Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Τροχαία Δυστυχήματα

Ό,τι έχει απομείνει από μία επικίνδυνη και απρόσεκτη οδήγηση! emoticon frown
Καθήκον μας να oρίσουμε ότι το "Vision Zero" Ξεκινάει πρωτίστως από Εμάς...!


Δεν υπάρχουν σχόλια: