Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010

Δελτία Τύπου

SMS
ΠΡΟΣ Γεν. Γραμματέα της Ομοσπονδίας και admin:
Απεστάλθηκαν εκ νέου τα Δελτία Τύπου, τα Contact Report, και οι δράσεις της Οργανωτικής Επιτροπής για το Συνέδριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: