Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

Κυκλοφοριακή Αγωγή για τα Παιδιά

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων στη χώρα μας, προβάλλει ως πρώτη προτεραιότητα την Ανάπτυξη Παιδείας Οδικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση προς την επίτευξη του σκοπού αυτού, δίδεται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής και στην προετοιμασία τους ως υπεύθυνων αυριανών οδηγών. Για το λόγο αυτό, προχώρησε στη συγγραφή βιβλίων κυκλοφοριακής αγωγής για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία παρατίθενται παρακάτω σε ηλεκτρονική μορφή.
Βιβλία Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

- Ο Φίλος μου ο Ποδηλατάκιας e-book
- My Friend Bikey e-book
- Μουσική αφήγηση του βιβλίου «ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας» Πατήστε εδώ
- Παιδικό τραγούδι του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας «Προσοχή – Προσοχή» Πατήστε εδώ - Μουσική επένδυση του βιβλίου «ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας» και τραγουδιού «Προσοχή – Προσοχή», για χρήση από τους εκπαιδευτικούς/ play-back Πατήστε εδώ
Βιβλία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- Θεσμική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης οδήγησης στην Ελλάδα, Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική Ασφάλεια,  Μαθητές Γυμνασίου e-book
- Θεσμική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης οδήγησης στην Ελλάδα, Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική Ασφάλεια, Μαθητές Β’ Λυκείου e-book 
- Θεσμική αναβάθμιση της Εκπαίδευσης οδήγησης στην Ελλάδα, Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική Ασφάλεια, Μαθητές Γ’ Λυκείου e-book
Βιβλία για οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας
- Εγχειρίδιο ασφαλούς οδήγησης σε μεγαλύτερη ηλικία Πατήστε εδώ
- Ενημερωτικό φυλλάδιο Πατήστε εδώ
Ενημερωτικά φυλλάδια
- Ενημερωτικό φυλλάδιο για το HeERO Πατήστε εδώ
- Ενημερωτικό φυλλάδιο για το eCall Πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: