Κυριακή 11 Ιουλίου 2010

Διαδρομή προς το 1ο Διεθνές Συνέδριο...!

29 Ιουνίου 2010
Πραγματοποιήθηκε  στα γραφεία της ΠΟΕΟ με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας, η πρώτη συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής και των συναδέλφων που θα εμπλουτίσουν και θα συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου με θέμα: "Διαδρομή προς το 1ο Διεθνές Συνέδριο". Η φιλοσοφία του συνεδρίου  και το πρόγραμμα δράσης  που παρουσιάστηκε, έγιναν αποδεκτά με ενθουσιασμό.
Η πιθανή ημερομηνία του Συνεδρίου υπολογίζεται περί τον Απρίλιο του 2011.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως στην οργάνωση του Συνεδρίου.
Τονίστηκε η άμεση ανάγκη σύστασης οργανωτικής επιτροπής ανά νομό, ώστε να στοχοποιήσει τα προβλήματα της εκάστοτε περιοχής και να οργανώσει ένα προ-συνέδριο δράσεων.
Βασικό προαπαιτούμενο κάθε ενέργειας είναι η μαζικοποίηση της τοπικής Ο.Ε. με εθελοντές, όπως επίσης η εύρεση χορηγών και κάθε είδους αρωγών στην προσπάθεια αυτή.
Κύριο μέλημά της θα είναι η εξασφάλιση της συνεργασίας τοπικών φορέων εμβέλειας, όπως Νομαρχιών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Δήμων, Επιμελητηρίου, Συλλόγων, Εκκλησίας κ.α. ώστε οι δράσεις μας να χαίρουν υποστήριξης και άκρας αποδοχής ώστε να αποσοβηθούν τυχόν αντιδράσεις…
(Ενδεικτικά αναφέρθηκε η δημιουργία θεατρικής ομάδας, που θα ανεβάζει κάποιο θεατρικό έργο για την Οδική Ασφάλεια, μουσικό συγκρότημα που θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις κ.ο.κ.)
Θα επιδιώξουμε την συνεργασία Πανεπιστημίων και Φορέων με διεισδυτικότητα στην κοινωνία, που θα αναβαθμίσουν και θα δώσουν κύρος το εγχείρημα.
Η σύσταση οργανωτικών επιτροπών αποτελεί καίριο βήμα στην οργάνωση του Συνεδρίου καθώς έτσι θα συντονιστεί ορθά και θα καλυφθούν όλοι οι παράμετροι. Η ισχυροποίηση της επιτροπής θα γίνει μέσα από τη δράση της. Ζητούμενο αυτής είναι η δυνατή αρχή και η οργανωτική της διάθεση.
Θα δημιουργηθεί προφίλ και ομάδα στο Facebook για άμεση ενημέρωση. Μέχρι να ετοιμαστεί το site της διαβούλευσης, θα λειτουργεί BlogSpot με δράσεις νέα και απόψεις.
Θα παραχθούν έντυπα προσφορών χορηγίας, που θα εναλλάσσονται κατά περίπτωση.
Επειδή η χορηγία αυτή την στιγμή παραμένει δύσκολη, προτείνεται, η χορηγία των συναδέλφων εκπαιδευτών, σωματείων, η εταιρειών με ανταποδοτικότητα το λογότυπο τους στην αφίσα του συνεδρίου.
Θα παραχθεί διαφημιστικό υλικό και αφίσες για την επικοινωνία του Συνεδρίου καθώς και ηλεκτρονική ενημέρωση όλων των μελών της Ομοσπονδίας εκπαιδευτών, καθώς το κάθε μέλος θα λάβει ξεχωριστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προσωπικό κωδικό.

Το προ-συνεδριακό πρόγραμμα είναι ήδη έτοιμο και τίθεται σε εφαρμογή καθώς στο τέλος κάθε μήνα υπάρχουν παραδοτέες δράσεις.
Για την άμεση ενημέρωση των δράσεων θα υπάρχει διαδικτυακό ημερολόγιο στο οποίο θα έχουν όλοι πρόσβαση για να ενημερώνονται και να ενημερώνουν τις δράσεις τους.
Πάμε να κάνουμε κάτι, που γίνετε πρώτη φορά στην Ελλάδα, και γι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο εμπλουτισμός και η απαρέγκλιτη τήρηση αυτού, θα οδηγήσει στην άρτια περάτωση του συνεδρίου και την μαζική διεισδυτικότητα των εκπαιδευτών οδήγησης, στην διαμόρφωση κλίματος αφύπνισης για την οδική ασφάλεια σε κάθε τόπο.

Contact Report 29.6.2010
Γραφείο Τύπου
O.E.

Δεν υπάρχουν σχόλια: