Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών

Δημόσια Διαβούλευση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς.
Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών υποψηφίων οδηγών.
Με την αναμόρφωση του ως άνω θεσμικού πλαισίου επιδιώκεται:
  • Η διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών
  • Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
  • Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
  • Η καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών
Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις σας μέχρι την 8η Μαΐου 2011.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: