Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Ηλικιωμένοι Οδηγοί.

Ενώ η συμβατική άποψη λέει ότι οι ηλικιωμένοι οδηγοί αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για τους άλλους οδηγούς, η αλήθεια μπορεί να είναι ότι αντιπροσωπεύουν μια μεγαλύτερη απειλή για τον εαυτό τους...!
While the conventional wisdom is that older drivers represent a substantial threat to other drivers, the truth of the matter may be that they represent a bigger threat to themselves. A new study released by the AAA Foundation for Traffic Safety found drivers over the age of 65 are almost twice (1.78 times) as likely to die in car crashes as drivers age 55 to 64.
Sadly, as drivers age things rapidly go from bad to worse. The report also revealed that drivers over 75 were over two-and-a-half times (2.59) as likely to die in a car crash and drivers over 85 were almost four times (3.72) as likely to die when compared to drivers aged 55 to 64. As if you didn't know it before, bad things happen to drivers when they age. When drivers get older, the likelihood of death or injury in car crashes increases, as does the likelihood that an older driver will be involved in a left-turn crash, be affected by illness or suffer from lapses in perception that could contribute to a crash. About the only thing older drivers seem destined to avoid is a bad case of acne, which affects the other big crash-injury group, teens and young adults.
"As we age, our reaction time and other cognitive skills can diminish," said Peter Kissinger, President of the AAA Foundation for Traffic Safety. "For instance, our eyesight deteriorates to such an extent that by age 60 we require 10 times the amount of light necessary to see an object as when we were 16."
These statistics culled from the Texas Transportation Institute study for the AAA Foundation are all the more troubling since the population of seniors is increasing substantially. By 2030 one in five Americans will be 65 or older.
"Second only to teen drivers, older drivers are the second most likely group to sustain injuries or death in traffic crashes," said Kissinger. "It is vital that seniors periodically and honestly review their driving performance."Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Τι είναι το tailgating;

Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση! (Από τον Dr. Dan Keegan)

Tailgating is not just a safety problem. It’s also a social problem.

Αλλά tailgating δεν σημαίνει το ίδιο για όλους, και ίσως αυτό είναι πλέον το πρόβλημα.
We human drivers are very social critters, and along with that goes a territorial element of our makeup that makes us respond to space around us in ways that vary from individual to individual and from culture to culture.
That means that when you or I look in the rear view mirror and see that car behind looming large, our reactions can vary depending on individual psychology, circumstances, and what we perceive to be accepted norms and rules. In other words, when it comes to tailgating and whether other vehicles are too close or too aggressive, there are no absolute fixed rules, at least not as far as individual perceptions are concerned.
That could explain why those two police highway patrol cars zoomed out on to the New York State Thruway recently and headed for the fast lane, where they ‘tailgated’ one another, and cars in front, for a mile or two. Mind you, they might have had a motive - a police car in your mirror is a pretty good reason to move over, even if their lights are not flashingAll that aside, “following too close,” in addition to being a social problem, is regarded as a major traffic safety issue.
Consequently, over the years, safety experts and driver educators have worked out rules. The first of these was the car length rule.
This was a rule of thumb decreeing that for every 10 mph of speed the following distance should be one car length. At 20 mph, following distance would be two car lengths, and at 60 mph six car lengths.

Later this gave way to the more scientific 2-second rule. This means being two seconds behind the car ahead, and it was applicable to any speed. Two seconds in stop and go traffic might be a car length or two but at highway speeds it would be much more.
The 2-second rule is loosely based on perception and reaction time. If the driver ahead slams on the brakes it will take a certain amount of time to see it’s happening, and then some more time to react (foot from gas pedal to brake). If you don’t begin braking before you reach the point as which the driver in front began (assuming both sets of brakes are equally powerful) then, in theory at least, you hit the car ahead. Driver education textbooks used to estimate perception and reaction time as about half to three quarters of a second each. The rest might be described as ‘safety margin.’
As simple as it sounded, principles of the 2-second rule were not always clear to either student drivers or their instructors. As a case in point, some years back chevrons were painted on a very busy motorway near Toronto, Canada, as a way to demonstrate how far cars should be apart at the 100 km/hr speed limit of the highway. They received much criticism as a “distraction” to drivers.
Drivers, the critics said, should not be looking down at the pavement when moving in busy traffic, but rather eyes up and far ahead. The critics missed the point. the 2-second rule is not something to be counted out frequently as you drive but rather a way to gain a sense of what two seconds looks like at different speeds. Better is to have a passenger check the following time and tell the driver.
Some driving instructors say they will test a student by asking them how many seconds following distance they have, but they want the answer immediately. In other words, the student should not start counting but make a practiced guess, based on previous counting. “If the student starts counting I tell them to forget it,” says one long-time instructor. “I tell them to practice it on the bus or while a passenger with their parents.”

Tailgating motivations

You’re in the ‘passing’ lane and you’re passing, but the driver behind wants you to pass faster, so you’ve got a tailgater on your rear bumper.
Well OK, so now you’re in the middle lane with space on both sides and still you’ve got a tailgater. This one is probably just absent-minded, or just lazily following your rear fender.
Later, you’re in busy multi-lane traffic and everybody is tailgating, but maybe in this case they’re just defending their territory, not wanting anyone to get into the lane ahead of them.

One of the most foolish and extreme reasons for tailgating is the “slipstreaming” argument. Somehow the driver behind thinks it’s worth the extra risk of tailgating to save a little fuel.
Car drivers have been known to do this behind large trucks. The problem is, apart from the risk of collision, reduced visual field for the car driver normally means far less ability to anticipate. At the funny end of the tailgating spectrum is a case of parking lot cheating from Singapore In this case, the first car pays for the parking while the “buddy” car sneaks in so close behind that the gate system can’t catch it. Probably not too many crashes with this one, unless it’s the parking gate coming down on the roof of the second car.

However, these examples just offer a sense of the scope of the problem. The reality of driving is that the full range of human emotions and rationalizations is involved. you could have an enraged maniac on your tail, a psychopath, a calculating bully, an overly intimate fellow traveller, or evan a doctor on the way to an emergency.

It may even be simply someone who doesn’t understand the dynamics of following closely.

The physics of tailgating

Car lengths and 2-second rules are useful tools but basically they are minimum safety margin rules.

In later manifestations the 2-second rule became the 3-second, then the 4-second, even the 5 second rule. But what really counts in following distance is what kind of a driver you want to be. In terms of driving dynamics anything less than 3 - 4- seconds means that the vehicle ahead occupies so much of your visual time that your driving tactics and strategy will be dramatically effected.

The physics of tailgating is closely related to the physiology and psychology of vision and perception. It takes time to see what you need to see, and if you need to see more, then you need more time, and that means more space.

There’s been much research over the years into how drivers see. We know now that drivers are not looking where they are going all the time. In fact that’s just not possible. Instead, our eyes dart about to wherever we think is most important in our visual field, pulling in bits of information, evaluating them, darting about again.

We know also that there’s a huge psychological element to this, based on each driver’s experience and abilities. We know, as well, not every driver’s eyes are the same physically. Individuals have to deal with everything from shortsightedness to color blindness, and even visual styles that determine what we are likely to see and what we are not.

In short, it’s a complicated world!

In the real world of following distance, the farther back you are determines how much your eyes can move around, how much information you can pull in, what level of driving tactics you can achieve.

Situational awareness

‘Situational awareness’ has become a hot term in driving circles in recent years. You could say that in driving there are three levels of situational awareness.

At the most immediate level, the driver is aware of little more than those objects or events that directly affect them - the car they’re following, for example.

At the next level, the driver has awareness of what’s affecting those objects or events that are most immediate - for example, what problems are affecting the driver ahead.

At the top level, a level of very expanded awareness akin to aspects of zen, the driver is sensitive to what’s affecting the first two levels.

The third level of driver, or zen driver, if we want to call it that, is a super sensitive, super skilled, very relaxed and controlled state in which the driver is using high levels of techniques, tactics, strategies. It’s probably not a state that can be achieved by very many drivers for anything more than short periods.

In fact, it’s likely that the vast majority of drivers oscillate between levels one and two and never, despite years of experience, reach level three. One important reason for that is that level three requires intellectual ability, combined with education and training at a level which is rarely available.

Combating tailgating

Laws against tailgating are easy to pass but not easy to enforce.

It’s not just the distance between vehicles that’s the issue. There’s also the length of time, and the circumstances. A driver slides into the lane ahead of you. Now you’re tailgating. Should you try to get away, slow down, disrupt the flow of traffic? If a patrol cop spots you should you get a ticket if you linger too long?

Obviously it’s the more aggressive tailgaters that are the real issue. Establishing a case against a tailgater would require observation over time and establishing that the tailgater has shown a pattern of tailgating behavior.

Undoubtedly the latest technologies will make this not only feasible but easy. Traffic tracking technologies already enable the tracking of speed and traffic flow, so why not following distance?

There could be all kinds of objections to using technologies in this way. However,privacy concerns notwithstanding, undoubtedly technology will play a serious role in the future of tailgating as a driving style.

