Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Γενική Συνέλευση ΠΟΕΟ

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται  από  τον  Πρόεδρο  της  Ομοσπονδίας,  τα  μέλη  του  Δ.Σ., καθώς επίσης και οι εκλέκτορες και οι πρόεδροι των Σωματείων Μελών της Ομοσπονδίας  την 26η Απριλίου  του 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 το πρωί, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στον Βόλο, στο Επιμελητήριο, στην οδό Δημητριάδος 176.
Θέματα προς συζήτηση:
 
α.   Τροποποίηση Π.Δ. 208
β.   Αναδόμηση Ομοσπονδίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: