Σάββατο 5 Απριλίου 2014

Ημερομηνίες Διακοπών & Εξετάσεων

Ημερομηνίες Διακοπών & Εξετάσεων
Καθορίζουμε το χρονικό διάστημα της διακοπής του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, για την περιοχή ευθύνης
όλων των υπηρεσιών Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, ως εξής:
α. Τρίτη, 15 Απριλίου 2014, τελευταία μέρα πρωτοβάθμιων πρακτικών εξετάσεων
β. Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014, τελευταία μέρα δευτεροβάθμιων πρακτικών εξετάσεων
γ. Από την Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014, οι πρακτικές εξετάσεις θα διεξάγονται κανονικά.
 
Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: