Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

Αλλάζει..(;) το σύστημα εξετάσεων διπλώματος οδήγησης από 1ης Νοεμβρίου

Πάμε πάλι μιά απο τα ίδια, με τους ίδιους ανθρώπους και την ίδια νοοτροπία, να εξωραίσουμε ένα σύστημα που μόνο την Οδική Ασφάλεια δεν προάγει...!
Νέο μηχανογραφικό σύστημα για την καταγραφή των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στις εξετάσεις διπλώματος οδήγησης των υποψηφίων οδηγών, εξεταστών και εκπαιδευτών δημιουργείται από 1ης Νοεμβρίου 2014 στο υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Στόχος του υπουργείου είναι να εξασφαλισθεί η ποιότητα..(;), η αποδοτικότητα και η διαφάνεια όλων των παραγόντων που συμμετέχουν στις δοκιμασίες αυτές..(;), κάτι που επιτυγχάνεται με το σύστημα αυτό. Ουσιαστικά επιχειρείται να μπει φραγμός στη συναλλαγή των δασκάλων οδήγησης και των υποψήφιων οδηγών με τους εξεταστές καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί «φακελάκια» για πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση.
 

Σύμφωνα με εγκύκλιο από 1η Νοεμβρίου αλλάζει το σύστημα που θα διεξάγονται οι εξετάσεις οδήγησης και όλοι οι εξεταστές της χώρας θα υποχρεούνται πλέον καθημερινά να καταγράφουν στοιχεία όπως συνολικό αριθμό εξεταζόμενων υποψηφίων οδηγών, συνολικό αριθμό επιτυχόντων, ποσοστό επιτυχίας ανά κατηγορία οχήματος ανά φύλο και κατηγορία ηλικιών εξεταζόμενων υποψηφίων, συνολικό αριθμό και ποσοστό σημείων απόρριψης αποτυχόντων, συνολικό αριθμό εξεταζόμενων ανά εξεταστή και εκπαιδευτή, ποσοστό επιτυχίας και αποτυχίας ανά εκπαιδευτή και εξεταστή κλπ. Η ­Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του υπουργείου θα πρέπει άμεσα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή της παρούσας απόφασης από την 1η Νοεμβρίου 2014, Επίσης οι Δ­ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, ότι από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δηλαδή από την 1η Νοεμβρίου 2014, δεν υποχρεούνται πλέον να αποστέλλουν στη ­Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας (­ΚΟΚ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και ­δικτύων, ως ίσχυε έως σήμερα, τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. Επισημαίνεται τέλος ότι, έως την 30η Νοεμβρίου 2014, θα πρέπει να αποσταλούν στη Δ­ιεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας (­ΚΟΚ) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δ­ικτύων τα στατιστικά στοιχεία για το μήνα Οκτώβριο 2014. 


Άρης Ζωγράφος
..........................................................

Αλλάζει το σύστημα εξετάσεων διπλώματος οδήγησης απο 1ης Νοεμβρίου Νέο μηχανογραφικό σύστημα για την καταγραφή των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στις εξετάσεις διπλώματος οδήγησης των υποψηφίων οδηγών, εξεταστών και εκπαιδευτών δημιουργείται από 1ης Νοεμβριου 2014 στο υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

www.dikaiologitika.gr
Αλλάζει το σύστημα εξετάσεων διπλώματος οδήγησης απο 1ης Νοεμβρίου Νέο μηχανογραφικό σύστημα για την καταγραφή των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στις εξετάσεις διπλώματος οδήγησης των υποψηφίων οδηγών, εξεταστών και εκπαιδευτών δημιουργείται από 1ης Νοεμβριου 2014 στο υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: