Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Οδική Ασφάλεια και ΜΚΟ - Πρόσκληση για Δράση!

Αποφάσεις συνεδρίασης Δ.Σ. του Σ.Ε.Οδ.Α.Δ.Α. στις 15.9.2014 

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Δ.Σ.  του Σωματείου Εκπαιδευτών Δυτικής Αθήνας προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με την δράση ορισμένων ΜΚΟ οι οποίες με την ανοχή και ίσως την καθοδήγηση, κέντρων εξουσίας,  προσπαθούν να αναδειχτούν σε κυρίαρχους πυλώνες οδικής ασφάλειας..(;) Παράγοντας πλέον, πέραν των αναποτελεσματικών εκστρατειών και εκπαιδευτικά προγράμματα ποικίλης ύλης..(;) διαστρέφοντας ολοσχερώς τους όρους "εκπαιδευτικά αντικείμενα", στον αντίποδα της όποιας  νομοθεσίας και της κοινής λογικής!

Επειδή θεωρούμε το ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας πολύ σοβαρό και άκρως επικίνδυνο να διαχειρίζεται από ΜΚΟ (οι οποίες δεν έχουν ούτε εξειδικευμένη γνώση, ούτε πιστοποιημένη ικανότητα να εκπαιδεύουν), καλούμε την περιφέρεια και τους φορείς που καθ’ ύλην και καθ’ έργο, είναι επιφορτισμένοι με αυτό τον σκοπό, να δουν με προτεραιότητα αυτό το φαινόμενο και να χαράξουμε όλοι μαζί δράσεις ουσίας και συνέχειας.

Τα παρασιτικά μοντέλα τύπου ΜΚΟ που ευαγγελίζονται να λύσουν προβλήματα που υπάρχουν, δεν μπορούν να είναι η λύση ούτε να υποκαταστήσουν τους εν δυνάμει σκαπανείς αυτής της προσπάθειας. Αυτό άλλωστε έχει διαφανεί από τις ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές δράσεις που έχουν παράξει και οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν καμία αποτελεσματικότητα.

Θεωρούμε ότι, στις οποιεσδήποτε δράσεις οι οποίες αφορούν σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα πρέπει να κυριαρχεί η διαφάνεια και ένας συνολικός –επιστημονικά τεκμηριωμένος– σχεδιασμός για, την εκπαίδευση, την  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, όσο και την δια βίου μάθηση των χρηστών της οδού.

Σήμερα με την φτωχοποίηση και την βαρβαρότητα που έχει δημιουργήσει η έντονη οικονομική κρίση, η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων σε σχέση με τη χρηματοδότηση που απαίτησαν οι οποιοιδήποτε, πρέπει να είναι εκ των ουκ άνευ απαιτητή. Η αποτίμηση αυτή θα πρέπει να γίνεται και από την κοινωνία, και βάσει Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Βέλτιστων Πρακτικών. ( www.cast-project.eu). 
Καλούμε την Ομοσπονδία και τα Σωματεία του κλάδου σε κοινή συνάντηση, για να καθορίσουμε από κοινού στόχους και δράσεις! 
15/09/2014 | Σ.Ε.Οδ.Α.Δ.Α.
..............................

Δεν υπάρχουν σχόλια: