Κυριακή 11 Ιουλίου 2010

Παγκρήτια συνάντηση σωματείων Εκπαιδευτών Οδήγησης

ΚΕΘΕΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.7.2010
Παγκρήτια συνάντηση σωματείων Εκπαιδευτών Οδήγησης

Η Εισήγηση της συνάντησης:
...........................................
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Γραφείο Τύπου
+30 2107755530

Δεν υπάρχουν σχόλια: