Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Υπόμνημα στην Βουλή

ΘΕΜΑ: Προτάσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, επί του σχεδίου νόμου για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών

Όταν το παλιό αρνείται να πεθάνει και το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί... τότε ζούμε την εποχή των τεράτων..!

Έχουμε επανειλημμένως τοποθετηθεί στο ζήτημα της αξιολόγησης ενός υποψηφίου οδηγού, την οποία θεωρούμε τόσο μια συνεχή παιδαγωγική διαδικασία, όσο και βάση για την παρακολούθηση της πορείας μάθησης-αλλαγής συμπεριφοράς. Μέσω της αξιολόγησης πρέπει να προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της εκπαίδευσης του υποψηφίου και να εκτιμώνται τα οδηγητικά χαρακτηριστικά του, τα οποία σχετίζονται με την φιλοσοφία και το παραγόμενο έργο της Νέας Σχολής Οδήγησης και Κινητικότητας, και τον καθιστούν έτοιμο για την συμμετοχή του στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας (ΚτΚ).


Τα παραπάνω δυστυχώς απουσιάζουν από το νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται όμως να ταράξει τα λιμνασμένα νερά μιας κατάπτυστης διαδικασίας αξιολόγησης και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι έχει θετικό πρόσημο. Έτσι, ο σύλλογός μας προτείνει και για το σχέδιο νόμου, αλλά και για τις ακολουθούμενες υπουργικές αποφάσεις τα παρακάτω :

Ολιστικές προτάσεις και επιμέρους τροποποιήσεις για το σχέδιο νόμου:

Άρθρο 2.1

Φορέας εξετάσεων:

Προτείνουμε: Φορέας Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης. Ανεξάρτητη αρχή αποτελούμενη από:

α) τις Διευθύνσεις ή και τα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας

β) από τα αντίστοιχα τμήματα του Υπουργείου Παιδείας

γ) από φορείς των εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

δ) από φορείς του σώματος αξιολογητών

Άρθρο 2.2

Εξεταστές:

Προτείνουμε: Ανεξάρτητο σώμα εξεταστών το οποίο θα ενσωματώνει πρωτίστως εκπαιδευτική επάρκεια, οδηγητικές δεξιότητες στα οχήματα τα οποία εξετάζει (όχι απλά την κατηγορία διπλώματος) και μπορεί να αποτελείται από
Εξεταστές υποψηφίων οδηγών, εκπαιδευτές οδήγησης με πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών, συγκοινωνιολόγους με αντίστοιχη εμπειρία κ.α. οι οποίοι θα λάβουν εξειδικευμένη πιστοποίηση, και θα προσφέρουν υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα,  σύμφωνα με τα πρότυπα των ελεγκτών δόμησης.

Άρθρο 2.3

Θεωρητική εξέταση

Προτείνουμε: Θεωρητική Αξιολόγηση και επάρκεια ενός χρήστη για την συμμετοχή του στην ΚτΚ

Άρθρο 2.4 και 2.5

Προτείνουμε: Να ενσωματωθούν σε ένα άρθρο ως: Πρακτική αξιολόγηση οδηγητικής επάρκειας
Χώροι διενέργειας ειδικών δοκιμασίων
Οι πίστες και οι προστατευμένοι χώροι διενέργειας  ειδικών δοκιμασίων απαιτείται να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, να καλύπτουν τις βασικές διατάξεις ασφαλείας και να περιλαμβάνουν εκτός από την αστική ευθύνη, πλήρη ασφάλιση υποψηφίων, οχημάτων, σχολών και εκπαιδευτών


Άρθρο 3.1
Εξεταστές

Προτείνουμε: Η διενέργεια πρακτική αξιολόγηση οδηγητικής επάρκειας, πραγματοποιείται από το ανεξάρτητο σώμα εξεταστών το οποίο θα ενσωματώνει πρωτίστως εκπαιδευτική επάρκεια, οδηγητικές δεξιότητες στα οχήματα τα οποία εξετάζει (όχι απλά την κατηγορία διπλώματος) και μπορεί να αποτελείται από εξεταστές υποψηφίων οδηγών, εκπαιδευτές οδήγησης με πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών, συγκοινωνιολόγους με αντίστοιχη εμπειρία κ.α. οι οποίοι θα λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση και  πιστοποίηση. Οι εξεταστές θα επιλέγονται ανά νομό και περιφέρεια, με τη μορφή «rotation» θα προσφέρουν υπηρεσίες σε όλη την χώρα και θα αξιολογούνται ανά εξέταση από τον υποψήφιο οδηγό.

Άρθρο 4
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών

Θεωρητική αξιολόγηση

Προτείνουμε: Να αλλάξει το σύστημα θεωρητικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης με αναθεώρηση και εμπλουτισμό των υπαρχόντων ερωτήσεων, εισαγωγή άγνωστων ερωτήσεων σε ποσοστό 30% και key studies που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης κινητικότητας. Οι εξετάσεις να γίνονται on-line από πιστοποιημένα ΚΕΘΕΥΟ με καταγραφή και εποπτεία σε πρώτο χρόνο από κάμερες και επί τόπου ελέγχους

Πρακτική Αξιολόγηση

Προτείνουμε: Οι εξετάσεις να αλλάξουν μορφή και ενότητες. Να γίνονται σε πραγματικές συνθήκες στον δρόμο, σε ένα ενιαίο στάδιο και να καταγράφονται σε πρώτο χρόνο.

Στη θέση του εκπαιδευτή να βρίσκεται ο Αξιολογητής – Εκπαιδευτής. Να γίνονται με την μορφή θεματικής αξιολόγησης, να παράγεται κατά την διαδικασία έκθεση αξιολόγησης και το αποτέλεσμα να εξάγεται συνολικά από συγκεκριμένο αλγόριθμο. Η διαδικασία να καταγράφεται και να παραδίδεται στο μαθητή σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε να διαδραματίζει ουσιαστικό επανορθωτικό ρόλο στην επιπλέον εκπαίδευση του εξεταζόμενου, σε περίπτωση απορριπτικού αποτελέσματος, η αντίστοιχα σημείο αναφοράς έναρξης της οδηγητικής του πορείας.

Παράλληλα θεωρούμε ότι θα πρέπει η ασφαλιστική κάλυψη να καλύπτει και την απώλεια εισοδήματος σε περίπτωση ζημιάς του οχήματος.
Θεωρούμε ωστόσο ότι, η ολιστική πρόταση που προτείνουμε  για την παραπάνω διαδικασία, όταν γίνονται εξετάσεις και  δεν υπάρχει στο όχημα δάσκαλος (Μοτοσικλέτες, Ειδικές δοκιμασίες συρμών κλπ), να θεσμοθετήσει το προδίπλωμα του υποψηφίου για εξετάσεις, ώστε να λυτρωθούν όλοι, και οι εκπαιδευτές και ο κάθε υποψήφιος και οι ασφαλιστικές εταιρείες

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η διαδικασία της πρακτικής αξιολόγησης δεν πρέπει να διακόπτεται αλλά να συνεχίζεται και στα δύο στάδια, και να έχει δικαίωμα ο εξεταζόμενος, αν επιτύχει στο δεύτερο στάδιο, να επαναλάβει το πρώτο στάδιο με διαφορετικό εξεταστή.

Άρθρα  2.4, 2.5
Χώροι διενέργειας ειδικών δοκιμασίων

Οι πίστες και οι προστατευμένοι χώροι, δεν παρέχουν καμιά ουσιαστική υπηρεσία στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση, παρά μόνον για τις ειδικές κατηγορίες των μοτοσικλετών των συρμών και τω όπου απαιτούνται. Απαιτείται να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, να καλύπτουν τις βασικές διατάξεις ασφαλείας και να περιλαμβάνουν εκτός από την αστική ευθύνη, πλήρη ασφάλιση υποψηφίων, οχημάτων, σχολών και εκπαιδευτών

Άρθρα 3.1 και 11
Συμπλήρωμα για τους Εκπαιδευτές Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής

Στην πορεία για την κατάργηση των εξετάσεων προτείνουμε:

Ένα Σύστημα Πιστοποίησης που θα αποτελεί τον συνεκτικό κρίκο των υποσυστημάτων ενός ζωντανού οργανισμού (απαιτήσεις σε εξελίξεις που καθορίζει η ίδια η κοινωνία) και θα στοχεύει στη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος της κυκλοφορίας με την συμμετοχή του κάθε πολίτη στην κοινωνία της κυκλοφορίας, ξεκινώντας από το Δίπλωμα Κινητικότητας σε βαθμίδες. Για να γίνει αυτό προτείνουμε να ιδρυθεί σχολή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Σχολή Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας) πενταετούς φοίτησης (4 χρόνια βασικές σπουδές + 1 χρόνο εξειδίκευση στον τομέα επιλογής) από την οποία θα αποφοιτούν, όλες οι επιμέρους ειδικότητες όπως:

Εκπαιδευτής κινητικότητας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής
Επιθεωρητής οδικής ασφάλεια
Πραγματογνώμονας οδικών συμβάντων
Ερευνητής συμπεριφορών στο οδόστρωμα
Σύμβουλος οδικής ασφάλειας
Εκπαιδευτικός σύμβουλος, και
20 επιπλέον ειδικότητες που έχει ανάγκη πλέον ο χώρος!
Το επιστημονικό και επαγγελματικό κενό που υπάρχει σήμερα, σε όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους τομείς, πέραν της (ελλιπούς και πολλές φορές ακατάλληλης) εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών, δεν καλύπτεται από καμία ειδικότητα.

Άρθρο 9
Κυρώσεις
Να καταργηθεί  η παράγραφος 10. Δεν είναι δυνατόν να αφαιρείτε η άδεια της σχολής οδηγών για άρνηση χορήγησης του εκπαιδευτικού οχήματος

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
Παράγραφος 2,ββ                                                                                                        
Ο εκπαιδευτής ο οποίος θα παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχημα να είναι ο εκπαιδευτής του υποψηφίου όπως προβλέπεται και για τις νησιωτικές περιοχές. Να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά!

Άρθρο 13
Συνοδευόμενη οδήγηση
Προτείνουμε: να θεσμοθετηθεί το Δίπλωμα Κινητικότητας ανά ηλικία με άξονα τη μη μηχανοκίνητη κινητικότητα, έτσι ώστε η κυκλοφοριακή αγωγή να καθίσταται υποχρεωτικό μάθημα σε όλη την υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία και σε συνέχεια αυτού η ολιστική αξιολόγηση ενός χρήστη αν μπορεί να συμμετέχει με μηχανοκίνητο όχημα στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας

Άρθρο 22
ΣΒΑΚ
Η συμμετοχή των Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Ομάδα Διοίκησης Έργου, θα δώσει διεισδυτικότητα στο νέο εγχείρημα. Δεδομένου ότι με τη θεσμοθέτηση των
ΣΒΑΚ η κινητικότητα στην πόλη αποκτά νέα χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν την εντονότερη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας, του περπατήματος και του ποδηλάτου και άλλων εναλλακτικών κοινόχρηστων μέσων μετακίνησης, ενώ παράλληλα εισαγάγονται νέες τεχνολογίες και ευφυή συστήματα εξοπλισμού του οδικού χώρου, καθώς και νέου τύπου υποδομές, απαιτείται ο σημερινός μετακινούμενος να γνωρίζει τη λειτουργία τους και επομένως να εκπαιδευτεί κατάλληλα. 
Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που παρέχεται σήμερα για την άδεια οδήγησης, η οποία θα διευρυνθεί. 
Με υπουργική απόφαση εντός τεσσάρων μηνών θα καθοριστεί το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών οδήγησης και του εκπαιδευτικού υλικού τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους, καθώς και οι συμπληρωματικές δεξιότητες που θα αξιολογούνται για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.

Με εκτίμηση
Άρης Ζωγράφος, Πρόεδρος
Λευτέρης Μιχελάκης, Γ. Γραμματέας 

.........................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: