών που εντάσσονταν σε ειδικές κατηγορίες (αγράμματοι, λειτουργικά αναφάλβητοι, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, κωφοί καθώς και όσοι δεν είναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας)

Η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κα. Ελένη Τσιαούση κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα τη διαδικασία εξέτασης υποψηφίων οδηγών (αυτοκινήτων & μηχανών), που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες.

Στην ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση επισημαίνει ότι:
«Με την υπ. Αρίθμ. 24391/2987/15.06.2009 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1273Β/29.06.2009) ρυθμίζονταν ζητήματα και εκκρεμότητες γύρω από την εξέταση υποψηφίων οδηγών (για την απόκτηση διπλωμάτων αυτοκινήτου και μηχανής), που εντάσσονταν σε ειδικές κατηγορίες (αγράμματοι, λειτουργικά αναφάλβητοι, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, κωφοί καθώς και όσοι δεν είναι γνώστες της ελληνικής γλώσσας). Παράλληλα οδηγίες εφαρμογής των νέων διατάξεων στάλθηκαν προς τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με το υπ. Αρίθμ. οικ. 40106/4845/15.07.2009 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η νέα εφαρμοζόμενη πρακτική που στηρίχθηκε στην έκδοση ειδικών βιβλίων και ενός νέου συστήματος ηχητικών εντολών σε συνδυασμό με την πληροφορική αποτέλεσε, μια διέξοδο σε ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι συγκεκριμένες κατηγορίες υποψήφιων οδηγών.

Λίγους μήνες αργότερα και μετά από καταγγελίες (``πληροφορίες τηλεφωνικές και γραπτές, που περιήλθαν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, για καταστρατήγηση της υπεύθυνης δήλωσης περί μη δυνατότητας εξέτασης υποψηφίων οδηγών ως αγράμματων, από πολίτες που κατά τεκμήριο τουλάχιστον δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία``, όπως αναφέρονται στο υπ. Αρίθμ.10081/1221-25.02.2010 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) για μη νόμιμες διαδικασίες εξέτασης των υποψηφίων οδηγών ειδικών κατηγοριών, το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την υπ. Αρίθμ. 10081/1221/25.02.2010 εγκύκλιο ανέστειλε την εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. υπ. Αρίθμ. 24391/2987/15.06.2009 (ΦΕΚ 1273/Β`), μέχρι νεωτέρας. Με αποτέλεσμα να μείνουν μετέωρες οι αιτήσεις εξέτασης των υποψηφίων οδηγών (που συνοδεύονται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών), αλλά και πλήττοντας σφοδρά τις σχολές οδηγών, αφού το Υπουργείο από την μια πλευρά ανέστειλε μια διαδικασία εξέτασης (όπου υπάρχουν ενδείξεις αδιαφάνειας), χωρίς όμως να την αντικαταστήσει με μια νέα διαδικασία εξέτασης.

Σε καμία περίπτωση οι πολίτες (πόσο μάλλον όταν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία), δεν πρέπει να είναι για άλλη μια φορά αυτοί που θα πληρώσουν την αβλεψία και την ανάπτυξη μη νόμιμων καιροσκοπικών φαινομένων, καθώς και την ασυνεννοησία του Υπουργείου με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών επάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Επιπλέον η καχυποψία απέναντι σε πολίτες που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, δεν λύνει το πρόβλημα αλλά εντείνει καταστάσεις κοινωνικής αναταραχής και ανισότητας.

Σε σχετικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν δείξει πως στην περιοχή μας έχουμε τους περισσότερους αγράμματους και αναλφάβητους σε όλη την χώρα. Αυτό το γεγονός σημαίνει ότι η εσπευσμένη αναστολή της διάταξης που αφορούσε αυτές τις αδύναμες πληθυσμιακά ομάδες, πλήττει άμεσα τους ανθρώπους που προσδοκούσαν να αποκτήσουν ένα δίπλωμα οδήγησης μηχανής ή αυτοκινήτου, χωρίς να μπλέκουν σε άλλα γρανάζια εκμετάλλευσης, όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν. Η ύπαρξη καταγγελιών (πληροφορίες τηλεφωνικές και γραπτές όπως αναφέρονται στο υπ. Αρίθμ. έγγραφο 10081/1221-25.02.2010 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) για την διαδικασία εξέτασης, που καθορίζονταν με τις διατάξεις της Υ.Α. υπ. Αρίθμ. 24391/2987/15.06.2009 (ΦΕΚ 1273/Β`), θα έπρεπε να οδηγήσει στην υιοθέτηση μια ολιστικής προσέγγισης λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την ευρύτερη προοπτική του προβλήματος, επιταχύνοντας τις ενέργειες αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και διαμόρφωσης αδιάβλητου πλαισίου εξετάσεων, χωρίς περιθώρια εκμετάλλευσης των υποψήφιων οδηγών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες».

Με την ερώτησή της η κα. Ε. Τσιαούση ρωτάει τον κύριο Υπουργό:

• Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να συνεχιστεί η εξέταση των υποψήφιων οδηγών, που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες;

• Με δεδομένη την ήδη μεγάλη χρονική καθυστέρηση, που έχει σημειωθεί μέχρι και σήμερα στο ζήτημα των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών (ειδικών κατηγοριών), πότε θα εκδώσετε τις απαραίτητες εγκυκλίους ώστε να ενεργοποιηθεί ξανά η διαδικασία εξέτασής τους;

• Γιατί το υπουργείο προέβη σε ακυρωτικούς και ανασταλτικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, χωρίς να μεριμνήσει και να προωθήσει εναλλακτικές-διορθωτικές λύσεις, με συνέπεια να εγκλωβίσει συνανθρώπους μας (υποψήφιους οδηγούς και εκπαιδευτές οδηγών) σε μια ατέρμονη γραφειοκρατική κατάσταση, ποδηγετώντας κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας;

• Εφόσον οι λόγοι αναστολής των διατάξεων της Υ.Α. υπ. Αρίθμ. 24391/2987/15.06.2009 (ΦΕΚ 1273/Β`), εδράζονται σε τηλεφωνικές και γραπτές πληροφορίες, που περιήλθαν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η στοιχειοθεσία κατηγοριών κατά των ατόμων που φέρονται ως υπεύθυνοι; Και πότε υπολογίζετε να τελεσφορήσει η συγκεκριμένη διαδικασία;

...........................................
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Γραφείο Τύπου
+30 2107755530

Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

Η κυκλοφοριακή αγωγή των νέων είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα.

Η κυκλοφοριακή αγωγή των νέων είναι ένα ζωτικής σημασίας ζήτημα .
Η έννοια της κυκλοφοριακής αγωγής περιλαμβάνει όλες εκείνες τις επιδράσεις που δέχονται οι άνθρωποι (ειδικά στις μικρές ηλικίες) από το περιβάλλον και διαμορφώνουν μελλοντικά τη συμπεριφορά τους ως οδηγοί, ποδηλάτες, πεζοί.
Είναι κοινός τόπος η άποψη ότι: Τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής συνιστούν αφενός ένα βασικό τομέα εκπαίδευσης των παιδιών με ζωτική σημασία για την ασφάλεια και τη ζωή τους και αφετέρου μία βασική προτεραιότητα στην εκπαιδευτική πρακτική.
Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η υλοποίηση ενός προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής είναι σήμερα ζητούμενο. Ο κύριος στόχος του προγράμματος πρέπει να είναι η χρήση και η εκμάθηση βασικών αρχών οδικής συμπεριφοράς από όλα τα παιδιά που συμμετέχουν μέσα από ποικίλες δραστηριότητες μάθησης και παιχνιδιού. Παράλληλα, βασικοί άξονες του προγράμματος  πρέπει να είναι: η κοινωνική συναναστροφή και η συνεργασία των παιδιών, η οριοθέτηση της συμπεριφοράς, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και η γλωσσική ανάπτυξη.

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Δημόσια διαβούλευση για την Οδική Ασφάλεια.

Δημόσια (;) Διαβούλευση για την Οδική Ασφάλεια...!

Με έκπληξη διαβάσαμε, ότι πραγματοποιήθηκε Διαβούλευση σχετικά με την Οδική Ασφάλεια, σε ένα νομοσχέδιο σκούπα στον απόηχο των κινητοποιήσεων των ιδιοκτητών αυτοκινητιστών.

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  εντός 6 ημερών οργάνωσε και ολοκλήρωσε τις διαβουλευτικές διαδικασίες χωρίς ποτέ να ενημερώσει τους καθ’ ύλην και καθ’ έργο υπευθύνους. "Κατόρθωσε" για μία ακόμη φορά, σε περίοδο διακοπών, να αναλύσει, να συνθέσει και να αποφασίσει για ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα του σήμερα στην Ελλάδα, την Οδική Ασφάλεια, δίνοντας τη λύση με τον συνήθη σχηματισμό επιτροπών και συμβουλίων.

Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα και στην Ελλάδα πεθαίνει καθημερινά…!

Η νοοτροπία που εφαρμόζεται για μία ακόμη φορά, τόσο σημαντικά νομοθετήματα και προεδρικά διατάγματα να προωθούνται εσπευσμένα μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι σε αυτά, μας ανησυχεί και βαθιά μας προβληματίζει.

Μια διαβούλευση, για να μην είναι προσχηματική, πρέπει αν μη τι άλλο να περιλαμβάνει:

1. σωστή και έγκαιρη ενημέρωση όλων των αρμοδίων και σχετικών του ζητήματος για την έναρξη των διαδικασιών της διαβουλεύσεως.

2. παρουσίαση όλων των προτάσεων των διαβουλευόμενων καθώς και των επιχειρημάτων που τις στηρίζουν (η συγκεκριμένη διαβούλευση είχε 15 σχόλια από όσους κατά λάθος έμαθαν για αυτήν ή συμμετέχουν σε κάποια επιτροπή, ενώ δεν υπήρχαν προτάσεις, παρά μόνο συστάσεις.)

3. προτάσεις και αποφάσεις παραγόμενες από μια δημιουργική, σοβαρή και ουσιαστική διαδικασία, και όχι προκαθορισμένες και διαμορφωμένες ερήμην των συμμετεχόντων (αλλά και των μη συμμετεχόντων, που θα έπρεπε να έχουν παρευρεθεί στη διαδικασία, αλλά δεν ενημερώθηκαν ποτέ δια αυτήν.)

Περιμένουμε με αγωνία να διαβάσουμε τα επιχειρήματα και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης(;).

Το ζήτημα της βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας, απασχολεί όλους του Έλληνες, και ιδιαίτερα αυτούς που συν τοις άλλοις έχουν επιφορτιστεί το έργο της Κυκλοφοριακής Αγωγής, και είναι απαράδεκτο να λαμβάνονται αποφάσεις που τους αφορούν άμεσα, χωρίς την παραμικρή ενημέρωση των ανθρώπων του κλάδου.

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας εκπόνησε δύο Στρατηγικά Σχέδια Οδικής Ασφάλειας, για τις περιόδους 2000-2006 και 2006-2010, κατέγραψε για το έτος 2008, 20.121 παθόντες σε τροχαία δυστυχήματα, εκ των οποίων οι 3.436 νεκροί ή βαριά τραυματισμένοι, και για το 2009, 19.815 παθόντες σε τροχαία δυστυχήματα, εκ των οποίων οι 3.132 νεκροί ή βαριά τραυματισμένοι, παρουσιάζοντας απόκλιση σε ποσοστό 50% από το στόχο που είχε θέσει για το 2010, στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας για μείωση των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα

Εδώ και 35 χρόνια η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα διαπλάθεται από τους ίδιους διαχρονικούς παράγοντες, που "επέτυχαν" ακόμη και το έτος 2010, όπως φαίνεται, να σημειώνονται στην χώρα μας, 5 νεκροί καθημερινά και 60 τραυματίες από τροχαία δυστυχήματα!

Τα μέσα υπάρχουν. Η γνώση υπάρχει. Η διάθεση, και αυτή υπάρχει. Μήπως τελικώς το μόνο που λείπει είναι η υπευθυνότητα των υπευθύνων;

...........................................
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Γραφείο Τύπου
+30 2107755530

Κυριακή, 1 Αυγούστου 2010

The issues we want to present in our conference

The issues we want to present in our conference are current tasks of automotive, which the European Union has set as priority.

1. The level of Road Safety in Greece.
2. Drivers and the level of their education.
3. The road accidents compared with the Road Safety system from the user's perspective.
4. Traffic training at all levels of education. The integration into the educational process and the trainers.
5. Children and Road Safety. Children are particularly vulnerable. Each year, more than 1,100 children under 15 years old are killed on European roads and 100,000 are injured.
6. Pedestrians.
Walking is the most natural way not only to get health but also to get from one point to another, especially practical for old people and children. Pedestrians are more likely to hurt themselves than to put others at risk.
7. New Drivers.
The young drivers are more at risk. The fatality rate for drivers aged 15-24 are twice more than experienced drivers. For every young driver killed in crash are killed and others 1.3 persons on average.
8. Cyclists and behavior with others. The environmental mobility involves risks and requires training.
9. Distraction.
The drivers must be constantly concentrated on the road. Not only for their safety but also other road users safety.
10. Eco-driving.
11. Alcohol and Driving.
12. Driving licenses.
Around 300 million people in the EU have a driving license. The EU seeks to establish a uniform format and uniform conditions for obtaining a driving license. In Greece, we need major restructuring.
13. The Training of Trainers.
The trainers and the examiners, and those dealing with the traffic and road safety must have a university education.
14. Lifelong Training of Trainers.
15. Methodology of Education
16. The Examinations and examiners, electronic code Examiner, test examiners, lifelong learning and review.
17. The driver training.
To get a driving license, some drivers have to do additional courses beyond the basic, For example, drivers in the EU must have specific training, and many repeated offenders are required to enrol in retraining programs to improve their behaviour while driving.
18. Modern technology and the necessary technical driving skills.
19. Aggression while Driving
20. The Juvenile Delinquency.
21. Law and prospect of reducing penalty points through education.
22. Law enforcement -oriented prevention.
The enforcement of traffic regulations is necessary not only to punish breaches but also to prevent unlawful behaviour and encourage responsible driving.
23. Speeding.
Speeding – is one of the major problems in road safety - greatly increases the risk of accidents, Excessive speed is a determining factor in nearly 30% of road accidents.
24. Elderly drivers.
The driving licence in Europe is linked to specific physical abilities and mental health, but they are different between Member States.
25. Professional Drivers
The fatigue and speeding are the most common causes of accidents among drivers of Lorries, coaches and company cars. Work related road accidents are the leading cause of death at the workplace in industrialised countries.
26. The Certificate of Professional Competence. Dimensions and practices related to education.
27. The certification process schools and theoretical training centre for candidates through a process of participation.
Note: the positions are open to new aspects...

---------------------------------------------
For the Conference Committee
Press Office
+30 2107755530

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

International Conference on Traffic Education and Road Safety Traffic in Athens

International Conference on Traffic Education and Road Safety Traffic in Athens

The aim of the conference is to improve the education methods and the educator through specialization, certification and continuous engagement with issues related to road safety, as well as emphasizing on the importance of lifelong education.

We desire, however, to draw a "path to” the conference, a pre-conferential season full of events taking place in various places. This path shall be defined by the verbs “PROPOSE” and “ACT”, and will be based on the initiatives of all those involved in the “Road Society”.

A great part of the desirable success of the conference is based on its international nature, as we invite colleagues and domain experts from around the world to attend the conferential process and to -via their participation and experience- help achieving the objectives of the conference.

It is also important to mention the scientific nature of the conference, as the process, apart from the intellectual debates and scientific thinking, aims to produce tangible scientific findings and evidence, which could be used in the future as official scientific material.

In spring of 2011 we shall be ready to identify, discuss, recommend and assist in a comprehensive and productive conference, always aiming to the upgrade of road safety and traffic education.


---------------------------------------------
 For the Conference Committee
press office
+30 2107755530

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Οι Θέσεις

Οι Θέσεις των εκπαιδευτών οδήγησης για την σύγχρονη κινητικότητα στην Ελλάδα.
Μερικά από τα θέματα που πρέπει να αναπτύξουμε, να επεξεργαστούμε και να αναδείξουμε στο συνέδριό μας, είναι σύγχρονα ζητήματα της αυτοκίνησης, και τις κινητικότητας όπως:

1. Το επίπεδο της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα και οι Εκπαιδευτές Οδήγησης.
2. Οι χρήστες των οδοστρωμάτων και το επίπεδο εκπαίδευσης

3. Ο Αναψηλαφισμός των τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση με το σύστημα της Ο.Α. από την πλευρά του χρήστη.

4. Η κυκλοφοριακή Αγωγή σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης. Η ενσωμάτωσή της στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι εκπαιδευτές.

5. Τα Παιδιά και η οδική ασφάλεια.
Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 1.100 παιδιά κάτω των 15 ετών σκοτώνονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους και 100.000 τραυματίζονται.

6. Οι Πεζοί.
Αν και το περπάτημα είναι πολύ ευεργετικό για την υγεία και το περιβάλλον - και κατάλληλο για ηλικιωμένους και παιδιά - οι πεζοί κινδυνεύουν από ατυχήματα πολύ περισσότερο από τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

7. Οι Νέοι Οδηγοί και τα στάδια ωρίμανσης.
Οι Νέοι οδηγοί κινδυνεύουν περισσότερο. Το ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων στους οδηγούς ηλικίας 15-24 ετών είναι διπλάσιο απ’ ό,τι στους πιο έμπειρους οδηγούς. Και ο κίνδυνος δεν αφορά μόνον τους ίδιους: για κάθε νεαρό οδηγό που σκοτώνεται σε σύγκρουση, βρίσκουν τον θάνατο και άλλα 1,3 άτομα κατά μέσο όρο.

8. Οι ποδηλάτες και η συμπεριφορά με τους άλλους χρήστες.Η οικολογική κινητικότητα εμπεριέχει κινδύνους και απαιτεί εκπαίδευση.

9. Η Διάσπαση της προσοχής
Οι οδηγοί πρέπει να έχουν διαρκώς συγκεντρωμένη την προσοχή τους στον δρόμο. Όχι μόνον για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια των επιβατών τους και των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.

10. Ο οικολογικός τρόπος οδήγησης (Eco Driving)

11. Το αλκοόλ και η οδήγηση.

12. Η Άδεια οδήγησης.
Περί τα 300 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ έχουν άδεια οδήγησης. Η ΕΕ επιδιώκει να καθιερώσει έναν ενιαίο τύπο αδείας και ενιαίες προϋποθέσεις απόκτησης άδειας. Εδώ στην Ελλάδα χρειαζόμαστε βασικές αναδιαρθρώσεις.

13. Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτών.Το περίγραμμα ήταν ένα σκαλί! Oι εκπαιδευτές και οι εξεταστές, αλλά και όσοι ασχολούνται με την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια, πρέπει να έχουν Πανεπιστημιακή εκπαίδευση μέσα από ένα τμήμα που θα παράγει τις ειδικότητες που έχει σήμερα ανάγκη η χώρα.

14. Η Δια βίου κατάρτιση των Εκπαιδευτών

15. Η Μοντελοποίηση της εκπαίδευσης.

16. Οι Εξετάσεις και εξεταστές κριτήρια επιλογής, ηλεκτρονικός κωδικός εξεταστή, σώμα και εξετάσεις εξεταστών, δια βίου κατάρτιση και επανεξέταση.

17. Η Εκπαίδευση οδηγώνΓια να πάρουν άδεια οδήγησης, ορισμένες κατηγορίες οδηγών πρέπει να κάνουν επιπλέον μαθήματα πέραν των βασικών. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες οδηγοί στην ΕΕ πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση. Πολλοί δε κατ’ επανάληψη παραβάτες καλούνται να εγγραφούν σε προγράμματα επανεκπαίδευσης προκειμένου να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους όταν οδηγούν.

18. Η σύγχρονή τεχνολογία και οι απαιτούμενες οδηγητικές τεχνικές
19. Η επιθετικότητα κατά την Οδήγηση.

20. Η Νεανική Παραβατικότητα.

21. Το ΣΕΣΟ.
Διαμόρφωση νομοθεσίας και προοπτικής μείωσης βαθμών ποινής μέσα από την εκπαίδευση.

22. Η Επιβολή του νόμου με άξονα την αποτροπή.
Η επιβολή της τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι απαραίτητη όχι μόνον για να τιμωρούνται οι παραβάσεις, αλλά και για να αποτρέπεται η προβατική συμπεριφορά και να ενθαρρύνεται η υπεύθυνη οδήγηση.

23. Η Υπερβολική ταχύτητα
Η υπερβολική ταχύτητα - ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας - αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ατυχήματος. Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 30% περίπου των τροχαίων ατυχημάτων.

24. Οι ηλικιωμένοι οδηγοί. (Είσαι σε θέση να οδηγήσεις; )Η έκδοση άδειας οδήγησης στην Ευρώπη συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σωματικής και πνευματικής υγείας, οι οποίες όμως διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα αλλάξει το 2013, με τη νέα νομοθεσία για την ενιαία ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης.

25. Οι Επαγγελματίες οδηγοί
Η κόπωση και η υπερβολική ταχύτητα αποτελούν τις συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων από οδηγούς φορτηγών, πούλμαν και οχημάτων επιχειρήσεων. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων από εργατικά ατυχήματα στις βιομηχανικές χώρες.

26. Τα ΠΕΙ. Διαστάσεις και πρακτικές σε σχέση με την εκπαίδευση

27. Η διαδικασία Πιστοποίησης Σχολών και ΚΕΘΕΥΟ μέσα από διαδικασίες συμμετοχής και της ομοσπονδίας.

Επισημαίνουμε ότι οι θέσεις είναι ανοιχτές για καινούργιες πτυχές της κυκλοφορίας που θα αναδείξουν τα Προσυνέδρια που θα πραγματοποιήσουμε ανά Νομό.

...........................................
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Γραφείο Τύπου
+30 2107755530

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

Πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια 2011-2020

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια 2011-2020

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια που αποσκοπεί στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη εντός της επόμενης δεκαετίας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την βελτίωση της ασφάλεια των οχημάτων και της υποδομής καθώς και της συμπεριφοράς των χρηστών των οδών. Βασικά αριθμητικά στοιχεία: Η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα. Το 2009, περισσότεροι από 35 000 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μιας πόλη μέσου μεγέθους. Σε κάθε θάνατο που σημειώνεται στους δρόμους της Ευρώπης, αντιστοιχούν, κατ' εκτίμηση, 4 τραυματισμοί με μόνιμη αναπηρία, όπως εγκεφαλικές κακώσεις ή βλάβη του νωτιαίου μυελού, 10 σοβαροί και 40 ελαφρείς τραυματισμοί. Η κοινωνία επιβαρύνεται με κόστος .ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ περίπου κατ' έτος. Το πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια (2011-2020) αναλυτικά Υπάρχουν επτά στρατηγικοί στόχοι

1. Βελτιωμένα μέτρα ασφάλειας για τα οχήματα. Στη διάρκεια της περιόδου 2001-2010 έγινε ήδη πολλή δουλειά στον τομέα των "παθητικών" διατάξεων ασφαλείας για οχήματα, όπως οι ζώνες ασφαλείας και οι αερόσακοι. Μεταξύ των ετών 2011-2020 μια σειρά από νέα μέτρα " ενεργού ασφαλείας " θα αρχίσουν να ισχύουν όσο αφορά τον εξοπλισμό ασφαλείας, όπως π.χ: Υποχρεωτικός ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας (για επιβατηγά, λεωφορεία και φορτηγά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης και ανατροπής τους) Υποχρεωτικά συστήματα προειδοποίησης για την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας (για φορτηγά οχήματα και λεωφορεία) Υποχρεωτικά συστήματα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (για φορτηγά οχήματα και λεωφορεία), Υποχρεωτικές υπενθυμίσεις ζωνών ασφαλείας (φορτηγά και λεωφορεία) Υποχρεωτικές διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας για ελαφρά οχήματα δημόσιας χρήσης / ημιφορτηγά (ισχύει ήδη για τα φορτηγά) Όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα, η Επιτροπή θα προτείνει ένα πακέτο συγκεκριμένων μέτρων με τα οποία θα καθορίζονται τα τεχνικά πρότυπα για την ασφάλεια. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα να επεκταθεί η εφαρμογή των προηγμένων Συστημάτων Υποβοηθούμενης Οδήγησης, όπως είναι τα προειδοποιητικά συστήματα αποφυγής της σύγκρουσης,, και να γίνει υποχρεωτική η εκ των υστέρων τοποθέτησή τους στα οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης. Από το 2003 η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει αυστηρότερες διατάξεις ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι τραυματισμού των ευάλωτων ομάδες, όπως είναι οι πεζοί και οι ποδηλάτες,, καθιστώντας π.χ υποχρεωτικά τα ενεργοαπορροφητικά πρόσθια τμήματα των αυτοκινήτων και τους καθρέπτες χωρίς νεκρές γωνίες. Θα χρειαστεί επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων τεχνικού χαρακτήρα στον τομέα αυτό. Ασφάλεια των οχημάτων στο δρόμο – τεχνικοί έλεγχοι Η Επιτροπή θα ενισχύσει τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά στους τεχνικούς ελέγχους με προοπτική να καθιερωθούν αμοιβαία αναγνωριζόμενοί τεχνικοί έλεγχοι, έτσι ώστε οι έλεγχοι σε ένα κράτος μέλος να αναγνωρίζονται και στα υπόλοιπα.

2. Κατασκευή ασφαλέστερης οδικής υποδομής. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα χορηγείται μόνον σε υποδομές οι οποίες συμμορφώνονται με τις οδηγίες οδικής ασφάλειας και ασφάλειας σε σήραγγες. Ο όρος αυτός ισχύει ήδη στην περίπτωση της χρηματοδότησης του ΔΕΔ-Μ και η Επιτροπή θέλει να τον κάνει υποχρεωτικό για όλες τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, π.χ για τα έργα που χρηματοδοτεί το Ταμείο Συνοχής. Θα εξεταστεί η επέκταση των αρχών της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ ώστε να καλύπτουν τη διαχείριση της ασφάλειας υποδομών στο αγροτικό οδικό δίκτυο των κρατών μελών. Με τη νομοθεσία αυτή επιβάλλεται να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις ασφαλείας στη διαδικασία προγραμματισμού, στο στάδιο προσχεδίου και σχεδίου, όταν αναπτύσσονται οι υποδομές. Επιβάλλει επίσης τη διενέργεια ελέγχων οδικής ασφάλειας στις υποδομές, επιθεωρήσεων και τον εντοπισμό των μελανών σημείων. Η επέκταση των αρχών αυτών και στους αγροτικούς δρόμους θα μπορούσε να γίνει με βάση την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

3. Προώθηση της ευφυούς τεχνολογίας. Η Επιτροπή θα προτείνει νέες τεχνικές προδιαγραφές, βάσει της οδηγίας ITS (Intelligent Transport Systems Directive) κατά τρόπο που να καθίσταται ευχερής η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχημάτων και υποδομών (π.χ για να είναι δυνατή η σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση σχετικά με τα όρια ταχύτητας, τη ροή της κυκλοφορίας, τη συμφόρηση, την αναγνώριση των πεζών.) Η Επιτροπή θα επιταχύνει την ανάπτυξη του συστήματος e-call (αυτόματο σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) του οποίου θα εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης και από τους μοτοσικλετιστές, από τα βαρέα φορτηγά και τα λεωφορεία.
4. Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των χρηστών των οδών. Ο χρήστης οδών αποτελεί τον πρώτο κρίκο στην αλυσίδα ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα και ο πλέον επιρρεπής στη διάπραξη λαθών. Οποιαδήποτε και αν είναι τα τεχνικά μέτρα που θα εφαρμοστούν, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια εξαρτάται τελικά από τη συμπεριφορά των χρηστών. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση, και η εφαρμογή του νόμου αποτελούν ουσιώδη στοιχεία. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα οδικής ασφάλειας. Η συνεργασία αυτή, στο επίπεδο της ΕΕ, θα περιλαμβάνει, κατά προτεραιότητα, την ενίσχυση της ποιότητας του συστήματος χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και κατάρτισης, ιδίως με την διεύρυνση του πεδίου οδηγίας ΕΕ για τις άδειες οδήγησης, ώστε να καθιερωθούν: ελάχιστα κριτήρια για τους εκπαιδευτές οδήγησης η ένταξη της οδήγησης με συνοδό/μαθητείας στην προ της χορήγησης της αδείας περίοδο (π.χ, καθιέρωση ελάχιστης ηλικίας, εμπειρίας και ελάχιστων προϋποθέσεων στις χώρες εκείνες που θα επιλέξουν να κάνουν χρήση του συστήματος αυτού). Η εξέταση της δυνατότητας να θεσπιστούν περίοδοι δοκιμασίας μετά τις εξετάσεις οδήγησης (στη διάρκεια των οποίων θα εφαρμόζονται ενισχυμένοι έλεγχοι στους νέους οδηγούς) Η εξέταση της δυνατότητας να εισαχθεί η οικονομική οδήγηση (eco-driving) στις θεωρητικές και πρακτικές δοκιμασίες για ασφαλέστερη και «καθαρή» οδήγηση.

5. Αυστηρότερη εφαρμογη του νόμου. Η αποτελεσματικότητα των πολιτικών για την οδική ασφάλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ένταση των ελέγχων και από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Η εφαρμογή του νόμου εξακολουθεί να αποτελεί ένα κρίσιμης σημασίας παράγοντα στη διαμόρφωση των συνθηκών για μια σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών. Η οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, υπό την επήρεια οινοπνεύματος, και χωρίς ζώνη ασφαλείας εξακολουθούν να θεωρούνται οι τρείς κυριότερες αιτίες των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Στα μέτρα ενίσχυσης της εφαρμογής των ελέγχων, τόσο σε όλη την ΕΕ όσο και στα επιμέρους κράτη μέλη, θα συμπεριλαμβάνονται: Η ανάπτυξη από τα κράτη μέλη εθνικών σχεδίων εφαρμογής (π.χ. στόχοι σχετικοί με τα ζητήματα προτεραιότητας και με την ένταση των ελέγχων σε εθνικό επίπεδο). Εκστρατείες ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης σε όλη την ΕΕ Για την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, οι επιβαλλόμενες ποινές θα πρέπει να συνοδεύονται από προληπτικά μέτρα. Π.χ, η Επιτροπή θα εξετάσει τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων με τα οποία να επιβάλλεται η υποχρεωτική τοποθέτηση συστήματος ακινητοποίησης του οχήματος λόγω μέθης για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες, όπως είναι οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων, ή την εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης (για επαγγελματίες οδηγούς και μη) ως αποτέλεσμα της διάπραξης τροχαίων παραβάσεων σε κατάσταση μέθης. Η μεγαλύτερη διασυνοριακή τροχαία παράβαση εξακολουθεί να είναι η υπερβολική ταχύτητα. Η Επιτροπή θα θέσει ως προτεραιότητα τη θέσπιση νομικά δεσμευτικών μέτρων σχετικών με τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της οδικής ασφάλειας (προταθείσα οδηγία του 2008) βάσει της οποίας να μπορεί να γίνει ο εντοπισμός και η επιβολή κυρώσεων στους αλλοδαπούς παραβάτες για παραβάσεις που αφορούν τις ζώνες ασφαλείας, την υπερβολική ταχύτητα, την κατανάλωση οινοπνεύματος και τους φωτεινούς σηματοδότες.

6. Καθορισμός στόχων όσον αφορά τους τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα. Η μείωση του αριθμού των τραυματισμών θα αποτελέσει για την Ευρώπη δράση βασικής προτεραιότητας την επόμενη δεκαετία. Η Επιτροπή θα αναπτύξει τα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής δράσεων όσον αφορά τους τραυματισμούς από τροχαία και την παροχή πρώτων βοηθειών, μεταξύ άλλων: Καθιέρωση κοινών ορισμών των σοβαρών και των ελαφρών τραυματισμών ώστε να προσδιοριστούν στόχοι και μετά να προσδιοριστεί ένας κοινός στόχος όσον αφορά τους τραυματισμούς σε όλη την ΕΕ, ο οποίος θα ενσωματωθεί στις κατευθυντήριες γραμμές για την οδική ασφάλεια 2010-2020. Προώθηση της ανταλλαγής μεταξύ των κρατών μελών των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την επέμβαση πρώτων βοηθειών σε ατυχήματα, αλλά και καθιέρωση της συλλογής δεδομένων για όλη την ΕΕ και την αναλυτική καταγραφή των τραυματισμών. Εξέταση της προστιθέμενης αξίας από την ανάπτυξη και εγκατάσταση, ιδιαίτερα στα επαγγελματικά οχήματα, καταγραφέων δεδομένων σχετικών με περιστατικά (μαύρα κουτιά), ώστε να βελτιωθεί η τεχνική διερεύνηση και ανάλυση των ατυχημάτων.

7. Ανανεωμένο ενδιαφέρον για τους μοτοσικλετιστές. Η Επιτροπή θα εστιάσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της στις μοτοσικλέτες και στα λοιπά μηχανοκίνητα δίκυκλα Σε αντίθεση με τα άλλα μέσα μεταφοράς, όπου έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών, όσον αφορά τα μηχανοκίνητα δίκυκλα η μείωση αυτού του αριθμού είναι μικρότερη ή παρουσιάζει στασιμότητα . Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τα μηχανοκίνητα δίκυκλα θα προταθούν τα εξής: Υποχρεωτική τοποθέτηση ορισμένων λειτουργικών συστημάτων ασφάλειας των οχημάτων, όπως π.χ ABS, του συστήματος αυτόματου ανάματος των φώτων και συστημάτων παρεμπόδισης των μετατροπών (ώστε μη μπορούν να αφαιρεθούν οι ταχογράφοι) για ορισμένες κατηγορίες μοτοποδηλάτων Ανάπτυξη τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον προστατευτικό εξοπλισμό, όπως τα είδη ένδυσης, και εξέταση της σκοπιμότητας εξοπλισμού των μοτοσικλετών με αερόσακο ή/και ένταξης του αερόσακου στην προστατευτική ένδυση, Επέκταση των τεχνικών ελέγχων/επιθεωρήσεων στα μοτοποδήλατα και στα λοιπά μηχανοκίνητα δίκυκλα (που δεν γίνονται προς το παρόν) Πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια 2001-2010 Παρά το γεγονός ότι δεν έχει επιτευχθεί πλήρως ο φιλόδοξος στόχος που τέθηκε το 2001 για τον περιορισμό στο μισό του αριθμού των θανάτων μέχρι το 2010,, έχουν σημειωθεί όμως σημαντικές πρόοδοι. Παραδείγματος χάρη, ο αριθμός των θανάτων αναμένεται να σημειώσει πτώση περισσότερο από 40% (από 25% στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας). Επίσης, ό αριθμός των θανάτων από τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκων έχει μειωθεί, από 113 το 2001 σε 69 το 2009, για το σύνολο των σημερινών 27 κρατών μελών. Δηλαδή έχει πλησιάσει τον αριθμό των κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις το 2001 (του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας και των Κάτω Χωρών, με 61, 62 και 66 θανάτους αντίστοιχα ανά εκατομμύριο κατοίκων). Το πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια (2001-2010) αποτέλεσε έναν ισχυρό καταλύτη για τις προσπάθειες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας από πλευράς τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών. [European Commission Press - 21.07.2010]

...........................................
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Γραφείο Τύπου
+30 2107755530
mail@icors.gr

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Από την Κρήτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Εκπαίδευση! Μονόδρομος για την ασφάλεια στους δρόμους.
Παραμένει δυστυχώς, και σήμερα, κοινή άποψη ότι, η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, είναι άγνωστη ένοια, άν και αφορά όλους τους πολίτες που πρέπει να βοηθήσουν να γίνουν οι δρόμοι ασφαλέστεροι.
Αν και τα μέτρα που έχουν αναληφθεί μέχρι τώρα για πολλούς, όχι για μας, αποδείχτηκαν αποτελεσματικά, ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων παραμένει ανεπίτρεπτα υψηλός στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,3 εκατομμύρια τροχαία ατυχήματα ετησίως προκαλούν 43.000 θανάτους και 1,7 εκατομμύρια τραυματισμούς.
Η Ελλάδα μας δυστυχώς φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της ανασφάλειας στους δρόμους.
Για τους Εκπαιδευτές Οδήγησης, ο παράγων άνθρωπος, για να ανταποκρίνεται, σωστά, στον ρόλο του, ως οδηγός, πρέπει να διαθέτει γενική παιδεία, ώστε να εκτιμά την ανθρώπινη ζωή (την δική του ή των συνανθρώπων του), να γνωρίζει τις οδηγικές δυνατότητές του και να προσαρμόζεται, στις συνθήκες του περιβάλλοντος.
Σε αυτό το μήκος κύματος, κινείται η φιλοσοφία και η πρακτική των εκπαιδευτών οδήγησης, και προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε με όλη την κοινωνία, μέσα και από το Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνουμε.
Η γενική παιδεία είναι ένα ζήτημα, που αφορά όλους τους πολίτες και ολοκληρώνεται, κυρίως, με δύο τρόπους. Ο πρώτος εξαρτάται, από το εκπαιδευτικό σύστημα και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας και ο δεύτερος είναι συνάρτηση της ατομικής προσπάθειας.
Οι οδηγητικές δυνατότητες εξαρτώνται, από το σύστημα απόκτησης άδειας οδήγησης, που είναι σχεδόν μια τυπική, χωρίς εμβάθυνση διαδικασία και χρειάζεται αναθεώρηση, εκ βάθρων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ολοκληρωμένες προτάσεις που έχουμε καταθέσει σε όλες τις ηγεσίες του ΥΜΕ.
Η πορεία προς το συνέδριο θα είναι μια αέναος διαδρομή για την Οδική Ασφάλεια, με εκδηλώσεις και προσυνέδρια ανά νομό. Θα συνυπάρχουμε σε αυτήν την διαδρομή, όλοι, ή, τουλάχιστον αυτοί που έχουν χαράξει το μέλλον τους μέσα από αυτήν την εργασία- επάγγελμα. Με δράσεις πρωτοβουλίες και προτάσεις ανά νομό και περιφέρεια
Σε αυτήν την διαδρομή, υποσχόμαστε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και τις αγκυλώσεις μας.

Παγκρήτια συνάντηση σωματείων εκπαιδευτών οδήγησης
9 Ιουλίου 2010

Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Παγκρήτια συνάντηση σωματείων Εκπαιδευτών Οδήγησης

ΚΕΘΕΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.7.2010
Παγκρήτια συνάντηση σωματείων Εκπαιδευτών Οδήγησης

Η Εισήγηση της συνάντησης:
...........................................
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Γραφείο Τύπου
+30 2107755530

Διαδρομή προς το 1ο Διεθνές Συνέδριο...!

29 Ιουνίου 2010
Πραγματοποιήθηκε  στα γραφεία της ΠΟΕΟ με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας, η πρώτη συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής και των συναδέλφων που θα εμπλουτίσουν και θα συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου με θέμα: "Διαδρομή προς το 1ο Διεθνές Συνέδριο". Η φιλοσοφία του συνεδρίου  και το πρόγραμμα δράσης  που παρουσιάστηκε, έγιναν αποδεκτά με ενθουσιασμό.
Η πιθανή ημερομηνία του Συνεδρίου υπολογίζεται περί τον Απρίλιο του 2011.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως στην οργάνωση του Συνεδρίου.
Τονίστηκε η άμεση ανάγκη σύστασης οργανωτικής επιτροπής ανά νομό, ώστε να στοχοποιήσει τα προβλήματα της εκάστοτε περιοχής και να οργανώσει ένα προ-συνέδριο δράσεων.
Βασικό προαπαιτούμενο κάθε ενέργειας είναι η μαζικοποίηση της τοπικής Ο.Ε. με εθελοντές, όπως επίσης η εύρεση χορηγών και κάθε είδους αρωγών στην προσπάθεια αυτή.
Κύριο μέλημά της θα είναι η εξασφάλιση της συνεργασίας τοπικών φορέων εμβέλειας, όπως Νομαρχιών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Δήμων, Επιμελητηρίου, Συλλόγων, Εκκλησίας κ.α. ώστε οι δράσεις μας να χαίρουν υποστήριξης και άκρας αποδοχής ώστε να αποσοβηθούν τυχόν αντιδράσεις…
(Ενδεικτικά αναφέρθηκε η δημιουργία θεατρικής ομάδας, που θα ανεβάζει κάποιο θεατρικό έργο για την Οδική Ασφάλεια, μουσικό συγκρότημα που θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις κ.ο.κ.)
Θα επιδιώξουμε την συνεργασία Πανεπιστημίων και Φορέων με διεισδυτικότητα στην κοινωνία, που θα αναβαθμίσουν και θα δώσουν κύρος το εγχείρημα.
Η σύσταση οργανωτικών επιτροπών αποτελεί καίριο βήμα στην οργάνωση του Συνεδρίου καθώς έτσι θα συντονιστεί ορθά και θα καλυφθούν όλοι οι παράμετροι. Η ισχυροποίηση της επιτροπής θα γίνει μέσα από τη δράση της. Ζητούμενο αυτής είναι η δυνατή αρχή και η οργανωτική της διάθεση.
Θα δημιουργηθεί προφίλ και ομάδα στο Facebook για άμεση ενημέρωση. Μέχρι να ετοιμαστεί το site της διαβούλευσης, θα λειτουργεί BlogSpot με δράσεις νέα και απόψεις.
Θα παραχθούν έντυπα προσφορών χορηγίας, που θα εναλλάσσονται κατά περίπτωση.
Επειδή η χορηγία αυτή την στιγμή παραμένει δύσκολη, προτείνεται, η χορηγία των συναδέλφων εκπαιδευτών, σωματείων, η εταιρειών με ανταποδοτικότητα το λογότυπο τους στην αφίσα του συνεδρίου.
Θα παραχθεί διαφημιστικό υλικό και αφίσες για την επικοινωνία του Συνεδρίου καθώς και ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των μελών της Ομοσπονδίας εκπαιδευτών, καθώς το κάθε μέλος θα λάβει ξεχωριστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προσωπικό κωδικό.

Το προ-συνεδριακό πρόγραμμα είναι ήδη έτοιμο και τίθεται σε εφαρμογή καθώς στο τέλος κάθε μήνα υπάρχουν παραδοτέες δράσεις.
Για την άμεση ενημέρωση των δράσεων θα υπάρχει διαδικτυακό ημερολόγιο στο οποίο θα έχουν όλοι πρόσβαση για να ενημερώνονται και να ενημερώνουν τις δράσεις τους.
Πάμε να κάνουμε κάτι, που γίνετε πρώτη φορά στην Ελλάδα, και γι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο εμπλουτισμός και η απαρέγκλιτη τήρηση αυτού, θα οδηγήσει στην άρτια περάτωση του συνεδρίου και την μαζική διεισδυτικότητα των εκπαιδευτών οδήγησης, στην διαμόρφωση κλίματος αφύπνισης για την οδική ασφάλεια σε κάθε τόπο.

Contact Report 29.6.2010
Γραφείο Τύπου
O.E.