Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Ολοκληρώθηκε το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας


5Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργάνωσαν, με τη συνεργασία του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ, το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο διεξήχθη στο Βόλο, στις 25-26 Οκτωβρίου. Το συνέδριο αυτό αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων Πανελληνίων Συνεδρίων Οδικής Ασφάλειας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1994, στο Βόλο το 1998, στην Πάτρα το 2005 και στην Αθήνα το 2009, πρόκειται δε για την κορυφαία από τις δράσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στο αντικείμενο της ασφάλειας των οδικών μεταφορών.
Κύριος στόχος του συνεδρίου ήταν η διερεύνηση και η αξιολόγηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα αλλά και των προσπαθειών και καινοτομιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για τη βελτίωση της ασφάλειας οδηγών, οχημάτων και πεζών στο ελληνικό οδικό δίκτυο.
Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από την ανάλυση των στοιχείων οδικών ατυχημάτων, καθώς και μεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνολογίες, σχετικές με την οδική ασφάλεια, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται / προτείνεται να εφαρμοστούν στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του «Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας» και μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου, εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα για τις εγχώριες αδυναμίες και δυσκολίες σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς οδηγών και υποδομών, οι οποίες αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάσχεσης στη βελτίωση των οδικών συνθηκών και του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χώρα.
Όπως ανέφερε ο κεντρικός ομιλητής καθ. Κ. Κανελλαίδης, κατέστη πλέον πολύ περισσότερο από προφανής η αναγκαιότητα εκτεταμένου διαλόγου για την Οδική Ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα, η λήψη αποφάσεων και κυρίως η υλοποίηση δράσεων. Τον διάλογο αυτό θα φροντίσουν να τον στηρίξουν επιστημονικά και οργανωτικά ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά-Επιστημονικά Ινστιτούτα.
Σε συνέχεια των όσων προβλέπονται στο 3ο Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια, είναι πλέον αναγκαίες οι στοχευμένες δράσεις οι οποίες θα σχεδιαστούν από εξειδικευμένους επιστήμονες και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς ώστε να είναι αποτελεσματικές.
Έχοντας βιώσει πληθώρα επικοινωνιακών αναποτελεσματικών προσεγγίσεων-εκστρατειών για την Οδική Ασφάλεια που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης, είναι επιβεβλημένος πλέον ο κεντρικός συντονισμός και –πλέον- η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων για την οδική ασφάλεια.
Πολλές, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επιστημονικές εργασίες και καλές πρακτικές παρουσιάστηκαν μεταφέροντας διεθνείς και εγχώριες εμπειρίες και καινοτόμες πρακτικές που αποτέλεσαν έναυσμα εκτεταμένης συζήτησης σχετικά με την εφαρμοσιμότητα και την αποτελεσματικότητά τους στην κρίσιμη οικονομικά και κοινωνικά περίοδο που διέρχεται η χώρα μας.
Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
·         Πολιτικές Οδικής Ασφάλειας και Θεσμικό Πλαίσιο
·         Οδικό περιβάλλον
(Σχεδιασμός, προδιαγραφές, εξοπλισμός οδού, επικίνδυνες θέσεις, έλεγχος οδικής ασφάλειας, διαχείριση ταχυτήτων, οδική ασφάλεια στα αστικά δίκτυα, σήραγγες, έξυπνη υποδομή, κλπ.)
·         Χρήστης Οδού
(Συμπεριφορά οδηγού, νέοι οδηγοί, ηλικιωμένοι οδηγοί, πεζοί, δικυκλιστές, παιδιά, αλκοόλ, ταχύτητα, ζώνες ασφαλείας και κράνη κλπ.)
·         Οχήματα
(Προδιαγραφές, εμπορευματικές μεταφορές, λεωφορεία, δίκυκλα, επικίνδυνα φορτία, νέες τεχνολογίες, κλπ.)
·         Ανάλυση & Αντιμετώπιση Ατυχημάτων και Νέες Τεχνολογίες
·         Κυκλοφοριακή εκπαίδευση, Αρχική και Δια Βίου εκπαίδευση οδηγών.
Τέλος, προέκυψε ανάγκη άμεσης διοργάνωσης ημερίδων επιστημονικού διαλόγου σχετικά με θέματα ιδιαίτερα σημαντικά όπως :
Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων - Συμβατότητα με Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 1317.
Οδική Ασφάλεια σε Σήραγγες.
Συνολικός Σχεδιασμός της Αρχικής και δια Βίου Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια στην Χώρα μας.
Οι ημερίδες θα διοργανωθούν στο εγγύς μέλλον με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και θα κληθούν να συμμετάσχουν πολλοί φορείς όπως :
¨       Πανεπιστήμια
¨       Ινστιτούτο Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας Ελλάδος
¨       Ιατρικός Σύλλογος
¨       Δικηγορικός Σύλλογος
¨       Εφαρμοσμένοι ψυχολόγοι
¨       Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Φορείς Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης.
¨       Τροχαία
¨       Συναφή Υπουργεία, Ειδικές Υπηρεσίες και Α.Ε. Δημοσίου.
¨       Εκπρόσωποι έργων Παραχώρησης.
¨       ΟΔΟΜΕΛ
¨       Ασφαλιστικές Εταιρείες
¨       Εκπαιδευτές Οδήγησης  
¨       Μεταφορείς

Δεν υπάρχουν σχόλια: