Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Από την πλευρά του υπαλλήλου τμήματος αδειών οδήγησης

Η διαδικασία , όπως την γνωρίζω πολύ καλά από την πλευρά του υπαλλήλου τμήματος αδειών οδήγησης, στο 95% των περιπτώσεων έχει ως εξής: ο πολίτης που επιθυμεί χορήγηση άδειας απευθύνεται σε σχολή ή σε διεκπεραιωτή, οι οποίοι έναντι αμοιβής θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής, κανονίζουν την έκδοση παραβόλων (από ΕΤΕ και Εφορία), την «προμήθεια» των πιστοποιητικών υγείας, τον προγραμματισμό (έναντι επιπλέον αμοιβής) των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων. Ο πολίτης, μην έχετε αυταπάτες, δεν ταλαιπωρείται καθόλου.
Η τσέπη του ταλαιπωρείται, αυξάνει η διαπλοκή και εμείς κάνουμε το σταυρό μας να μην πέσουμε σε κανέναν που πήρε το δίπλωμα χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις.

Προτείνω:

*την καταχώρηση όλων των ιδιωτών (σχολές, διεκπεραιωτές) σε εθνικό μητρώο ώστε να ελέγχεται η δραστηριότητά τους. Ο κωδικός του κάθε φορέα να εισάγεται σε πεδίο της άδειας οδήγησης στην on-line εφαρμογή του ΥΜΕ. Έτσι αν προκύψει θέμα πλαστότητας πιστοποιητικών υγείας ή διαφάνειας να είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των σχετικών αδειών οδήγησης.

* να μην επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου, εκτός των καταχωρημένων σε μητρώο και των ΚΕΠ. Επίσης, η εξουσιοδότηση να αναφέρει ρητά αν γίνεται μόνο για την κατάθεση των δικαιολογητικών ή και την παραλαβή της άδειας. Να μην επιτρέπεται η λειτουργία διεκπεραιωτικών γραφείων κοντά σε ΔΜ&Ε.

* Να λειτουργούν τα τμήματα αδειών οδήγησης τουλάχιστον ένα απόγευμα την εβδομάδα.

*Τα παράβολα να ενσωματωθούν και να είναι δυνατή η έκδοσή τους από μηχάνημα εγκατεστημένο στο χώρο της ΔΜ&Ε.

*Να υπάρξει προμήθεια αυτόματου εξοπλισμού εκτύπωσης φωτογραφιών στις ΔΜ&Ε.

*Να εγκατασταθεί ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός και να εξετάζονται οι πολίτες στους χώρους των ΔΜ&Ε από ιατρούς Οφθαλμίατρο, Παθολόγο και ΩΡΛ οι οποίοι θα εναλλάσσονται με βάση κάποιο πρόγραμμα. Εναλλακτικά να υπάρξει εφαρμογή με την οποία θα καθορίζονται οι ιατροί για κάθε οδηγό (πχ. τόπος κατοικίας, ώρες εργασίας–>ιατρός) Μιά φορά το μήνα να είναι δυνατή η εξέταση οδηγών σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές (οι οποίοι ίσως δεν έχουν εξεταστεί ποτέ). Για τα ΑΜΕΑ η ιατρική εξέταση και ο καθορισμός των διασκευών να γίνεται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένα κέντρα, π.χ. ΗΝΙΟΧΟΣ. Οι ΔΙΕ δεν έχουν ιδέα για τη δυνατότητα των διασκευών. Επίσης τα ΑΜΕΑ να απαλλάσσονται από τα παράβολα.

* Η συμμετοχή στις θεωρητικές εξετάσεις να δηλώνεται ηλεκτρονικά και να παραμετροποιηθεί το πρόγραμμα θεωρητικής εξέτασης, ώστε να μην δέχεται την καταχώρηση υποψηφίου πριν την παρέλευση του νόμιμου χρόνου. (με την ηλεκτρονική καταχώρηση δεν σφραγίζονται τα ΔΕΕ και δεν είναι δυνατός ο έλεγχος των ημερομηνιών). Να μην απαιτούνται οι υπεύθυνες δηλώσεις των υποχρεωτικών μαθημάτων. Η συμμετοχή στην πρακτική εξέταση δηλώνεται αναγκαστικά από τον εκπαιδευτή που παρίσταται ανάλογα με το πρόγραμμα του τελευταίου.

* Το σημαντικότερο όλων: Να πιστοποιηθεί από το ΥΥΜ&Δ η διαδικασία λειτουργίας των τμημάτων αδειών οδήγησης, ώστε να λειτουργούν σε όλη την επικράτεια με τον ίδιο τρόπο.
 
Οι υπάλληλοι να εξετάζονται σε γνώσεις νομοθεσίας και διοικητικής διαδικασίας. Η ταλαιπωρία του πολίτη ξεκινάει από τον ανίκανο υπάλληλο που βιάζεται να τον ξεφορτωθεί, γιατί δεν είναι σε θέση να τον εξυπηρετήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: