Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Aπόψεις και παρατηρήσεις για την διαβούλευση

Πέρα από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΥΜΕ και της Ομοσπονδίας μας θα ήθελα στηριζόμενος στη γνώση του χώρου και στη τριαντάχρονη εμπειρία μου ως εκπαιδευτής να εκφράσω τις παρακάτω απόψεις και παρατηρήσεις:


ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Αναβάθμιση εκπαίδευσης, διασφάλισης ποιότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας ανάδειξης νέων εκπαιδευτών οδηγών.

• Η άρτια εκπαίδευση των οδηγών που θα συναντάμε στους δρόμους θα εξαρτάται από την ποιότητα των εκπαιδευτών που τους εκπαίδευσαν και γι’ αυτό η επιλογή αλλά και η εκπαίδευση των εκπαιδευτών του μέλλοντος θα πρέπει να αναβαθμιστεί.

• Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις όχι μόνο δεν φαίνεται η πρόθεση της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση αλλά ουσιαστικά αποτρέπονται οι κάτοχοι πτυχίων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικών με το αυτοκίνητο και την εκπαίδευση να ακολουθήσουν το επάγγελμα. Για παράδειγμα οι μηχανολόγοι των ΑΕΙ, των ΑΤΕΙ ή της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) οι οποίοι ενώ έχουν δικαίωμα να προσλαμβάνονται ως διδάσκοντες στα ΙΕΚ όπου πρέπει να φοιτούν ένα ή δύο χρόνια οι υποψήφιοι οδηγοί αλλά αν θελήσουν να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για εκπαιδευτές οδηγών θα πρέπει να καθίσουν μετά το πολυτεχνείο ή τα ΑΤΕΙ στα θρανία μαζί με τους σπουδαστές των ΙΕΚ για να μάθουν αυτά τα οποία είναι ειδικοί για να τους διδάξουν!!!!! Πρόκειται για έναν άτυπο αποκλεισμό των επιστημόνων αυτών αφού η πολιτεία τους απαξιώνει και δεν τους αναγνωρίζει τα πτυχία τους. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα πρέπει να διαθέτουν ένα υπόβαθρο γνώσεων. Κατά την άποψή μου θα πρέπει οι πτυχιούχοι αυτοί να έχουν προνομιακή μεταχείριση (πχ ανάλογα με το είδος του πτυχίου που κατέχουν να παρακολουθούν ελάχιστες ή καθόλου ώρες στα ΙΕΚ) έναντι αυτών των υποψηφίων εκπαιδευτών που από δω και στο έξής θα συμβαίνει να έχουν πάρει το απολυτήριο του Λυκείου (σε πολλές περιπτώσεις και χωρίς συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις) ή απλώς να έχουν ένα πτυχίο από οποιασδήποτε ειδικότητας των ΕΠΑΛ. Μάλλον πολύ καλύτερα θα πρέπει οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις απόκτησης αδείας εκπαιδευτή να είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας με πτυχίο σχετικό με το επάγγελμα.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών

• Είναι πολύ απαραίτητη η προτεινόμενη ρύθμιση να καταγράφονται τα ποσοστά επιτυχίας των υποψηφίων της κάθε Σχολής στις εξετάσεις έτσι ώστε να διαφαίνονται οι πιθανότητες διαπλοκής μεταξύ εκπαιδευτών και εξεταστών. Αν για παράδειγμα σε μια Σχολή έχουμε μόνιμα επιτυχία σαφώς πολύ μεγαλύτερη από το συνηθισμένο ποσοστό να ερευνάται η πιθανότητα φαινόμενου διαπλοκής κατά τις εξετάσεις των εκπαιδευομένων της.

• Οι εξεταστές να μη συμμετέχουν σε εξετάσεις που γίνονται από την υπηρεσία τους αλλά σε άλλη παραπλήσια υπηρεσία.

• Κατά τη διαδικασία της εξέτασης στην πορεία ο εξεταζόμενος υποψήφιος να εξαντλεί ολόκληρο τον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας της εξέτασης και ας διαπράξει σωρεία λαθών και όχι να διακόπτεται η εξέταση με τα πρώτα λάθη έτσι ώστε να αποτρέπονται οι εκπαιδευτές να φέρνουν υποψηφίους σχεδόν ανεκπαίδευτους. Αυτό θα συμβάλει και στην αυτοαξιολόγηση του υποψηφίου ο οποίος την επόμενη φορά θα αναγκάζεται να προσέρχεται πολύ καλύτερα προετοιμασμένος. Μετά την εξέταση κάθε υποψηφίου σε περίπτωση αποτυχίας του να δίνεται σ’ αυτόν ένα αντίγραφο των λαθών του έτσι ώστε να γνωρίζει τα λάθη του και να βελτιώνει τη δεξιότητά του στην οδήγηση για την επόμενη φορά.

• Η εξέταση στην πορεία να ξεκινάει από την αφετηρία και να ολοκληρώνεται στην αφετηρία. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους να διαπιστώνουν ότι τηρήθηκε η χρονική διάρκεια της εξέτασης αλλά και στους εξεταστές μετά από κάθε εξέταση να επαναλαμβάνουν εκ νέου την κλήρωση και θα μπορούν να συνεχίζουν με άλλους εξεταζόμενους αλλά και εκπαιδευτές. Έτσι διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η διαφάνεια των εξετάσεων.

• Η πρόταση της Ομοσπονδίας μας για το δικαίωμα να προσυπογράφει και ο Εκπαιδευτής μετά το τέλος της εξέτασης το Δ.Ε.Ε. είναι πολύ ορθή και απαραίτητη.

• Επίσης πολύ απαραίτητη για τη διασφάλιση της διαφάνειας είναι και η πρόταση της Ομοσπονδίας μας πρώτα να εξετάζεται ο υποψήφιος στην πορεία και ύστερα στους ελιγμούς στην πίστα και σε περίπτωση αποτυχίας να επαναλαμβάνει την επόμενη φορά όλη τη διαδικασία εξέτασης. Στο τέλος της εξέτασης στην πορεία, εξεταστές αλλά και εκπαιδευτές, να δηλώνουν ενυπόγραφα ότι τον κρίνουν ικανό να συνεχίσει στην φάση των ελιγμών στην πίστα.

Για τη παραλαβή της άδειας οδήγησης:

• Για αποσταλεί υπηρεσιακά η άδεια οδήγησης στον επιτυχόντα να είναι απαραίτητο ως τελευταίο δικαιολογητικό να υποβάλει ο εκπαιδευτής του αντίγραφο τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και εξοφλητική απόδειξη έτσι ώστε ο νέος οδηγός να υποχρεώνεται στην τακτοποίηση των οφειλών του προς τη Σχολή Οδηγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Αναβάθμιση ποιότητας εξεταστών και του έργου των εξετάσεων, διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

• Επίσης θα πρέπει να έχουμε στο μέλλον και εξεταστές με τα ανάλογα προσόντα (ίδια με αυτά των εκπαιδευτών).

Ευχαριστώ για τη ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω δημόσια τις απόψεις μου

Στούμπος Λεωνίδας
Εκπαιδευτής Οδηγών

Δεν υπάρχουν σχόλια: