Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010

Από την Κρήτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Εκπαίδευση! Μονόδρομος για την ασφάλεια στους δρόμους.
Παραμένει δυστυχώς, και σήμερα, κοινή άποψη ότι, η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα, είναι άγνωστη ένοια, άν και αφορά όλους τους πολίτες που πρέπει να βοηθήσουν να γίνουν οι δρόμοι ασφαλέστεροι.
Αν και τα μέτρα που έχουν αναληφθεί μέχρι τώρα για πολλούς, όχι για μας, αποδείχτηκαν αποτελεσματικά, ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων παραμένει ανεπίτρεπτα υψηλός στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,3 εκατομμύρια τροχαία ατυχήματα ετησίως προκαλούν 43.000 θανάτους και 1,7 εκατομμύρια τραυματισμούς.
Η Ελλάδα μας δυστυχώς φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της ανασφάλειας στους δρόμους.
Για τους Εκπαιδευτές Οδήγησης, ο παράγων άνθρωπος, για να ανταποκρίνεται, σωστά, στον ρόλο του, ως οδηγός, πρέπει να διαθέτει γενική παιδεία, ώστε να εκτιμά την ανθρώπινη ζωή (την δική του ή των συνανθρώπων του), να γνωρίζει τις οδηγικές δυνατότητές του και να προσαρμόζεται, στις συνθήκες του περιβάλλοντος.
Σε αυτό το μήκος κύματος, κινείται η φιλοσοφία και η πρακτική των εκπαιδευτών οδήγησης, και προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε με όλη την κοινωνία, μέσα και από το Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνουμε.
Η γενική παιδεία είναι ένα ζήτημα, που αφορά όλους τους πολίτες και ολοκληρώνεται, κυρίως, με δύο τρόπους. Ο πρώτος εξαρτάται, από το εκπαιδευτικό σύστημα και τους εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας και ο δεύτερος είναι συνάρτηση της ατομικής προσπάθειας.
Οι οδηγητικές δυνατότητες εξαρτώνται, από το σύστημα απόκτησης άδειας οδήγησης, που είναι σχεδόν μια τυπική, χωρίς εμβάθυνση διαδικασία και χρειάζεται αναθεώρηση, εκ βάθρων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ολοκληρωμένες προτάσεις που έχουμε καταθέσει σε όλες τις ηγεσίες του ΥΜΕ.
Η πορεία προς το συνέδριο θα είναι μια αέναος διαδρομή για την Οδική Ασφάλεια, με εκδηλώσεις και προσυνέδρια ανά νομό. Θα συνυπάρχουμε σε αυτήν την διαδρομή, όλοι, ή, τουλάχιστον αυτοί που έχουν χαράξει το μέλλον τους μέσα από αυτήν την εργασία- επάγγελμα. Με δράσεις πρωτοβουλίες και προτάσεις ανά νομό και περιφέρεια
Σε αυτήν την διαδρομή, υποσχόμαστε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και τις αγκυλώσεις μας.

Παγκρήτια συνάντηση σωματείων εκπαιδευτών οδήγησης
9 Ιουλίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: