Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Υπάλληλοι Δ/νσης Μεταφορών Ιωαννίνων

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο στις γραπτές εξετάσεις στους Η/Υ πάρα πολλοί από τους υποψηφίους να προσέρχονται απροετοίμαστοι είτε προσβλέποντας στην αντιγραφή είτε στην βοήθεια από άλλους εξεταζόμενους, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η εν λόγω εξέταση δεν έχει οικονομική επιβάρυνση.

Πολλοί από αυτούς έχουν συμμετάσχει ανεπιτυχώς ή δεν έχουν προσέλθει σε πάνω από ογδόντα (80) ομάδες εξέτασης.

Έχουμε υπολογίσει ότι ο χρόνος που απαιτείται για μια συμμέτοχη είτε παρουσιαστεί ο υποψήφιος που δηλώθηκε είτε όχι κυμαίνεται στα 13΄ περίπου.

Αναλυτικότερα:

• 3΄ για προσκόμιση δικ/κών και εγγραφή για τον θεωρητικό προγραμματισμό αίθουσας.

• 2΄ πρακτικός προγραμματισμός στον Η/Υ.

• 1΄ αναγνώριση ταυτοπροσωπίας.

• 3΄ διενέργεια εξέτασης (35΄ διάρκειας εξέτασης δια των 14 θέσεων αίθουσας )

• 2΄ανακοινωση αποτελεσμάτων & υπογραφές παράδοσης καρτέλας και αποτελεσμάτων.

• 2΄ εύρεση φακέλου υποψηφίου και τοποθέτηση σ’ αυτόν του αποτελέσματος.

Συνολικά δηλαδή για 13΄ λεπτά απασχολούνται με έναν υποψήφιο δυο υπάλληλοι εξεταστές, οπότε σε αμειβόμενες εργατοώρες 26΄.

Εάν ο υποψήφιος δηλωθεί 10 φορές πράγμα πολύ σύνηθες έχουμε απασχόληση υπαλλήλου για 260΄ δηλαδή 4 ώρες και 20 λεπτά. Εάν δε το αναγάγουμε σε υποψήφιο που δηλώθηκε 80 φορές έχουμε 26*80=2080΄ δηλαδή 34ώρες και 40 περίπου λεπτά, σχεδόν όσο η εβδομαδιαία απασχόληση ενός υπαλλήλου.

Προτείνουμε λοιπόν την καθιέρωση παράβολου (π.χ. 6 Ευρώ παράβολο δημοσίου) για κάθε εξέταση που σαν σκοπό θα έχει καταρχήν την αποθάρρυνση των υποψηφίων να έρχονται απροετοίμαστοι στις εξετάσεις αλλά και δευτερευόντως την ανταποδοτικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών .

2. Προτείνουμε την λειτουργία των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών εντός των Νοσοκομείων, έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολη η εξέταση των ενδιαφερομένων , καθώς πολλές φορές απαιτούνται εξετάσεις από δημόσια ιδρύματα. Επίσης αντιμετωπίζονται προβλήματα με τους Ιατρούς καθώς προσέρχονται από διαφορετικά Νοσοκομεία και Ιδιωτικά Ιατρεία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστός συντονισμός.

Σημ. πρόκειται για ευπαθείς ομάδες πολιτών και παρακαλούμε να μεριμνήσετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: