Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transportation Systems)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, σε συνεργασία με την Οδική Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο ITS 2011.

Tα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transportation Systems) αποτελούν τεχνολογία αιχμής στις μεταφορές, την συγκοινωνιακή υποδομή και τα δίκτυα και συμβάλλουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό για άνετες, γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις.
Το Συνέδριο προσφέρει την ευκαιρία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, άλλους επαγγελματίες να ανταλλάξουν απόψεις στην εξέταση προβλημάτων και λύσεων, νέων τεχνολογιών, σύγχρονων εξελίξεων σε θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, σε συνεργασία με την Οδική Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο ITS 2011. Tα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transportation Systems) αποτελούν τεχνολογία αιχμής στις μεταφορές, την συγκοινωνιακή υποδομή και τα δίκτυα και συμβάλλουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό για άνετες, γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις. Το Συνέδριο προσφέρει την ευκαιρία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, άλλους επαγγελματίες να ανταλλάξουν απόψεις στην εξέταση προβλημάτων και λύσεων, νέων τεχνολογιών, σύγχρονων εξελίξεων σε θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.
Θέματα του Συνεδρίου ITS 2011
Eυφυής Πληροφόρηση για την Κυκλοφορία και την Μετακίνηση (intelligent transportation and traffic information and info-mobility)
Eυφυής Διαχείριση και Ελεγχος Κυκλοφορίας (intelligent traffic management and control)
Eυφυής Πλοήγηση (intelligent vehicle navigation)
Eυφυή Συστήματα Ασφαλείας (intelligent safety and security)
Ευφυή Συνεργατικά Συστήματα (intelligent cooperative systems)
Eυφυής Διαχείριση Στόλου (intelligent fleet management)
Eυφυή Πράσινα Συστήματα Μεταφορών (intelligent green transportation systems)
Eυφυής Διαχείριση Δεδομένων Μεταφορών (intelligent transport data management)
Αλληλοεπικοινωνία Οδηγού και Οχήματος (human-vehicle interface)
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου είναι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Γ. Στεφανίδης.  Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου είναι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ε. Ματσούκης.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Στο Συνέδριο ITS 2011 γίνονται δεκτές:
-  Επιστημονικές εργασίες έως 6000 λέξεις, για ανεξάρτητη κρίση από 3 αξιολογητές.
-  Τεχνικές παρουσιάσεις έως 3000 λέξεις σε προβλήματα, λύσεις, αξιολόγηση νέων τεχνολογιών,
και αποτελέσματα έργων για κρίση στη βάση σύντομης περίληψης.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Διεθνές Συνέδριο μπορούν να αποστείλουν στην διεύθυνση yjste@upatras.gr:
Όλες οι εργασίες, και επιλεγμένες παρουσιάσεις, που θα γίνουν δεκτές θα συμπεριληφθούν στα “Proceedings ITS 2011” που θα εκτυπωθούν.  Γλώσσες του Συνεδρίου: Ελληνική και Αγγλική. 
Πληροφορίες θα δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου:
www.spoudmet.civil.upatras.gr καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.odomel.gr
Ειδική Συνεδρία:  Νέα Συστήματα Εξοπλισμού Οδών
Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα διεξαχθεί ειδική συνεδρία με θέμα τις νεότερες εξελίξεις σε συστήματα εξοπλισμού οδών (Στηθαία, Διαγραμμίσεις, Πινακίδες Σήμανσης, Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων, Φωτεινοί Σηματοδότες, Εργοταξιακή Σήμανση, Φωτισμός, Ηχοπετάσματα κλπ.).  Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε αυτό το μέρος της εκδήλωσης  μπορούν να στείλουν περίληψη 300 λέξεων στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 30 Απριλίου 2011.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ITS 2011
Σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & Κυκλοφορίας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών – Ρίο, Πάτρα
ΤΗΛ. 2610-997647, ΦΑΞ 2610-997572
http://www.spoudmet.civil.upatras.gr/index.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: