Σάββατο 26 Ιουνίου 2010

Οδική Ασφάλεια και Ε.Ε.

International Conference on Road Safety in AthensΟδική Ασφάλεια και Ε.Ε.

H οδική ασφάλεια αφορά όλους τους πολίτες, και όλοι πρέπει να βοηθήσουν να γίνουν οι δρόμοι ασφαλέστεροι. Αν και τα μέτρα που έχουν αναληφθεί μέχρι τώρα αποδείχτηκαν αποτελεσματικά, ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων παραμένει ανεπίτρεπτα υψηλός στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,3 εκατομμύρια τροχαία ατυχήματα ετησίως προκαλούν 43.000 θανάτους και 1,7 εκατομμύρια τραυματισμούς. Η συμπεριφορά των οδηγών θεωρείται η κυριότερη αιτία θνησιμότητας: υψηλές ταχύτητες, κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών, κούραση, οδήγηση χωρίς ζώνη ασφάλειας ή χωρίς κράνος προστασίας, κ.λπ.
Το θέμα αυτό εξετάζεται με μεγάλη προσοχή σε όλη την ΕΕ και, στο πλαίσιο αυτό, έχει προταθεί ένας φιλόδοξος στόχος: η μείωση του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 50%, από το 2001 ως το 2010. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται συστηματική προσέγγιση του θέματος.
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια ορίζει τους κύριους τομείς δραστηριοτήτων: ενθάρρυνση των χρηστών του οδικού δικτύου να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνη στάση (καλύτερη συμμόρφωση στους ισχύοντες κανόνες, αλλά παράλληλα και καλύτερη αστυνόμευση της εφαρμογής των κανόνων με σκοπό τον περιορισμό της επικίνδυνης συμπεριφοράς), βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων με τη στήριξη της τεχνολογικής προόδου, βελτίωση των οδικών υποδομών με τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας.
Άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται είναι η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων για τους σωματικούς τραυματισμούς που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα, με απώτερο στόχο την εξεύρεση των καλύτερων λύσεων για την αποφυγή τους. Για να επιτύχουν στην πράξη οι πρωτοβουλίες αυτές, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κράτη μέλη, περιφερειακές και τοπικές αρχές, βιομηχανία, εταιρείες μεταφορών και ιδιώτες). Στο πρόγραμμα δράσης προτείνεται να προσυπογράψουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφάλειας.

Θέματα που θέλουμε να αναδείξουμε στο συνέδριό μας, είναι σύγχρονα ζητήματα της αυτοκίνησης, που έχει θέσει και η ΕΕ σε προτεραιότητα όπως:
Τα Παιδιά και η οδική ασφάλεια
Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 1.100 παιδιά κάτω των 15 ετών σκοτώνονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους και 100.000 τραυματίζονται.
Οι Πεζοί
Αν και το περπάτημα είναι πολύ ευεργετικό για την υγεία και το περιβάλλον - και κατάλληλο για ηλικιωμένους και παιδιά - οι πεζοί κινδυνεύουν από ατυχήματα πολύ περισσότερο από τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.
Οι Νέοι οδηγοί οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο
Το ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων στους οδηγούς ηλικίας 15-24 ετών είναι διπλάσιο απ’ ό,τι στους πιο έμπειρους οδηγούς.
Και ο κίνδυνος δεν αφορά μόνον τους ίδιους: για κάθε νεαρό οδηγό που σκοτώνεται σε σύγκρουση, βρίσκουν τον θάνατο και άλλα 1,3 άτομα κατά μέσο όρο.
Οι ποδηλάτες και η συμπεριφορά με τους άλλους χρήστες.
Η Διάσπαση της προσοχής

Οι οδηγοί πρέπει να έχουν διαρκώς συγκεντρωμένη την προσοχή τους στον δρόμο. Όχι μόνον για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια των επιβατών τους και των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.
Η Άδεια οδήγησης
Περί τα 300 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ έχουν άδεια οδήγησης. Η ΕΕ επιδιώκει να καθιερώσει έναν ενιαίο τύπο αδείας και ενιαίες προϋποθέσεις απόκτησης άδειας.
Η Εκπαίδευση οδηγών
Για να πάρουν άδεια οδήγησης, ορισμένες κατηγορίες οδηγών πρέπει να κάνουν επιπλέον μαθήματα πέραν των βασικών. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες οδηγοί στην ΕΕ πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση. Πολλοί δε κατ’ επανάληψη παραβάτες καλούνται να εγγραφούν σε προγράμματα επανεκπαίδευσης προκειμένου να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους όταν οδηγούν.
Η Επιβολή του νόμου
Η επιβολή της τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι απαραίτητη όχι μόνον για να τιμωρούνται οι παραβάσεις, αλλά και για να αποτρέπεται η παραβατική συμπεριφορά και να ενθαρρύνεται η υπεύθυνη οδήγηση.
Η Υπερβολική ταχύτητα
Η υπερβολική ταχύτητα - ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας - αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο ατυχήματος. Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο 30% περίπου των τροχαίων ατυχημάτων.
Οι ηλικιωμένοι οδηγοί. (Είσαι σε θέση να οδηγήσεις; )
Η έκδοση άδειας οδήγησης στην Ευρώπη συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σωματικής και πνευματικής υγείας, οι οποίες όμως διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα αλλάξει το 2013, με τη νέα νομοθεσία για την ενιαία ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης.
Οι Επαγγελματίες οδηγοί
Η κόπωση και η υπερβολική ταχύτητα αποτελούν τις συνηθέστερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων από οδηγούς φορτηγών, πούλμαν και οχημάτων επιχειρήσεων. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτων από εργατικά ατυχήματα στις βιομηχανικές χώρες.
Και μια σειρά από καινούργιες πτυχές της κυκλοφορίας που θα αναδείξουν τα Προσυνέδρια που θα πραγματοποιήσουμε ανά Νομό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: