Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου

Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς.


ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Αναβάθμιση εκπαίδευσης, διασφάλισης ποιότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας ανάδειξης νέων εκπαιδευτών οδηγών

Η εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτών οδήγησης εξαρτάται κυρίως από το πρόγραμμα σπουδών, τα συγγράμματα (βιβλία), το επίπεδο των διδασκόντων και την πρακτική εκπαίδευση.

Το κυριότερο εξ αυτών είναι η πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτών εντος των ΙΕΚ και όχι εκτός των ΙΕΚ

( στις σχολές οδηγών) Δυστυχώς όμως στην πρόταση του Υπουργείου απουσιάζει η πρακτική εκπαίδευση εντός των ΙΕΚ ,γιατί προφανώς απαιτούνται μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των οχημάτων

Είναι παράλογο να απουσιάζει η πρακτική εκπαίδευση εντός των ΙΕΚ και να λέμε μεγάλα λόγια για αναβάθμιση της εκπαίδευσης των υποψηφίων εκπαιδευτών.

Σε γενικές γραμμές η παρεχόμενη εκπαίδευση στα κρατικά ΙΕΚ είναι καλή ( καλύτερη τουλάχιστο από αυτή των πολυτεχνικών σχολών )

****

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών

Το υπάρχον σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών, το οποίο και προτίθεσθε να αλλάξετε δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα από το οποίο απορρέει η διαφθορά , η αδιαφάνεια και η έλλειψη εκπαίδευσης.

Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και στο παλιό θεσμικό πλαίσιο αλλά και στο νέο που προτείνετε, είναι ο έλεγχος σε όλα τα επίπεδα.

Αν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου (ΣΕΕΥΜΕ) έκαναν το καθήκον τους δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα σε κανένα στάδιο της εκπαίδευσης και της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.

Επομένως οι ευθύνες για την μεγάλη διαφθορά στο κλάδο μας και την προβληματική εκπαίδευση ανήκει σε μεγάλο ποσοστό

στο ΣΕΕΥΜΕ το οποίο δεν επιτέλεσε το καθήκον του.

Το υπουργείο επιδεικτικά και προκλητικά πολλά χρόνια αγνοεί κάθε καταγγελία για θέματα διαφθοράς και είναι βέβαιο ότι και με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα πράξει το ίδιο.

Συμπέρασμα: O έλεγχος για την πιστή εφαρμογή νόμων κανόνων και διατάξεων είναι ανώτερος από οποιαδήποτε θεωρητική αλλαγή ( χωρίς έλεγχο)

****

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

Αναβάθμιση ποιότητας εξεταστών και του έργου των εξετάσεων, διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

Οι εξεταστές είναι άσχετοι με το αντικείμενο είτε είναι απλοί διοικητικοί υπάλληλοι είτε είναι μηχανικοί κλπ ,όσα σεμινάρια και να κάνουν το ίδιο άσχετοι με το αντικείμενο θα παραμείνουν.

Μία αξιόπιστη λύση είναι η χρησιμοποίηση εκπαιδευτών οδήγησης

( από ΙΕΚ) στο σώμα εξεταστών και μόνο αυτούς και κανένα άλλο άσχετο με το αντικείμενο.

Απορώ πως το Υπουργείο δεν μπορεί να καταλάβει ότι οι άσχετοι θα παραμείνουν άσχετοι όσα σεμινάρια και να κάνουν , μόνο η ολοκληρωμένη εκπαίδευση ( ΙΕΚ) έχει θετικά αποτελέσματα.

Μπορώ να σας κάνω και μία πρόταση ακόμη ποιο σωστή ,την κατάργηση των εξετάσεων και την ανάθεση της όλης διαδικασίας σε πιστοποιημένες σχολές οδηγών. Ο ίδιος ο εκπαιδευτής να αξιολογεί τον υποψήφιο οδηγό.

****

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV

Απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών

Οι προτάσεις σας δεν λύνουν το πρόβλημα της γραφειοκρατίας σε καμία περίπτωση.

Η πρόταση μου είναι ,η τοποθέτηση Μάνατζερ-διαχειριστή με γνώσεις και εμπειρία σε κάθε υπηρεσία ( μηχανολογικό ) και η πλήρης μηχανογράφηση και η χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας για την δημιουργία ψηφιακού φακέλου (υποψηφίων ,αναθεωρήσεων κλπ) με κανένα απολύτως έγγραφο( χαρτί).

Επίσης την ένταξη όλων των εκπαιδευτών οδήγησης –σχολών οδήγησης στη λειτουργία της υπηρεσίας ,με άμεση πρόσβαση σε αρχεία και υπολογιστές για την εκτέλεση των προσωπικών εργασιών τους, με λίγα λόγια την ενίσχυση της υπηρεσίας με άτυπους υπαλλήλους οι οποίοι θα εργάζονται παράλληλα και σε συνεργασία με τους υπάλληλους της υπηρεσίας.

Φυσικά αυτό προϋποθέτει καλές και μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις και ελευθέρα γραφεία και τερματικά υπολογιστών.

Τέλος ο ελεγκτικός μηχανισμός θα πρέπει να αποτελείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτές, με πειθαρχικές επιτροπές μόνο από τους ίδιους ,γιατί πιστεύω ότι η κάθαρση στο χώρο μας θα προέλθει μόνο από εμάς , γιατί μόνο εμείς γνωρίζουμε τους διεφθαρμένους συναδέλφους μας, τους διεφθαρμένους εξεταστές και τους διεφθαρμένους ελεγκτές .

Κουλίδης Νικόλαος
Μηχ. Μηχανικός ΑΠΘ
Εκπαιδευτής Οδηγών

Δεν υπάρχουν σχόλια: