Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019

Οδική Ασφάλεια στο Σχολείο

Οδική Ασφάλεια για μας τα Παιδιά..!
Επιμορφωτικές συναντήσεις και εργαστήρια. Το σκασιαρχείο, το σχολείο της κοινότητας, η ανοιχτή αυλή ως πεδίο ανταλλαγής...
Στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, δύο ημέρες συναντήσεων για τα 30 χρόνια της Διεθνούς Συμβάσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στις 29 και 30/11/2019
Ο δρόμος είναι δάσκαλος..!
https://goo.gl/maps/txuok3mxyLsVqeXs7


  • Ανεξάρτητες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες
  • Δίαυλοι επικοινωνίας και διαλόγου στην εκπαιδευτική κοινότητα
  • Εφαρμοζόμενες πολιτικές για το ανοιχτό σχολείο
  • Αλληλεπίδραση σε σχολικό περιβάλλον

Δεν υπάρχουν σχόλια: