Σάββατο 12 Μαρτίου 2016

Εϊ..!

Εϊ..!
Διαδραστική Πορεία με Μοτοσικλέτες των Εκπαιδευτών Οδήγησης. 
Οδηγείς! Σκέψου και τις δύο πλευρές!

Κυριακή 3 Απριλίου 2016 από 11:00 έως 15:00 

Δεν υπάρχουν σχόλια: