Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Η συνύπαρξη στον δρόμο

Στην ίδια διάβαση με διαφορετική ενδυμασία!
Δεν μεταβιβάζουμε την ευθύνη στους πεζούς, πόσο μάλλον στα παιδιά..!
Ως γονείς έχουμε ευθύνη, τα παιδιά που χρησιμοποιούν μόνα τους τον δρόμο πρέπει να φοράνε φωτεινά ρούχα..!

Δεν υπάρχουν σχόλια: