Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

Με τις υγείες μας...!


90 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»... 

Μ.Κ.Ο. (Μπίζνες Καλά Οργανωμένες) 

Χμμ...! Ο χορός καλά κρατεί και με την... τρικομματική κυβέρνηση...!

το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
  • συνολικά ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών,
  • και συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (I.O.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» (Για την Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ), Τ.Θ. 34117, T.K. 10029, AΘΗΝΑ, υπόψιν κ. Δέσποινας Κοντορίζου (τηλ. επικοινωνίας: 210 8620150).
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: I.O.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», Τ.Θ. 34111, T.K. 100 29 AΘΗΝΑ, υπόψιν κας Δέσπ. Κοντορίζου (τηλ. επικοινωνίας: 210 8620150), αναγράφοντας στον φάκελο τον αριθμό της Ανακοίνωσης με την ένδειξη: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Για την Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών: Ανακοίνωση ΚΟΧ 78.901/1/2012
Για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής: Ανακοίνωση ΚΟΧ 78.907/1/2012
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/8/2012 έως 31/8/2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: