Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Οδική (αν)Ασφάλεια επί... χάρτου

09/05/2014
Πάλι μεγαλούργησαν... οι άσχετοι "σώγραμποι" στο Ζάππειο...! Όλα τα έχει ο μπαξές... Και εκπαίδευση κάνουμε...!  Και έρευνες μέσω τηλεφώνου κάνουμε...!  Και μην μιλάτε,  ΜΚΟ είμαστε! (Μπίζνες Καλά Οργανωμένες)
- Αυτοί που χειροκροτούνε;
- Εεε αυτοί είναι από άλλο ανέκδοτο...!

Κατά τα άλλα...

Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ στο Ζάππειο Μέγαρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΆΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε., ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 08.05.2014

Οι “Υφιστάμενες προκλήσεις οδικής ασφάλειας για την ανάπτυξη έξυπνων υποδομών στις μεταφορές” αποτέλεσαν το βασικό θέμα του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και Κρατών ΕΟΧ, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2014, στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Στο Συμβούλιο, των εργασιών του οποίου προήδρευσε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας ως προς την επίτευξη του οράματος μηδενισμού των θανάτων στους δρόμους.
Στο Συμβούλιο συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Μεταφορών, κ. Siim Kallas, συνοδευόμενος από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι αρμόδιοι για θέματα μεταφορών Υπουργοί και Υψηλοί Αξιωματούχοι των κρατών μελών της Ε.Ε. και των κρατών Ε.Ο.Χ. Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Νικόλαος Σταθόπουλος.
Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Έλληνας Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανέφερε τους στόχους του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φιλοδοξώ μέσα από τις εργασίες της τρέχουσας άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρουμε στη μετάβαση από τα λόγια στις πράξεις, να καταφέρουμε να σκιαγραφήσουμε και να προσδιορίσουμε ένα νέο πλαίσιο, μια επικαιροποιημένη δέσμη στρατηγικών συμπερασμάτων, που θα τροφοδοτήσουν πολιτικές και πρακτικές για ουσιαστική προσέγγιση των κοινών μας στόχων ως προς τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.»
Ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών, Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, κ. Frederic Cuivillier, παρουσίασε τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για την Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων: Εναρμόνιση των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Πολιτικών. Το ίδιο θέμα απασχόλησε τους Υπουργούς και κατά τη διάρκεια του γεύματος, όπου εξέφρασαν τις θέσεις των χωρών τους. Εν συντομία, τα συμπεράσματα της εν λόγω Ευρωπαϊκής Διάσκεψης ήταν:
-    καλύτερη κατανόηση των πρόσφατων εξελίξεων της αγοράς
- διευκρινίσεις επί των υπαρχουσών διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων
-    εναρμόνιση της εφαρμογής των σχετικών με το Cabotage κανόνων
-    διασφάλιση διαδραστικότητας και αναπροσαρμογή ισορροπιών μεταξύ των κανονισμών / νόμων για τις μεταφορές και τα κοινωνικά θέματα.
Οι κ.κ. Simon Grima, Πρόεδρος της CEDR (Διάσκεψη των Ευρωπαίων Διευθυντών Οδών) και Steve Philips, Γενικός Γραμματέας της CEDR, παρουσίασαν τα 5 κυριότερα βραχυ-, μέσο- και μακρο-πρόθεσμα μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς δρόμους που είναι:
1.    οι εκστρατείες ενημέρωσης,
2.    η διαχείριση της ταχύτητας,
3.    τα θεσμικά προαπαιτούμενα,
4.    οι έλεγχοι οδικής ασφάλειας
5.    και η διαχείριση των τοποθεσιών υψηλού κινδύνου.
Οι ίδιοι οι χρήστες των δρόμων, είπαν οι εκπρόσωποι της CEDR, προτείνουν ως τα καλύτερα μέτρα οδικής ασφάλειας τη συντήρηση και την επέκταση των οδικών υποδομών, τον καλύτερο φωτισμό και την επέκταση της σηματοδότησης.
Ο κ. Erik Jonnaert, Γενικός Γραμματέας της ACEA (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινούμενων Οχημάτων), μίλησε για το στόχο της Ε.Ε. να μειωθούν οι θάνατοι στους δρόμους κατά 50% από το 2010 μέχρι και το 2020 σε σχέση με την οικονομική κατάσταση, η οποία δείχνει ότι υπάρχει μικρότερη έκθεση σε κινδύνους λόγω μειωμένης κίνησης στους δρόμους, αλλά και λιγότεροι διαθέσιμοι πόροι για συντήρηση των οδικών υποδομών και για επενδύσεις σε μέτρα για την οδική ασφάλεια. Ο κ. Jonnaert τόνισε με έμφαση την ανάγκη για περισσότερες προσπάθειες βελτίωσης: 1ον της οδηγικής συμπεριφοράς και, 2ον, των οδικών υποδομών, χρησιμοποιώντας με βέλτιστους τρόπους τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες.
Συνοψίζοντας τον πολιτικό διάλογο, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, υπενθύμισε ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι στοχευμένη δράση πολλών φορέων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και πολιτικών – επιστημόνων – τεχνοκρατών – πολιτών. Αναφέρθηκε στην αποκαλούμενη «συγχωρητική» υποδομή – κατάλληλος σχεδιασμός των οδικών δικτύων, ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) και συνεργατικά συστήματα υποδοής οχήματος και οδηγού – που μπορεί να αποτρέψει ατυχήματα, τραυματισμούς και θανάτους. Συνοψίζοντας το έως τώρα έργο της Ελληνικής Προεδρίας, ο Έλληνας Υφυπουργός τόνισε ότι η Ελληνική Προεδρία δούλεψε συστηματικά για την υιοθέτηση της Απόφασης για την ανάπτυξη του διαλειτουργικού συστήματος e-Call, συνεχίζει τη συστηματική δουλειά πάνω στα βάρη και διαστάσεις των οχημάτων, ολοκλήρωσε τον Κανονισμό για το θόρυβο στις αεροπορικές μεταφορές και προσβλέπει θετικά και για τα δικαιώματα των επιβατών. Στις σιδηροδρομικές μεταφορές, η Ελληνική Προεδρία πέτυχε συμφωνία στον Κανονισμό Shift2Rail και εργάζεται συστηματικά για την ολοκλήρωση του τεχνικού πυλώνα του 4ου σιδηροδρομικού πακέτου, όπου έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Σχετικά με τα οριζόντια θέματα αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο η ολοκλήρωση της Οδηγίας για την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ενώ και στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας ολοκλήρωσε ένα μικρό –αλλά σημαντικό για τον τομέα– νομοθέτημα, που θα συμβάλει στην καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων σχετικά με τη μεταφορική ικανότητα των κοινοτικών στόλων.»
Κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρυσοχοΐδης, παρουσίασε τα συμπεράσματα του Άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι: «Για την επίτευξη όσων συζητήθηκαν στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, απαιτούνται και οι κατάλληλοι μηχανισμοί υλοποίησης. Αναφέρομαι κυρίως στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα διαρθρωτικά ταμεία, ο μηχανισμός για τη διασύνδεση της Ευρώπης - CEF (Connecting Europe Facility), σαφώς στοχεύουν στη βελτίωση των οδικών υποδομών σε όρους ασφάλειας. Ο Ορίζοντας 2020 ενισχύει την έρευνα για τα δικά μας ζητούμενα. Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται να προβληματιστούμε σε δύο κατευθύνσεις: στο πώς η χρήση των διαθέσιμων πόρων για τους σκοπούς μας θα βελτιστοποιηθεί, αλλά και στο αν επαρκούν και πώς μπορούν να καλυφθούν κενά.»
Η Τελετή Απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Οδικής Ασφάλειας ολοκλήρωσε το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: