Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013

552-88 | Μία ουσιαστική παρέμβαση από την Κρήτη!
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρχιμήδους 1 & Ικάρου                                            18/01/2013
Ν. Αλικαρνασσός
Πληρ. Λευτέρης Μιχελάκης
Τηλ.6977904780
Μιχάλης Στρατηγάκης
Τηλ.6945493003
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για άλλη μια φορά η εκπαίδευση – εξέταση των υποψηφίων οδηγών μένει στο περιθώριο και τοποθετείται στις διεκπεραιωτικές διαδικασίες της έκδοσης διπλώματος.
Η νέα Υ.Α 552/88 η οποία αντικατέστησε την Υ.Α 58930 και έχει ισχύ από τις 19/1/2013 ουδόλως αναβαθμίζει την εκπαίδευση - εξέταση των υποψηφίων οδηγών καθώς παραμένουν τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης το ίδιο δηλαδή εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα που χρόνια τώρα ταλαιπωρεί εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές χωρίς να προσφέρει στην οδική ασφάλεια.
Ως κλάδος εκπαιδευτών οδήγησης έχουμε επισημάνει κατά καιρούς ότι το υπάρχον σύστημα εκπαίδευσης - εξέτασης ότι είχε να προσφέρει το προσέφερε και είναι καιρός να αλλάξει ριζικά ούτως ώστε  να προσφέρει πραγματικές γνώσεις και ικανότητες που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην άνοδο της οδικής ασφάλειας.
Το γεγονός ότι δοκιμασίες  του τύπου στάθμευση δεξιά ή αριστερά, oπισθοπορεία με στροφή κ.τ.λ. καθορίζουν εν πολλοίς την οδηγητική ικανότητα και το αποτέλεσμα της εξέτασης ενός υποψηφίου οδηγού, αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν μπορούμε να περιμένουμε που πραγματικά θα συμβάλει στην άνοδο της οδικής ασφάλειας. Χαρακτηριστικό των προαναφερόμενων και της ασχετοσύνης των συντακτών της νέας Υ.Α 552/88 είναι η παράγραφος 1 του άρθρου 3 (πρακτική εκπαίδευση) που επιβάλει ότι: η έναρξη πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης πραγματοποιείται μετά από επιτυχή θεωρητική εξέταση. Στερεί δηλαδή την παράλληλη εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική).
Το γεγονός αυτό καθ΄αυτό δεν μας ξενίζει, γιατί γνωρίζουμε ότι οι συντάκτες της εν λόγω απόφασης δεν είναι εκπαιδευτές και ουδέποτε είχαν ή θα έχουν σχέση με την εκπαίδευση.
Έτσι αφού δεν γνωρίζουν από εκπαίδευση, αφού δεν είδαν ούτε θα δουν ποτέ πως συμπεριφέρεται ένας αρχάριος υποψήφιος οδηγός, πως αφομοιώνει την γνώση και τις πληροφορίες για την οδική συμπεριφορά - οδική ασφάλεια και τον ιδιαίτερο ρόλο του εκπαιδευτή σε ένα πολυπαραγοντικό  σύστημα εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε κάτι ουσιαστικά νέο και δημιουργικό κοντά έστω στις ανάγκες της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών.
Πάμπολλα είναι τα σημεία που χαρακτηρίζουν την προχειρότητα και την αγνωσία γύρω από τα θέματα της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών , κατ΄ επέκταση της παρέμβασης που οφείλει η πολιτεία μέσω των θεσμών της στην οδική ασφάλεια, παρεμβαίνοντας πρωτίστως στην οδηγητική συμπεριφορά του οδηγού μέσω της εκπαίδευσης. 
Στην παρ.3 του άρθρου 7 αναφέρονται μεταξύ άλλων:
Η σχολή οδηγών κατά τον προγραμματισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, θα πρέπει να προσκομίζει στην οικία υπηρεσία Μ.Ε. μαζί με το Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου και διαφόρων άλλων δικαιολογητικών και υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος οδηγός είναι ικανός για την οδήγηση και έχει τις αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα της αιτούμενης κατηγορίας.
Απορία: αφού υπεύθυνα δηλώνω ως εκπαιδευτής, με ότι αυτό συνεπάγεται, ότι ο υποψήφιος είναι ικανός για οδήγηση και έχει τις αναγκαίες γνώσεις, τι τις θέλουμε τις εξετάσεις; Και εάν απορριφθεί για (χ) λόγους δεν πρέπει να μου αφαιρεθεί η άδεια του  εκπαιδευτή για πάντα για ψευδή δήλωση;
Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι οι εξεταστές ουδεμία σχέση είχαν, έχουν και θα έχουν με την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.
Από την εν λόγω Υ.Α. 552/88 δεν λείπουν και τα ρατσιστικά στοιχεία για να συμβαδίζουμε ίσως με το κλίμα της εποχής.
Στην παρ.11 του άρθρου 7 αναφέρονται τα εξής:
Οι ξενόγλωσσοι υποψήφιοι οδηγοί, ανεξαρτήτως σε ποια γλώσσα εξετάστηκαν θεωρητικά, θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις των εξεταστών στην ελληνική γλώσσα, κατά την διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (όπως, κατανόηση παραγγελμάτων). Ο εξεταστής μπορεί να διακόψει την εξέταση και σημειώνει στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό εξέτασης «Απόρριψη λόγω αδυναμίας εξέτασης του υποψηφίου στην ελληνική γλώσσα».
Χρειάζονται σχόλια;….
Η γραφειοκρατία εμφανέστατη παντού περισσεύει και καθορίζει τελικά την λειτουργία των σχολών οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. όχι προς το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης - γνώσης αλλά στο πως θα είναι τυπικά εντάξει ώστε σε ενδεχόμενο έλεγχο να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Η σχολαστικότητα, η ακρίβεια της τήρησης των βιβλίων και οι δήθεν ασφαλιστικές δικλίδες που θέτει η νέα Υ.Α. με την προσκόμιση αναλυτικών ημερολογίων όπως Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόμενες από την παρούσα απόφαση ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης και υποβληθούν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου και της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες ώρες θεωρητικών μαθημάτων.
Συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου θα αναγράφεται το σύνολο των πραγματοποιημένων μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης, ενώ η υπεύθυνη δήλωση της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. θα συνοδεύεται από αναλυτική ωριαία κατάσταση της θεωρητικής εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται το σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και ανά ώρα εκπαίδευσης τα εξής:
α) Ημερομηνία και ώρα εκπαίδευσης,
β) Περιεχόμενο εκπαίδευσης,
γ) Εκπαιδευτής,
δ) Αριθμός σελίδας και γραμμής από μητρώο υποψηφίου,
Είναι απορίας άξιον πως οι συντάκτες της Υ.Α.552/88 δεν γνωρίζουν ότι με μια απλή εφαρμογή στον Η/Υ έχεις πλήρη έλεγχο της συμπλήρωσης των βιβλίων (μητρώο μαθητών κτ.λ) έτσι ώστε να μην συμπίπτει η μια ώρα με την άλλη και να φαίνονται τελικά  όλα σύννομα.
Η νέα Υ.Α.552/88 φέρνει και νέους εξεταστές από κλάδους που μέχρι σήμερα δεν συμμετείχαν σε αυτό το έργο, αγνοούμε προσωπικά την αναγκαιότητα νέων εξεταστών ωστόσο είμαστε σίγουροι ότι ούτε αυτοί θα προσφέρουν κάτι περισσότερο από τους υπάρχοντες.
Το μόνο καινούργιο είναι ότι θα έχουν μερίδιο και αυτοί στο πενιχρό εκείνο επίδομα εξετάσεων.
Με αφορμή αυτό το γεγονός επισημαίνουμε ότι πρέπει να λάβει τέλος αυτό το παιχνίδι με τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών.
Η εκπαίδευση και η εξέταση είναι το ένα συνέχεια του άλλου και ως εκ τούτου είναι αδιανόητο οι εξεταστές να μην προέρχονται από τον κλάδο των εκπαιδευτών. Είναι αδιανόητο οι εξετάσεις να μην αποτελούν κύριο έργο, ενός κλάδου αλλά δευτερεύον και προαιρετικό για τους υπάλληλους εξεταστές!!.
Και μόνο αυτή η αλήθεια καταδεικνύει το ενδιαφέρον της πολιτείας για την εκπαίδευση - εξέταση των υποψηφίων οδηγών.
Στην χώρα μας που το κορυφαίο εθνικό ζήτημα είναι η οδική ασφάλεια και που παραδεχόμαστε τον σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα, εμείς αφήνουμε την εξέταση των υποψηφίων οδηγών στα χέρια κάποιων υπαλλήλων με απεριόριστη διάθεση ίσως για το καλύτερο, αλλά χωρίς γνώσεις και εξειδίκευση, περιορίζοντάς την στην καλή γνώση του μνημονίου εξέτασης, του ΚΟΚ, την οδηγητική τους ικανότητα και σε ένα σεμινάριο που θα παρακολουθήσουν.
Επειδή πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών συμβάλει τα μέγιστα στην οδική ασφάλεια, ζητάμε να σταματήσουν άμεσα αυτά τα παιχνίδια με τις εξετάσεις και να αποτελούν οι εξετάσεις μέρος της εκπαίδευσης ως φυσική συνέχεια της.
Η εκπαίδευση - εξέταση των οδηγών ανήκει στην ιδιωτική εκπαίδευση και πρέπει να συμβαδίζει με τις αρχές και τους κανόνες της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Η αποφοίτηση από μια σχολή οδήγησης με ευθύνη της σχολής θα συνεπάγεται και την χορήγηση άδειας οδήγησης από την ίδια την σχολή. Οι υπάρχουσες σχολές οδήγησης, το πρόγραμμα εκπαίδευσης (όπου υπάρχει) και οι εκπαιδευτές χρειάζονται αναβάθμιση μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης - πιστοποίησης, που θα ξεκαθαρίσει και θα καταδείξει ποιες σχολές και ποιοι εκπαιδευτές μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση ανάλογη των απαιτήσεων τις οδικής ασφάλειας.
Αυτονόητο είναι ότι η αναβάθμιση αυτή της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών αλλά και η μετεκπαίδευση των οδηγών, ή νέα πρόταση εκπαίδευσης, δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με την υπάρχουσα και δεν μπορεί να είναι υπό την ευθύνη του Υ.Μ.Ε. αλλά του καθ’ ύλη και καθ’ έργο Υπουργείου Παιδείας.
Τέλος επί όλων των προαναφερομένων και την προοπτική της οδικής ασφάλειας μέσω της γνώσης, η στόχευση για ελαχιστοποίηση των τροχαίων συγκρούσεων με ευθύνη του ανθρώπου, είναι μέγιστο έλλειμμα να μην παρεμβαίνει άμεσα και να καθοδηγεί η Βουλή των Ελλήνων, αλλά με υπουργικές αποφάσεις που συντάσσουν κάποιοι «αυτόχρηστοι σοφοί» να καθορίζονται τόσο σοβαρά θέματα.
Ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα και τις κυρίες και κυρίους βουλευτές να φέρουν άμεσα το θέμα στη βουλή και να παρέμβουν  στον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την ανάκληση της Υ.Α.552/88.
Η οδική ασφάλεια στην Χώρα μας χρειάζεται δυναμικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι ανούσια σοφίσματα της στιγμής.
Το σωματείο Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Νομού Ηρακλείου αλλά και η πλειοψηφία του κλάδου είναι στη διάθεση της πολιτείας με ιδέες και προτάσεις   για το ξεκίνημα μιας νέας αρχής για την εκπαίδευση - εξέταση των υποψηφίων οδηγών, για την οδική ασφάλεια.
Το επαγγελματικό περίγραμμα του κλάδου είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσει μια νέα πορεία.     

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Στρατηγάκης 

.................................................................

3 σχόλια:

Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας είπε...

Νέα μέτρα; mea culpa; η άντε να τελειώνουμε; Η 552-88 γράφτηκε κυριολεκτικά "στο πόδι"! και έχει πάρει ΦΕΚ! Οι θεσμικοί και συνδικαλιστικοί παράγοντες, οπως γράψαμε πριν δεν πήραν χαμπάρι(;) και άντε πάλι να κολυμπάμε στον βάλτο για καμιά δεκαετία...! Μήπως ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε έστω και τώρα να αντιδράσουμε;

Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας είπε...

Ένας δρόμος άνοιξε, μια προσπάθεια ξεκίνησε...!

Ανώνυμος είπε...

καλά όλα αυτά αλλά;
ποιος μπορεί να κάνει αξιολόγηση και με ποια κριτήρια;
μήπως αυτό θα μονοπωλήσει την έκδοση αδειών προς όφελος αυτών που θα έχουν τις κατάλληλες διασυνδέσεις;
και πως θα πετύχουμε διαφάνεια;
εδώ με την παρέμβαση του ΥΜΕ και πολλές φορές δεν υπάρχει;