The zen driver

Imagine you’re the quintessential ‘zen driver.’ You know what’s in front of the car ahead of you, and ahead of the one in front of that. You’ve taken note of the number of cars and amount of space in each lane. You’re aware of that car coming up behind, and you know the driver will probably want to get in front of you (past behavior predicts future behavior).
You’re also aware of a myriad of other details, such as the bus that may stop, the truck that may turn into the warehouse (it’s got the name on the side), and the timing of lights, road construction, etc. You’re checking two or three traffic lights ahead and noted when they turned green or red.

Can you keep that up? Probably not, at least not continuously. But with training, this level of driving can be achieved to an increasing degree. With training and practice,your human brain can handle much more than you think.

Will it be very intense, destroying your enjoyment of that pleasant commute to work with the radio as company? No reason why it should be. In fact the high level of driving skill described above should be far more relaxing, not to mention safer.

The technological zen driver

As you scan through the various articles on Drivers.com, particularly the sections on technology and the intelligent highway system, you will find the bits and pieces of the technological world that will bring to us, at some time in the future, the driverless car.

In that, perhaps not too distant future, here’s how things might work.

Your car will know the speed and direction of nearby vehicles because vehicles will exchange information. It will know the location of stop signs and traffic lights because it will also be exchanging information with those. It will know when the traffic lights changed color, how long the red will last, if there’s a red-light-runner coming through. It will also know about traffic patterns, congestion, road construction, surface conditions.

This technological Zen Driverless vehicle will, in theory at any rate, always operate in level three. Information will stream at it from sensors in road surfaces, mobile phones, traffic managers, satellites, other vehicles, and from roadway features such as signs, signals and markings that are also equipped to communicate.

It will know how to get to its destination - by the fastest route, the most eco-friendly route, the most scenic route. It may even be able to decide whether the trip is a good idea or not.

However, a driverless car world does not necessarily mean a driverless world. We humans like our driving too much for that.

Dr. Dan Keegan

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Οδική ασφάλεια και η φθορά των Οδικών Πινακίδων.

ΤΕΕ - Επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια η φθορά των Οδικών Πινακίδων!

Φαινόμενο νοσηρό και επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια έχει λάβει στη χώρα μας η εκτεταμένη καταστροφή των πινακίδων οδικής κυκλοφορίας, δίχως αυτό να έχει προκαλέσει κάποια εμφανή αντίδραση των αρμόδιων φορέων. Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ, διαπιστώνοντας ότι οι βανδαλισμοί αυτού του είδους (grafiti, αυτοκόλλητα, στρεβλώσεις κ.α.) συνεχίζονται και προστίθενται αρνητικά στην ήδη προβληματική Οδική μας Ασφάλεια, καλεί το Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. να αναλάβει συντονισμένη πρωτοβουλία ενεργοποίησης όλων των αρμόδιων φορέων
- Τροχαία, Δήμους, Περιφέρειες
- τον καθένα στον τομέα της ευθύνης τους για την άρση του σοβαρού προβλήματος.
Ειδικότερα να:
· συνδιαμορφώσει με όλους τους φορείς ένα οργανωμένο σχέδιο με σαφείς προτεραιότητες και χρονικές δεσμεύσεις για την αποκατάσταση των φθαρμένων πινακίδων.
· εξαντλήσει κάθε δυνατότητα εξασφάλισης των απαραίτητων πιστώσεων στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία.
· πραγματοποιήσει ενημερωτική εκστρατεία (καμπάνια) για τις επικίνδυνες συνέπειες που μπορεί να έχει η καταστροφή των πινακίδων σήμανσης, υπενθυμίζοντας, παράλληλα, ότι το νοσηρό αυτό φαινόμενο αποτελεί παράβαση του ΚΟΚ η οποία επισύρει ποινικές κυρώσεις. Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ προτείνει στους υποψήφιους των προσεχών εκλογών για την Αυτοδιοίκηση, να αυτοδεσμευτούν στην κατεύθυνση της επίλυσης του σοβαρού προβλήματος και από τους πολίτες-ψηφοφόρους να το απαιτήσουν. Θεωρεί, μάλιστα, ότι η προσπάθεια θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με την πρόσφατη πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για τις διαφημιστικές πινακίδες, η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, αίροντας ένα χρόνιο ενδημικό φαινόμενο, εξίσου επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια στη χώρα μας.

Νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια.(;)

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια.(;)

Η θέσπιση ελεγκτικού μηχανισμού για τη σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ, η καθιέρωση Κάρτας Ελέγχου Θορύβου για τα δίκυκλα, η σύνδεση της ανανέωσης του ασφαλιστηρίου με την επίδειξη της κάρτας του ΚΤΕΟ, αλλά και το σαφάρι της τροχαίας για τον εντοπισμό των οχημάτων που δεν έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο, είναι ορισμένα από τα μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός Δημήτρης Ρέππας, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, περίπου το 40% των οχημάτων, δηλαδή 2,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων το δημόσιο να ζημιώνεται περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ, αν υπολογίσει κανείς το παράβολο των 40 ευρώ για τον έλεγχο και των 9 ευρώ για την κάρτα καυσαερίου. Το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπει ότι :
- Για την ανανέωση ή έκδοση του ασφαλιστηρίου ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει την κάρτα Ελέγχου ΚΤΕΟ.
- Επίσης, για να περάσει ένα όχημα από ΚΤΕΟ, ο ιδιοκτήτης πρέπει να επιδείξει το ασφαλιστήριο.
- Για τα περίπου 1,4 εκατομμύρια δίκυκλα και τρίκυκλα θεσπίζεται Κάρτα Ελέγχου Θορύβου ΚΕΘ.
- Το πρόστιμο για όσους δεν έχουν ΚΕΘ ορίζεται στα 150 ευρώ.
- Μειώνεται από 400 σε 50 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, στην περίπτωση που ο οδηγός εντός δεκαημέρου προσκομίσει δελτίο τεχνικού ελέγχου.
- θεσπίζεται ελεγκτικός μηχανισμός που θα διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των ΚΤΕΟ με στόχο την τεχνική αρτιότητα των οχημάτων που κυκλοφορούν και τον καθορισμό κυρώσεων. Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης την απελευθέρωση της αγοράς των αερίων καυσίμων και απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων και συνεργείων υγραερίου και φυσικού αερίου και την μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μεταξύ των πρατηρίων υγρών καυσίμων από τα 200 στα 50 μέτρα, απόσταση που ενδέχεται όμως να αυξηθεί στα 70 μέτρα. Διατηρείται, ωστόσο η απόσταση των 50 μέτρων λειτουργίας τους από χώρους μαζικής προσέλευσης και συνάθροισης.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2010 ΚΑΙ 2009 (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)


N.O.E.

Συλλογική προσπάθεια ζητά η Ε.Ε. για την οδική ασφάλεια.

Συλλογική προσπάθεια ζητά η Ε.Ε. για την οδική ασφάλεια!


Ο πρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, Γέρζι Μπούζεκ ζήτησε σήμερα από τους Ευρωπαίους να κάνουν «μια συλλογική προσπάθεια» για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια με αφορμή δύο πολύ σοβαρά τροχαία δυστυχήματα που έγιναν στην Ουκρανία και την Πολωνία.
«Η οδική ασφάλεια δεν είναι λεπτομέρεια και χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια από την πλευρά όλου του κόσμου: πολίτες, κυβερνήσεις και ευρωπαϊκοί θεσμοί», τόνισε ο κ. Μπούζεκ σε σχετική του ανακοίνωση.
Μεταξύ του 2002 και του 2009 ο αριθμός των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα από 64 χιλιάδες μειώθηκε σε 34 χιλιάδες τόνισε ο κ. Μπούζεκ κρίνοντας ότι αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο αλλά, πρόσθεσε, «πολλοί ακόμα Ευρωπαίοι σκοτώνονται στους δρόμους μας».

«Ο στόχος της ΕΕ να μειωθεί στο μισό ο αριθμός των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους δεν επετεύχθη», εξέφρασε τη λύπη του ο κ. Μπούζεκ που ανακοίνωσε ότι αύριο Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνέλθει με θέμα τα οδικά δυστυχήματα.

Στην Ουκρανία, 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση ενός τρένου με λεωφορείο στο κέντρο της χώρας σε ένα από τα χειρότερα τροχαία που σημειώθηκαν το τελευταίο χρόνο στην Ουκρανία. Ενώ στην Πολωνία, 19 πολίτες σκοτώθηκαν και ένας χαροπαλεύει όταν λεωφορείο που μετέφερε εποχιακούς εργάτες έπεσε σε χαράδρα νοτίως της πρωτεύουσας, Βαρσοβίας.

N.O.E.

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Aύξηση των τροχαίων ατυχημάτων - Μείωση αριθμού νεκρών από τροχαία

Aύξηση των τροχαίων ατυχημάτων - Μείωση αριθμού νεκρών από τροχαία

Μικρή αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά αισθητή μείωση του αριθμού των νεκρών, καταγράφουν τα στοιχεία της Τροχαίας για το 9μηνο Ιανουρίου-Σεπτεμβρίου 2010, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στη διάρκεια του 3ου Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, που είχε θέμα "Η Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Ιστό" και συνέπεσε σήμερα με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας, ο αριθμός των νεκρών στο συγκεκριμένο διάστημα έφτασε τους 959, έναντι 1.119 το 2009, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση της τάξης του 14,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 3,2%, ενώ αύξηση κατά 1,8% παρουσιάζουν οι βαριά τραυματισθέντες και κατά 4,1% οι ελαφρά τραυματισθέντες.
Η μεγαλύτερη αριθμητική μείωση των νεκρών σημειώθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (-37) και ακολουθούν η Αττική (-26), η Στερεά Ελλάδα (-23), η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (-20) και η Πελοπόννησος (-16). Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα σημειώθηκαν στο Λοιπό Οδικό Δίκτυο (41,8%)· ακολουθούν οι κατοικημένες περιοχές (28,2%) και το Λοιπό Εθνικό Δίκτυο (21,9%). Τα λιγότερα θανατηφόρα σημειώθηκαν στην Αττική Οδό (0,6%) και ακολουθούν η Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων (1,1%) και η Εγνατία Οδός (1,4%), ενώ στο σύνολο των ατυχημάτων σημειώθηκε τεράστια αύξηση (72%) σε κατοικημένες περιοχές.
Ως πιο επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά για την πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος καταγράφεται η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή (επιθετική οδήγηση), ενώ υψηλό είναι το ποσοστό εμπλοκής των δικύκλων (36%) σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Από το σύνολο των ατυχημάτων την πρωτεύουσα θέση κατέχει η απόσπαση της προσοχής του οδηγού (1.502) (ενοχοποιείται η χρήση του κινητού και η ύπαρξη άλλων στοιχείων-παραστάσεων κατά μήκος των δρόμων) και ακολουθούν η οδήγηση σε κατάσταση μέθης (1.148) και η παραβίαση της προτεραιότητας (1.319). Στο σύνολο των ατυχημάτων, τα περισσότερα συνέβησαν σε μη κατοικημένη περιοχή (5.704), την ημέρα (5.721), το Σάββατο (2.353) και μεταξύ των ωρών 24.00' - 04.00' (1.968). Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, που συμπίπτει και με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή που αναφέρεται στις πολιτικές της Κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας, ανέπτυξε τέσσερις στοχευμένους τομείς πολιτικής που είναι:
- Διαχείριση αστικής κυκλοφορίας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και της σοβαρότητάς τους
- Ασφάλεια οδικού περιβάλλοντος
- Εκστρατείες ενημέρωσης κοινού και
- Δημιουργία Master Plan Αστικής Οδικής Ασφάλειας. Κατά τη συνεδρίαση, ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Σπύρος Βούγιας έκανε σχετική εισήγηση με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναλαμβάνει το υπουργείο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
-  Διαχείριση αστικής κυκλοφορίας.
- Φωτεινοί σηματοδότες, τροχονόμοι, εκπαίδευση τροχονόμων.
- Κάμερες κυκλοφορίας και αστυνόμευσης, χρήση φορητών ραντάρ.
- Εντατικοποίηση των ελέγχων για ζώνες ασφαλείας, ορίων ταχύτητας, χρήση κινητού και αλκοτέστ.
- Συντήρηση οδών και παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις.
- Εκστρατείες ενημέρωσης κοινού. Και
- Δημιουργία Master Plan Αστικής Οδικής Ασφάλειας
Για την Εκπαίδευση των χρηστών των οδοστρωμάτων, ούτε λόγος...!

Ν.Ο.Ε.


Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Άλλη μια φορά...!

SMS
Προς τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΕΟ
Στο πλαίσιο της πορείας για το συνέδριο, υπάρχουν 3 προγραμματισμένες εκδηλώσεις που τρέχουν. Θα μας απαντήσει κανείς αν η επίσημη ΠΟΕΟ  θα συμμετάσχει;
Να ακυρώσουμε την συμμετοχή σας;
Πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε μιά απάντηση.

Η χώρα των Κενταύρων

SMS

ΠΡΟΣ Όλα τα μέλη του Δ.Σ.
Καλημέρα και καλή βδομάδα! Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν! Θα μας ενημερώσει κανείς τι αποφασίστηκε στην χώρα των Κενταύρων από την Γενική Συνέλευση;

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Δελτία Τύπου

SMS
ΠΡΟΣ Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας και admin:
Απεστάλθηκαν εκ νέου τα Δελτία Τύπου, τα Contact Report, και οι δράσεις της Οργανωτικής Επιτροπής για το Συνέδριο.