Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών Κεντρικής Μακεδονίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ»

ΘΕΜΑ: Πρόταση για την αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου χορήγησης άδειας οδήγησης υποψηφίων οδηγών.

Σε απάντηση των προτάσεων σας , στην ενότητα , «προτεινόμενες ρυθμίσεις για την διαδικασία εξέτασης των ειδικών ελιγμών στις πίστες», επισημαίνουμε τα εξής.

1) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΥΜ&Δ «ο υποψήφιος θα επιτρέπεται να τις πραγματοποιήσει με οποιαδήποτε αυτοκίνητο αντίστοιχης κατηγορίας και προδιαγραφών για την οποία εξετάζεται, εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος του το παραχωρεί εγγράφως και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη είναι συνέπεια της εξέτασης»

«Επίσης θα επιτρέπεται στις πίστες η εξάσκηση υποψηφίων οδηγών με οποιοδήποτε αυτοκίνητο είτε με τη βοήθεια του εκπαιδευτή του, είτε με τη βοήθεια έμπειρου οδηγού (3 χρόνια δίπλωμα αντίστοιχης κατηγορίας)».

Θεωρούμε ότι ,για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να προϋπάρξει μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία , ώστε να αρχίσουν να διαφαίνονται τα αποτελέσματα της αλλαγής στην συμπεριφορά για την οδική ασφάλεια.

Πόσες φορές υπήρξαμε μάρτυρες , κακής νοοτροπίας οδηγών , με αποτελέσματα επικίνδυνα ,για την σωματική ακεραιότητα των άλλων χρηστών της οδού. Τώρα παραχωρείται το δικαίωμα σε οδηγούς που έχουν στην κατοχή τους την άδεια οδήγησης 3 χρόνια να εκπαιδεύουν υποψήφιους οδηγούς ,έστω και στις πίστες , με απρόβλεπτες νοοτροπίες , με άγνωστη κοινωνική συμπεριφορά , με το να δίνουμε το μήνυμα «στο παρκάρισμα θα σκοτωθούμε ?».

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι έχουμε συναντήσει ως εκπαιδευτές , ψυχοσωματικές συμπεριφορές υποψηφίων οδηγών κατά την εξέταση ,που αγγίζουν τα όρια του ανεξέλεγκτου. Ποίος γονέας , ποίος φίλος , ποίος αδελφός θα δεχθεί ότι , ο άνθρωπος του δεν πρόκειται να συμπεριφερθεί με τρόπο επικίνδυνο ή και παρεμβατικό σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις.

Είστε σίγουροι ότι ένας οδηγός 21 ετών (18 ετών απέκτησε το δίπλωμα) έχει εκπαιδευτική ικανότητα στην οδήγηση;

Εξάλλου θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε , πώς θεωρείτε έναν οδηγό 21 ετών έμπειρο , έχοντας στην κατοχή του 3 χρόνια το δίπλωμα οδήγησης , ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες βάζουν επασφάλιστρο σε οδηγούς έως 23 ετών γιατί τους θεωρούν άπειρους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ : Αναστολή στην παρούσα φάση (πίστα) την συμμετοχή ιδιωτών , μέχρι να διαφανούν τα πρώτα σημάδια αλλαγής της κοινωνικής συμπεριφοράς . Εκτιμούμε ότι αυτό θα αρχίσει να διαφαίνεται σε 4 έτη.

2) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΥΜ&Δ: Με έγγραφη δήλωση ο ιδιώτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη η οποία είναι συνέπεια της εξέτασης , έχοντας το όχημα του ασφαλισμένο με απλή ασφάλιση , σε αντίθεση με το εκπαιδευτικό όχημα που πληρώνει προσαυξημένο ασφάλιστρο ,λόγω του ότι ανήκει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Δηλαδή αναγνωρίζεται ο κίνδυνος της εκπαίδευσης / εξέτασης μονομερώς.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: Ή την άρση του αυξημένου ασφάλιστρου στα εκπαιδευτικά οχήματα και την επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη του υποψηφίου οδηγού ή την δυνατότητα εισόδου στις πίστες οχημάτων που η ασφαλιστική τους κάλυψη είναι όμοια με αυτή των εκπαιδευτικών οχημάτων.

3) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΥΜ&Δ:

«την περίπτωση εξάσκησης με μη εκπαιδευτικό όχημα θα πρέπει ο υποψήφιος να φέρει έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του οχήματος (όπως και για την περίπτωση της εξέτασης) που θα επιτρέπει τη χρήση για το σκοπό της εξάσκησης του αυτοκινήτου και τον έμπειρο οδηγό που θα καθοδηγεί τον υποψήφιο στην πίστα σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οχήματος.»

Δηλαδή θα μπορεί ο καθένας πλέον εκχωρώντας τα παραπάνω , να παρευρίσκεται καθημερινά στον χώρο των εξετάσεων (πίστες), με το ιδιόκτητο όχημα του , να απολαμβάνει επαγγελματική ασυλία , να αποφεύγει την φορολόγηση, να έχει μειωμένα ασφάλιστρα έναντι των εκπαιδευτικών οχημάτων . Και συμβάλλει με αυτό τον τρόπο στην μείωση της ανεργίας ;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: Αναστολή αυτής της πρότασης μέχρι να μελετήσετε σε βάθος τον τρόπο αποφυγής αυτού του φαινομένου.

4) Αναφέρεται την λέξη «για οποιαδήποτε βλάβη είναι συνέπεια της εξέτασης» , παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η λέξη βλάβη αναφέρεται , στο όχημα , στον υποψήφιο ή στις εγκαταστάσεις ή στους μετέχοντες στην διαδικασία εξέτασης.

5) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΥΜ&Δ : «Προϋπόθεση για να εξεταστεί υποψήφιος οδηγός στους ειδικούς ελιγμούς σε Πίστα είναι η βεβαίωση της σχολής Εκπαίδευσης του ότι παρακολούθησε ανελλιπώς τον ελάχιστο αριθμό απαιτούμενων μαθημάτων και ότι είναι έτοιμος για εξετάσεις απόκτησης της άδειας οδήγησης.»

Πως μπορεί μία σχολή οδήγησης να παρέχει βεβαίωση ότι, ο υποψήφιος παρακολούθησε τα απαιτούμενα μαθήματα, όταν εμπλέκεται και ο σύνοδός (μη εκπαιδευτής) στην εξάσκηση ; Π.χ. ο συνοδός μπορεί να προτείνει , στον υποψήφιο οδηγό , μεθόδους διαφορετικές από τον εκπαιδευτή του , πράξη η οποία προφανώς θα φέρει σύγχυση στον εκπαιδευόμενο. Ο εκπαιδευτής γνωρίζει μεθόδους προσέγγισης και επίτευξης του σκοπού του υποψηφίου , οι οποίες (μέθοδοι) μπορούν να αντιστραφούν με την παρέμβαση του συνοδού. Η βεβαίωση πρέπει να δείχνει την πραγματικότητα και να μην επέχει θέση μίας τυπικής πράξης.

Λάβετε υπό όψιν σας ότι μπορεί και να μετατραπεί σε μοχλό επαγγελματικής πίεσης από τον υποψήφιο οδηγό προς τον εκπαιδευτή. Π.χ. «εάν δεν μου δώσεις βεβαίωση εγώ θα πάω σε άλλη σχολή. »

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: α) Επειδή θεωρούμε ότι συμμετοχή στην εκπαίδευση έχει , όπως εσείς προτείνετε , και ο επαγγελματίας εκπαιδευτής στην εκπαίδευση και ο σύνοδός (μη εκπαιδευτής) σ την εξάσκηση του υποψηφίου οδηγού , να υπάρχει βεβαίωση και από τα δύο μέρη. Ποίος θα χρεωθεί την τυχόν αποτυχία του εκπαιδευόμενου;

β) έχει παρατηρηθεί ότι το υπάρχων σύστημα εξέτασης που αφορά τους ελιγμούς (στάθμευση-οπισθοπορεία-αναστροφή), ωθεί τις σχολές οδηγών να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στις ειδικές δοκιμασίες εις βάρος της κίνησης στο οδικό δίκτυο. Δηλαδή σε 20 μαθήματα των 45 λεπτών , πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε στην οδική συμπεριφορά , στην χρήση του οχήματος , στην διαχείριση του άγχους της κυκλοφοριακής κίνησης , και στην εκτέλεση των ελιγμών. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά 20 μαθήματα των 45 λεπτών που αφορούν μόνο την εκπαίδευση σε όλα τα είδη του οδικού δικτύου και επιπλέον 6 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών για τους ειδικούς ελιγμούς.

γ) Εάν θεωρήσετε ότι είναι επιβεβλημένη η βεβαίωση περί ικανότητας , σε αντίθεση με τα παραπάνω που αναφέραμε , τότε προτείνουμε, εάν ο υποψήφιος είναι μη ικανός , αυτή η βεβαίωση να τον συνοδεύει όταν επιθυμεί να αλλάξει εκπαιδευτή. Εάν και πάλι αλλάξει και τρίτο εκπαιδευτή , εφόσον κρίθηκε για άλλη μία φορά μη ικανός , τότε να εξετάζεται από Δευτεροβάθμια επιτροπή (μηχανολόγων).

Συμφωνούμε με την παραπάνω πρόταση σας ,με την προϋπόθεση ότι η κοινωνία είναι έτοιμη για οποιαδήποτε αντικειμενική απόφαση του εκπαιδευτή και δεν επέχει στόχο αμφίδρομης εκμετάλλευσης .

6)Αναφέρεστε στις προδιαγραφές πίστας εξέτασης . Προφανώς θα εννοείτε τις προδιαγραφές βάσει των οποίων έχουν κατασκευαστεί οι υπάρχουσες πίστες για τις οποίες ,από όσο γνωρίζουμε ,τα κονδύλια που έχουν διατεθεί προέρχονται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους.

Θεωρούμε αναγκαίο ότι , η κατασκευή των επιπλέον απαιτούμενων πιστών θα βασίζεται στις ίδιες προδιαγραφές. Εάν όχι παρακαλούμε να ενημερώσετε τον κλάδο και τον Ελληνικό λαό , για τις νέες προδιαγραφές και την τύχη των ήδη υπαρχουσών πιστών .

υ.γ Πρέπει να εναρμονιστούμε σε νέες Ευρωπαϊκές μεθόδους εκπαίδευσης , να αλλάξουμε νοοτροπίες τι σημαίνει δίπλωμα οδήγησης (έχει καταντήσει να θεωρείται ότι μπορώ να το αποκτήσω και στα σούπερ μάρκετ) , να αναβαθμίσουμε την εκπαιδευτική μας ικανότητα ως εκπαιδευτές ( εκπαίδευση δεν είναι να γνωρίζω τον ΚΟΚ και να μαθαίνω στον υποψήφιο παρκάρισμα , οπισθογωνία ) πρέπει να τον εκπαιδεύσω και στην κοινωνική συμπεριφορά και στις νέες τεχνολογίες που αφορούν την οδική ασφάλεια, και στις Πρώτες Βοήθειες κ.α., σε καμία περίπτωση δεν ζητάμε συντεχνιακή συμπεριφορά, παρά μόνο αυτό που πρέπει να επικρατεί,
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΈΝΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΌΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΆΝΕΙΑ, ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΆ, ΑΝΑΜΌΡΦΩΣΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΏΝ ΚΆΘΕ 5 ΧΡΟΝΙΆ

Δεν υπάρχουν σχόλια: