Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξεταστών(;)

Μία από τα ίδια...!


    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,              Παπάγου    11/01/2013
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ                               
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                    Αριθ. Πρωτ.: Α3/οικ.1684/231      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                           
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                                    ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ                                                                                  
                                                                                                               
Θέμα: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εξεταστών

Σχετ.:     α) π.δ.51/2012 (Α΄101)
               β) υ.α.552/88 /2013 (4Β΄/7-1-2013)
               γ) εγκύκλιος 54077/8008/20-12-2012

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη νέα απόφαση που αφορά στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών για ενημέρωσή σας, στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφωσης που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.2.1.α του Παραρτήματος IV του π.δ.51/2012 (Α΄101).
Πέραν της ενδελεχούς μελέτης, διάρκειας τεσσάρων ημερών τουλάχιστον, από τον κάθε εξεταστή της προαναφερόμενης απόφασης, στο χρονικό διάστημα από 10 έως 18 Ιανουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και στο ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τομέας Μεταφορών και Επικοινωνιών), τετράωρο επιμορφωτικό σεμινάριο.   
Η ενδελεχής μελέτη διάρκειας τεσσάρων ημερών  (ενημέρωση) και η παρακολούθηση του προαναφερόμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι εξεταστές να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντα τους μετά τις 19 Ιανουαρίου 2013.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω σημεία:
·         Θεσμοθέτηση νέων κατηγοριών αδειών οδήγησης (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β με κωδικό 96, C1 και D1)
·         Τεχνικά χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών οχημάτων (Δελτίο Καταλληλότητας)
·         Υποχρεώσεις Β εξεταστή
·         Υποχρεώσεις Α εξεταστή
·         Συμπλήρωση ΔΕΕ
·         Συμπλήρωση Πρακτικού Εξέτασης
·         Ανάλυση όλων των σημείων της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία με ιδιαίτερη προσοχή στις δύο νέες δοκιμασίες των κατηγοριών Α1, Α2 και Α, καθώς και στους λόγους απόρριψης για κάθε περίπτωση.

                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


ΧΡΥΣΑ ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Πίνακας Αποδεκτών προς Ενέργεια
      1. Όλες τις Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα του Υπουργείου (ενημέρωση εξεταστών)
      2. Όλους του Γεν. Δ/ντες Μ.Ε. των Περιφερειών της χώρας (ενημέρωση των Δ/νσεων
          Μ.Ε. των  Περ. Ενοτήτων.


Πίνακας Αποδεκτών προς κοινοποίηση:

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γεν. Δ/ντή Οδικής Ασφάλειας
4. Γεν. Δ/ντρια Διοικ. Υπηρεσιών
5. Γεν. Δ/ντή Μεταφορών
6. Σώμα Επιθεωρητών- Ελεγκτών
7. ΠΟΕΟ (Καποδιστρίου 24, 106 82 , Αθήνα)
8. Ο.Ε.Υ.Ο.Α.Μ.Ε. (Θεσ/κης 9, 211 00 Ναύπλιο)
9. Σ.Ε.Ε.Ο.Α.Δ.Α. (Κων/λεως 176, 121 33  Περιστέρι)
     10. Ένωση Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων – Μοτοσικλετών Ελλάδας(Μακεδονίας 5 Καλλιθέα)

     Εσωτερική Διανομή
      ΔΟΚ
      Τμήμα Β΄ (2)

...............................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: